Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
1900-APR-B-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na rzeźbę terenu i przekształcające ją procesy. Zagadnienie to prezentowane jest zarówno w ujęciu historycznym, jak i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. Przedmiot porusza też zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem i ochroną krajobrazu i zwraca uwagę na katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych.

Strona przedmiotu
1900-SB-ER-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Baltic Sea in history

2. Geology and genesis

3. Sea coast of the Baltic Sea

4. Climate nad water balance of the sea

5. Salinity, currents, water exchange

6. Eutrophication of the Baltic Sea

7. Main issues of the sea environment protection

Strona przedmiotu
1900-CEK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The circular economy (CE) paradigm has become a popular concept that challenges a predominantly linear economic development model by designing out waste in the face of resource scarcity. The growing body of literature portrays CE activities as interrelated social, technical, environmental and geographical phenomena that have long-lasting sustainability implications.

This course introduces the student to the CE concept and provides an opportunity for hands-on learning on the topic. Drawing upon real-life examples and case studies, it uncovers socio-spatial networks and mechanisms shaping mainstream and alternative CE practices, explores key value chains (e.g., plastics, textiles, food, electronics) and interrogates scalability of social-circular business innovations to mitigate waste whilst maximizing the delivery of social benefits.

Strona przedmiotu
1900-COTW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się ze współczesnymi problemami wybranych miast i megamiast na świecie. Omówienie problemów społecznych, gospodarczych, politycznych na wybranych przykładach. Na każdym wykładzie inny przykład miasta jest omawiany.

Strona przedmiotu
1900-CMS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu pomóc w zrozumieniu współczesnych procesów migracyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sytuację w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Mniej szczegółowo zostaną przedstawione najważniejsze trendy migracyjne w Ameryce Łacińskiej, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej.

Strona przedmiotu
1900-1ACS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów wpływu środowiska na działalność człowieka oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. Niektóre z omawianych zagadnień dotyczą czasów historycznych, inne – współczesnych, w niektórych wypadkach uwzględniane są także prognozy na najbliższe dekady.

Strona przedmiotu
1900-DZKM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja Mazowsza jako regionu zarówno administracyjnego, jak i historycznego oraz kulturowego. Przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby jego prezentacji, ale i ochrony.

Strona przedmiotu
1900-ECIA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chronostratigraphy of Quaternary, main methods of research of environmental change (geological, geomorphological, palaeobotanical, geochemical, archaeological, absolute dating etc.). The importance of climate fluctuations and human economic activity in environmental changes - recognition of records.

Strona przedmiotu
1900-EAK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klęski żywiołowe to wciąż aktualny temat. Są one związane ze stratami o charakterze społecznych, dlatego ważną kwestią jest w tym obszarze etyka.

Strona przedmiotu
1900-FFF-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In this course, students will examine the sustainability of different types of food systems and interactions between them and the broader environment, including rural-urban synergies. By adopting the broader life cycle thinking and socio-metabolic perspective, they will gain an in-depth understanding of sustainability challenges underpinning food systems and the ability to propose integrated solutions to those challenges.

Students will examine and interrogate concepts such as (urban) agroecology, circular economy, organic farming and organic agriculture movements, permaculture, food-water-energy nexus, seeds sovereignty and socio-ecological resilience of local food systems. They will also become knowledgeable of policies shaping the contemporary agri-food systems. The course will also involve interactive session on envisioning and designing more sustainable and circular food systems.

Strona przedmiotu
1900-GHW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bieżącymi zadaniami badawczymi realizowanymi na polu geografii historycznej w Zakładzie/Katedrze Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Co do zasady - poza spotkaniami organizacyjnymi i ew. zaliczeniem - przedmiot jest realizowany w trakcie wycieczki/wycieczek terenowych (w ich trakcie wykłady w terenie, warsztaty, spotkania, zwiedzanie). Przedmiot ma także za cel włączyć studentów w prace badawcze prowadzone w Zespole. Od 2024 r. w kolejnych latach przedmiotem badań są/będą relikty Zastawu Spiskiego (1412-1769) i wielokulturowe dziedzictwo Spisza. Możliwe jest dofinansowanie wyjazdów z UW, ale należy być gotowym do (1) zaangażowania się w pozyskiwanie środków finansowych i/lub (2) pokrycia kosztów z własnych środków

Strona przedmiotu
1900-GTE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony wyjątkowo w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z charakterem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego wybranych krajów Europy, a tym samym pokazanie uwarunkowań dla rozwoju różnych form turystyki.

Strona przedmiotu
1900-GTKA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy o geografii turystycznej wybranych krajów arabskich, w szczególności o najważniejszych atrakcjach kulturowych i przyrodniczych, warunkach przemieszczania się oraz regionach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-GOW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course gives the regional approach to the geography of the world. During the course several different regions are presented with the reference to their development, specific features and characteristics. The course is conducted by several lecturers.

Strona przedmiotu
1900-GISFZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci uzyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Strona przedmiotu
1900-GPCW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents contemporary, global problems from different perspectives (environmental, political, cultural, socio-economic). The course is conducted by several lecturers - specialists in various topics.

Strona przedmiotu
1900-GLST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues of globalisation and the relations between local and regional development, and global economic, political, social and cultural processes. The topics covered during the course are those most often discussed in scientific discussions and policy debates within development studies. The topics covered may change each semester, depending on current events and issues discussed in the international scientific literature.

The subject of the course will serve as and introduction to the issues related to globalization and will help explain and understand at least some of the extremely complex global and local development processes and the interrelations between them.

