Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Miejskie, II semestr, Moduł Przestrzenny (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Miejskie, II semestr, Moduł Przestrzenny
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L 2024L
1900-SM-2-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowywane przez prezydium kierownika studiów oraz zastępców, po

szerokiej konsultacji z Radą Dydaktyczną, w których co tydzień odbywa się wykład innej, zaproszonej

osoby + dyskusja z aktywnym udziałem studentów, coś podobnego do seminariów czwartkowych

EUROREGu; to mogą być osoby z naszych jednostek, które będą przedstawiać swoje bardziej

specjalistyczne badania, z innych jednostek z UW oraz nawet zaproszone spoza UW. Kryterium

wyboru to jakość badań (np. efekty publikacyjne) oraz

różnorodność tematyczna/metodologiczna/dyscyplinarna, żeby uzyskać zbalansowany a jednocześnie

różnorodny i ciekawy program.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-4MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Projekt - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi mechanizmami kształtowania przestrzeni miejskich. W czasie zajęć omówione zostaną nowe ujęcia znanych perspektyw badawczych odnoszących się do badań miejskich w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zaprezentowane zostaną przykłady badań i konkretnych praktyk oraz możliwości i ograniczenia ich implementacji w Polsce.

Zajęcia prowadzone będą w formie konwersatoriów, wykładów, ćwiczeń i warsztatów przez zespół geografów różnych specjalności.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
1900-SM-2-6MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Wykład specjalizacyjny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce planowania przestrzennego. Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych planowanie przestrzennego i problemów związanych z praktycznym wdrażaniem różnych podejść i koncepcji. W czasie zajęć studenci poznają system planowania przestrzennego w Polsce. Omówione zostaną także rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne stosowane w innych krajach. Praktyka planowania przestrzennego powiązana jest z modelem zarządzania i organizacją administracji publicznej w różnych krajach. W czasie zajęć studenci poznają rozkład kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania przestrzennego między różne szczeble administracji oraz kwestie związane z partycypacja społeczną w planowaniu przestrzennym.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-5MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze zróżnicowaniami przestrzeni miasta oraz metodami i technikami ich pomiaru. W trakcie zajęć omówione zostaną zróżnicowania przestrzeni w miastach w różnych zakresach, tj. fizjonomia, morfologia, funkcje, dostępność, intensywność zagospodarowania i wykorzystania oraz atrakcyjność. Omówione zostaną przyczyny zróżnicowań i ich skutki dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej i ekonomicznej.

Zajęcia będą miały zarówno wymiar teoretyczny: zapoznanie się z koncepcjami przestrzeni w studiach miejskich oraz szkołami wyjaśniającymi zróżnicowania przestrzeni miejskiej oraz praktyczny: studenci poznają nowe techniki i metody badania przestrzeni oraz dokonają pomiaru skali jej zróżnicowań. Ważnym elementem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowania najnowszych metod badania różnych podprzestrzeni miasta.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)