Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty opcjonalne WGSR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty opcjonalne WGSR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1900-1-ADP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego Matlab oraz R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPG-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje szczegółowe zapoznanie się z górniczym i przemysłowym dziedzictwem Górnego Śląska i Małopolski (zabytkowe kopalnie cynku, srebra, węgla i soli), w tym z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa JUNESCO, z przyrodą i zagospodarowaniem obszaru Wyżyny Śląskiej, a także ze współczesnym wykorzystaniem obiektów pogórniczych, poprzemysłowych i sakralnych regionu Górnego Śląska w celach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPP-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Podlasia.

Czas trwania: 5 dni

Termin: 23-27 sierpnia 2021.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na wyjazd w teren, zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie Google Meets i Kampus (cykl 2020L).

Strona przedmiotu
1900-5-DKPS-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Suwalszczyzny.

Czas trwania: 5 dni

Termin: koniec sierpnia lub początek września.

.

Osoby prowadzące zajęcia: dr hab. Małgorzata Durydiwka (koordynator), dr Iwona Szumacher, dr Piotr Kociszewski, mgr Monika Lisowska

Studenci samodzielnie opłacają swoje przejazdy, noclegi i wyżywienie, itp. Orientacyjny koszt wyjazdu około 550 zł, zależny jest od liczby zapisanych studentów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie marca. Osoby zapisane na ten przedmiot będą zawiadomione o spotkaniu drogą mailową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu Suwalszczyzny oraz jej zróżnicowaniem kulturowym. W ramach ćwiczeń przewidziany jest też 1-dniowy wyjazd do Wilna i Trok, podczas którego studenci mają możliwość poznać wielokulturowość Wileńszczyzny, z uwzględnieniem znaczenia poloników w kształtowaniu tejże wielokulturowości.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-5-GHI-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do geografii historycznej oraz metodyką badań geograficzno-historycznych na przykładzie zmian sieci osadniczej w aspekcie nazewniczym, przestrzennym, topologicznym oraz relacji mereologicznych.

Strona przedmiotu
1900-5-GPSN-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań redukujących poziom emisji CO2 oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Strona przedmiotu
1900-5-GONG-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach na przykładzie gospodarowania wytwarzanymi w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi.

Duża część zajęć poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-KWDP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad wizualizacji kartograficznej. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się w podstawowym zakresie czytać i interpretować mapy.

Strona przedmiotu
1900-5-KLZW-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą przedstawieniu potrzeby uwzględniania warunków klimatycznych w gospodarce przestrzennej. Ze względu na mnogość problemów środowiskowych występujących na terenach zurbanizowanych, jak i ze względu na to, że problemy te dotyczą większej liczby osób, silniejszy akcent położony jest na specyficzne cechy warunków atmosferycznych w miastach, ale część zagadnień dotyczy także obszarów wiejskich.

Strona przedmiotu
1900-5-KPP-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-OPL-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się cykl wykładów poświęconych współczesnym przekształceniom zachodzącym oraz rozważanym wobec samorządu terytorialnego w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-5-OZP-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami.

Strona przedmiotu
1900-5-OZUR-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie najważniejszych cech i wartości zespołów urbanistycznych oraz sposobów ich ochrony.

Strona przedmiotu
1900-5-OPUP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są zakres i sposoby organizacji przestrzennej usług publicznych (administracyjnych, społecznych i komunalnych). Studenci zyskują wiedzę o problemach organizacji sieci usług finansowanych ze środków publicznych. Prezentowane przykłady odnoszą się do organizacji usług w różnych skalach przestrzennych (od ogólnokrajowej, przez regionalną, po powiatową i gminną). Ważnym punktem odniesienia jest dostępność mieszkańców do usług publicznych.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby oceny nie/równomiernego dostępu mieszkańców do instytucji publicznych oraz rozwiązywania problemów kształtowania sieci placówek usługowych i dostępności przestrzennej obywateli do usług.

Strona przedmiotu
1900-5-PEMB-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe, mające na celu zapoznanie studentów z wiedzą praktyczną na temat wpływu działalności człowieka na skutki procesów ekstremalnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, w szczególności na zmiany linii brzegowej, wynikające ze wzrostu uwarunkowanej działalnością człowieka dynamiki abrazji w czasie spiętrzeń sztormowych.

Strona przedmiotu
1900-5-PRSM-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Strona przedmiotu
1900-5-REOZ-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty rewitalizacji, czyli wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Strona przedmiotu
1900-5-SPKU-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aspektami społecznymi i kulturowymi wpływającymi na zagospodarowanie przestrzeni. Pierwsze zajęcia są poświęcone teorii. Zaś na kolejnych zostaną omówione współczesne przykłady ukazujące wybrane uwarunkowania i problemy społeczno-kulturowe, z którymi borykają się mieszkańcy miast świata. Nastąpi ocena metod radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, wykorzystywanymi przez osoby należące do różnych kręgów kulturowych. Przedmiot koncentruje się na wybranych, ale istotnych zagadnieniach społeczno-kulturowych nie tylko w państwach globalnej Północy, ale także globalnego Południa, rzadko uwzględnianych na innych zajęciach prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach I stopnia (licencjackich).

Strona przedmiotu
1900-SPB-WGSR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt naukowy prowadzony w podejściu Citizen Science (CS), którego celem jest społeczna ocena jakości powietrza mierzona natężeniem objawów zdrowotnych wywołanych alergenami pyłkowymi i smogiem. Projekt oparty o technologię WebGIS, którego efektem jest przestrzenny model jakości powietrza dostępny w postaci otwartej aplikacji GIS.

Strona przedmiotu
1900-5-WZM-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Strona przedmiotu
1900-5-WSTR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej, empirycznej i praktycznej na temat współpracy terytorialnej definiowanej jako współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi oraz pomiędzy samorządami a organizacjami otoczenia społeczno-gospodarczego samorządów.

Strona przedmiotu
1900-5-WAGS-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są wybrane zagadnienia związane z gospodarką wodna w mieście. Położono nacisk na wykorzystanie technik GIS w planowaniu zagospodarowania terenów zalewowych, planowaniu ochrony przed powodzią i suszą i gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych, projektach renaturyzacyjnych i rewitalizacyjnych rzek i zbiorników wodnych itp..

Strona przedmiotu
1900-5-ZTUR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie szerokiego spojrzenia na zagospodarowanie turystyczne. Omawiane są kwestie złożoności tego pojęcia, jak również kwestie lokalizacji urządzeń i usług turystycznych oraz przestrzennych konsekwencji tych lokalizacji. Poruszana jest problematyka teoretyczna, ale zasadnicza część zajęć to omówienie i analiza różnych praktycznych przykładów i rozwiązań. Szczególny nacisk położony jest na kwestie związane z planowaniem zagospodarowania turystycznego oraz jego konsekwencjami.

Strona przedmiotu
1900-5-ZPW-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się z zasobami przyrody nieożywionej (budowa podłoża, rzeźba terenu, gleby, klimat, wody) i ożywionej (rośliny, zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy) oraz zasobami krajobrazowymi występującymi na kuli ziemskiej.

Przedmiot obejmuje omówienie pochodzenia, występowania i historii wykorzystania poszczególnych zasobów oraz przedstawienie wybranych komponentów przyrody jako walorów lub barier rozwoju gospodarczego.

Omawiane są sposoby szacowania zasobów przyrody oraz możliwości ich wykorzystania w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)