Strona przedmiotu
1900-GPSR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony współczesnym problemom środowiskowym - groźnym dla człowieka procesom i zjawiskom potencjalnie osiągającym zasięg globalny, takim jak niekorzystne zmiany klimatu (globalne ocieplenie, zima wulkaniczna), niszczycielskie trzęsienia ziemi, fale tsunami, czy/lub powodzie. Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na ograniczoną przewidywalność przyrodniczych zagrożeń i ogromną podatność "systemu człowiek" rozumianego jako człowiek - gatunek biologiczny i jako byt społeczny wraz ze wszystkimi wytworami jego działalności na zagrożenia spowodowane siłami natury.

Strona przedmiotu
1900-GOS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia: wieloletnia zmarzlina (rodzaje i powstawanie lodu gruntowego), procesy termokrasowe; rozwiązania inżynieryjne dotyczące budowy domów, dróg, kolei, pasów startowych i rurociągów na wieloletniej zmarzlinie; ekspansja przemysłu na obszary okołobiegunowe - szanse i zagrożenia; funkcjonowanie lodowców, zagrożenia glacjologiczne: szarże, obrywy lodowe, gwałtowne wypływy wód; zlodzenie Oceanu Arktycznego; współczesne bazy polarne i ambitne programy badawcze; rdzenni mieszkańcy Arktyki, różnorodność etniczna, organizacje polityczne, a walka o prawa do ziemi; zanieczyszczenie Arktyki.

Strona przedmiotu
1900-HMW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dawnymi planami, jako źródłami do poznania rozwoju przestrzennego Warszawy oraz analizy zjawisk przestrzennych zachodzących w mieście.

Szczegółowe założenia:

– przedstawienie analizy dawnych planów Warszawy z uwzględnieniem tła historycznego ich powstania,

– omówienie znaczenia źródeł kartograficznych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach i poznaniu przestrzeni miasta,

– kształcenie umiejętności postrzegania miasta z różnych perspektyw poznawczych,

– rozwijanie umiejętności czytania planów miasta (w szczególności planów dawnych) wraz z wyciąganiem wniosków na podstawie ich formy i treści.

Strona przedmiotu
1900-1FHO1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-1FHO2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od epoki wielkich odkryć geograficznych do początków XXI wieku. Omawiane są odkrycia oraz nowo prowadzone badania na kontynentach północnoamerykańskim, australijskim i na Antarktydzie.

Strona przedmiotu
1900-IFAGIS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci pozyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Strona przedmiotu
1900-KPNK1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi pierwszą z dwóch części (druga odbywa się w semestrze letnim). Przedmiot ma na celu omówienie przestrzennych (geograficznych) aspektów epoki kolonialnej, oraz tego co nastąpiło bezpośrednio po niej (postkolonializm i neokolonializm) w byłych koloniach i metropoliach. Narracja zajęć będzie prowadzona zgodnie z chronologią wydarzeń jakie miały miejsce w regionach skolonizowanych przez Europejczyków w podziale na poszczególne imperia kolonialne.

Strona przedmiotu
1900-KPNK2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi drugą części przedmiotu. Uczęszczanie na pierwszą część NIE JEST OBOWIĄZKOWE. Przedmiot ma na celu omówienie przestrzennych (geograficznych) aspektów epoki kolonialnej, oraz tego co nastąpiło bezpośrednio po niej (postkolonializm i neokolonializm) w byłych koloniach i metropoliach. Narracja zajęć będzie prowadzona zgodnie z chronologią wydarzeń jakie miały miejsce w regionach skolonizowanych przez Europejczyków w podziale na poszczególne imperia kolonialne.

Strona przedmiotu
1900-KRPDUW-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Strona przedmiotu
1900-MCE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture content includes information about permafrost occurrence, structure and functioning; thermokarst processes; engineering problems and solutions used in permafrost regions; industrial expansion circum-polar regions; functioning of glaciers and glacial hazards (glacial surges, avalanches, outbursts); polar bases and scientific programmes; indigenous people of the Arctic, pollution of the Arctic.

The lecture refers to knowledge in fields of: spatial managing, glaciology, geomorphology, geoecology, hydrology, climatology, ethnography and building engineering.

Strona przedmiotu
1900-1FMG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką migracji zarobkowych i ich skutków w krajach wysyłających i przyjmujących migrantów.

Charakterystyka najważniejszych ruchów migracji oraz omówienie ich skutków społeczno-gospodarczych na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zróżnicowanie regionalne migracji zarobkowych i konsekwencji ruchów migracyjnych dla obszarów emigracyjnych i imigracyjnych.

Strona przedmiotu
1900-MIK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

OGUN HUMANISTYCZNY

Wybierzmy się w podróż po Polsce, odkrywając ją na nowo!

W ramach zajęć prowadzący opowiedzą o Polsce z perspektywy nie wielkich regionów, ale małych ojczyzn. Uczestnicy zapoznają się z lokalnymi grupami regionalnymi, pochodzeniem miejscowych nazw, kulturą, religią, etnosem, mową i problemami mieszkańców poszczególnych obszarów. Spojrzymy w przeszłość, doszukując się genezy współczesnych zjawisk. Przeanalizujemy bieżące problemy szukając ich źródła.

Strona przedmiotu
1900-NEP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture gives general information about natural environment of Poland (geology, relief, climate, hydrology, soils, vegetation, land use, natural landscape types, geographical regions, protected areas - national parks).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)