Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Społeczny (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Społeczny
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L
1900-SM-3-4MS-5 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom sprawstwa architek-tury oraz atmosfery miejsc i prób zarządzania nią. Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów i studentek w zagadnienia oddziaływania zabudowy na użytkowników oraz w teoretyczne podstawy koncepcji atmosfery z per-spektywy filozoficznej i socjologicznej (fenomenologicz-nej) – rozumianej jako jakość „pomiędzy”. Teoretyczne rozważania i dyskusje zilustrowane zostaną przykładami konkretnych przestrzeni i obiektów, poprzez które omó-wione zostaną najważniejsze zjawiska. Zajęcia przewidu-ją element badawczy omawianych zjawisk.

Strona przedmiotu
1900-SM-3-4MS-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najnowszymi metodami i technikami prowadzenia konsultacji społecznych, a także technikami badania przestrzeni miejskiej, przy zastosowaniu metody o charakterze ilościowymi i metody o charakterze jakościowym i praktyczne zastosowanie tych metod badań w celu zdiagnozowania i scharakteryzowania problemów, które występują w przestrzeni miejskiej.

Strona przedmiotu
1900-SM-3-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-4-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-3-4MS-3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-3-4MS-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część A: Zamieszkiwanie w perspektywie socjologicznej

Część B:Polityka mieszkaniowa

Część C: Kultura mieszkania. Polski wiek XX

CZĘŚĆ A: konwersatorium

CZĘŚĆ B: wykład

CZĘŚĆ C: warsztat

Strona przedmiotu
1900-SM-3-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis i analiza warsztatowa wybranych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w przestrzeni miejskiej oraz ich kierunków i skutków dla poziomu życia i kształtowania opinii o mieście.

Strona przedmiotu
1900-SM-4-2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-3-4MS-4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech komplementarnych części: wykładu, seminarium i warsztatu. Wykład ma na celu przybliżenie uczestni(cz)kom kursu najważniejszych zagadnień teoretycznych związanych z rewitalizacją i gentryfikacją przestrzeni zurbanizowanej. Uwzględnione w tym zakresie zostają jej różnorodne typy (miasto, wieś, tereny zieleni) oraz zróżnicowane geograficznie studia przypadku. Seminarium ma na celu krytyczne przyjrzenie się różnorodnym dyskursom powstającym wokół tytułowych zjawisk gentryfikacji, modernizacji i rewitalizacji. Analiza obejmie dokumenty polityczne, opracowania oraz wypowiedzi i dyskusje wokół konkretnych działań. Warsztat poświęcony będzie pogłębionej analizie procesu rewitalizacji w jednym z polskich miast. Celem zajęć jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do udziału w realizacji programu rewitalizacji lub działań jej towarzyszących.

Strona przedmiotu
1900-SM-1-4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-3-SEM-MS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-SM-4-SEM-MS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)