Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
1900-7-FUB-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony omówieniu roli foresightu w biznesie, w zakresie podejścia do zarządzania zmianą, kreowania przyszłości czy marketingu. Studenci poznają teorie i przykłady praktyczne foresightowych badań branżowych, poznają i będą testowali różne przypadki modeli biznesowych. Omawiana wiedza będzie aplikowana w przygotowaniu projektów biznesowych podczas pracy w grupach.

Strona przedmiotu
1900-7-IPF1-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są dwóm zagadnieniom:

1. Wykrystalizowanie pomysłu na indywidualny projekt foresightowy;

2. Konceptualizacja idei projektu z punktu widzenia potrzeb i aspiracji każdego ze studentów.

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. W każdych z nich oczekuje się aktywności studentów, dyskusji, udziału w zadaniach grupowych (np. burze mózgów).

Strona przedmiotu
1900-7-KBG-GP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej gospodarki przestrzennej Omawiane są też założenia programowe wszystkich trzech specjalności realizowanych na kierunku gospodarka przestrzenna: urbanistyka i rewitalizacja; zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym; foresight terytorialny.

Strona przedmiotu
1900-7-MBF-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studentki i studenci zapoznają się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego.

Strona przedmiotu
1900-7-NPG-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć „Narzędzia pracy grupowej” jest rozwój w zakresie samopoznania i tak zwanych społecznych kompetencji miękkich, ze szczególnym nastawieniem na umiejętność pracy w grupie, poprzez umiejętne słuchanie i dawanie informacji zwrotnej a także wykorzystanie najnowszej wiedzy i narzędzi w organizacji pracy.

Zajęcia składają się z części „Konwersatorium”, w trakcie której omawiane tematy będą przedmiotem dyskusji całej grupy oraz części „Projekt”, w której te tematy będą mogły być przećwiczone w toku pracy w mniejszych grupach.

Strona przedmiotu
1900-7-PZ1-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter cyklu całorocznego. W pierwszej części zajęć studenci będą poznawali kluczowe zagadnienia i problemy związane z planowaniem zintegrowanym na bazie przykładów z prac nad programowaniem rozwoju w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie zajęć charakteryzowane będą punkty widzenia trzech sektorów (sektora publicznego - trzy poziomy administracji), sektora prywatnego oraz sektora organizacji pozarządowych. Wyróżnione podejścia będą charakteryzowane w kontekście problematyki planowania strategicznego, przestrzennego i finansowego.

Strona przedmiotu
1900-7-PPF-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobyta wiedza, umiejętności i komptencje społeczne mają umożliwić studentom organizację procesów Foresight dla przedsięwzięć realizowanych w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją zadań z wykorzystaniem informacji przestrzennej (terytorialnej) lub planistycznych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Celem jest ukształtowanie zdolności stosowania metod foresight’u z wykorzystaniem nowych technologii i mediów w procesie podejmowania decyzji i formułowania strategii w perspektywie długoterminowej.

Strona przedmiotu
1900-7-REW-GP-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-7-TIK-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

1. Wiedza dotycząca:

- technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

- narzędzi umożliwiających wykorzystanie TIK codziennej pracy zgodnej z kierunkiem studiów,

- zasad korzystania z aplikacji internetowych i mobilnych,

- zasad korzystania z aplikacji i oprogramowania GIS.

2. Rozszerzenie kompetencji niezbędnych do:

- swobodnego poruszania się w nowoczesnych technologiach,

- doboru narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych do swoich potrzeb,

- oceny bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem TIK, zasad etykiety, zagrożeń wynikających z wykorzystania TIK

- pobierania i przetwarzania informacji cyfrowej na potrzeby analiz przestrzennych

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)