Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1900-1-ADP-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego Matlab oraz R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1900-5-ADPR-WW brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1900-1-AP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem [przedmiotu] jest poznanie i ukształtowanie zdolności doboru adekwatnych metod analizy przestrzennej do rozwiązania problemów geograficznych z zastosowaniem narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS). Wykładom i ćwiczeniom (w laboratorium komputerowym) towarzyszy kurs na platformie e-learning.

Ćwiczenia pozwalają na rozszerzenie umiejętności operowania narzędziami GIS. Wykład stanowi podstawę teoretyczną zadań praktycznych na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach wykorzystywane są elementy infrastruktury danych przestrzennych dostępne w sieci. Ten kurs pozwoli poznać GIS od bardziej praktycznej strony, zapoznając z konkretnymi narzędziami analiz przestrzennych, ich zastosowaniem i pozwalając na rozwiązanie konkretnych (przykładowych) problemów geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPG-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje szczegółowe zapoznanie się z górniczym i przemysłowym dziedzictwem Górnego Śląska i Małopolski (zabytkowe kopalnie cynku, srebra, węgla i soli), w tym z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa JUNESCO, z przyrodą i zagospodarowaniem obszaru Wyżyny Śląskiej, a także ze współczesnym wykorzystaniem obiektów pogórniczych, poprzemysłowych i sakralnych regionu Górnego Śląska w celach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPL-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego południowej części Lubelszczyzny.

Czas trwania: 5 dni.

Termin: początek września

Orientacyjny koszt wyjazdu zostanie podany do 15 grudnia 2022.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pierwszej połowie marca. Studenci zapisani na ten przedmiot zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu spotkania.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPP-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Podlasia.

Czas trwania: 5 dni

Termin: 23-27 sierpnia 2021.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na wyjazd w teren, zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie Google Meets i Kampus (cykl 2020L).

Strona przedmiotu
1900-5-DKPS-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Suwalszczyzny.

Czas trwania: 5 dni

Termin: koniec sierpnia lub początek września.

.

Osoby prowadzące zajęcia: dr hab. Małgorzata Durydiwka (koordynator), dr Iwona Szumacher, dr Piotr Kociszewski, mgr Monika Lisowska

Studenci samodzielnie opłacają swoje przejazdy, noclegi i wyżywienie, itp. Orientacyjny koszt wyjazdu około 550 zł, zależny jest od liczby zapisanych studentów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie marca. Osoby zapisane na ten przedmiot będą zawiadomione o spotkaniu drogą mailową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu Suwalszczyzny oraz jej zróżnicowaniem kulturowym. W ramach ćwiczeń przewidziany jest też 1-dniowy wyjazd do Wilna i Trok, podczas którego studenci mają możliwość poznać wielokulturowość Wileńszczyzny, z uwzględnieniem znaczenia poloników w kształtowaniu tejże wielokulturowości.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany i zagrożenia krajobrazu oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-1-ES-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi problemami ochrony przyrody oraz zagrożeniami różnorodności biologicznej. Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy i przebiegają według schematu: podstawy-działanie-efekt.

Strona przedmiotu
1900-5-EONP-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i przekształconych (leśnych, rolniczych i zurbanizowanych) w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-5-EAK-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klęski żywiołowe to wciąż aktualny temat. Są one związane ze stratami o charakterze społecznych, dlatego ważną kwestią jest w tym obszarze etyka.

Strona przedmiotu
1900-5-GU-L-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą międzykulturowości, studiowania zagranicą oraz tożsamości europejskiej. Studenci będą pracować w grupach 4-5 osobowych, realizując 6 zadań.

Strona przedmiotu
1900-1-GFP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski.

Prezentacja cech oraz funkcjonowania głównych typów krajobrazów Polski.

W części pierwszej zostaną zaprezentowane ogólne cechy środowiska przyrodniczego Polski: budowa geologiczna, makroelementy rzeźby terenu, cechy sieci rzecznej, cechy klimatu, zróżnicowanie pokrywy glebowej, szata roślinna i ochrona przyrody.

W części drugiej zostaną przedstawione typy krajobrazu oraz regiony fizycznogeograficzne Polski wraz z ich funkcjonowaniem.

Strona przedmiotu
1900-5-GHI-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do geografii historycznej oraz metodyką badań geograficzno-historycznych na przykładzie zmian sieci osadniczej w aspekcie nazewniczym, przestrzennym, topologicznym oraz relacji mereologicznych.

Strona przedmiotu
1900-1-GPP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącym geografii politycznej Polski, w tym m.in. w zakresie geografii wyborczej, geografii człowieka, geopolityki, toponimii.

Strona przedmiotu
1900-5-GTE-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z charakterem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego wybranych krajów Europy, a tym samym pokazanie uwarunkowań dla rozwoju różnych form turystyki.

Strona przedmiotu
1900-5-GTKA-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w semestrze letnim w cyklu 20/21 prowadzone będą zdalnie poprzez Google Meet.

Zdobycie wiedzy o geografii turystycznej wybranych krajów arabskich, w szczególności o najważniejszych atrakcjach kulturowych i przyrodniczych, warunkach przemieszczania się oraz regionach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-GUA-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Ukraina: przegląd ogólny

II. Geografia i polityka: Wschód vs Zachód

III. Toponimia: walka o własne nazwy

IV. Język: „wybierając język ojczysty”

V. [Tożsamość:] Сo znaczy być Ukraińcem? – spojrzenie przez pryzmat badań socjologicznych

VI. Krym – historia i współczesność

VII. Religia: “Ukraina jako największy religijny rynek Europy”

VIII. Ukraińskie protesty: „We have nothing to lose but our Maidans”

IX. Ukraińska różnorodność: mniejszości narodowe (?)

X. Rosyjska inwazja

Strona przedmiotu
1900-5-GGZW-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami gospodarowania glebami i gruntami na obszarach zurbanizowanych i wiejskich. Omawiane są m.in. zagadnienia potencjału zasobowego i użytkowego gleb i gruntów (w tym ich przeznaczenia dla zabudowy i rolnictwa), ochrony, zagrożenia i degradacji gleb, rekultywacji gruntów oraz prawne aspekty zarządzania wykorzystaniem gleb i gruntów w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-5-GPSN-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań redukujących poziom emisji CO2 oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Strona przedmiotu
1900-5-GONG-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach na przykładzie gospodarowania wytwarzanymi w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi.

Duża część zajęć poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-GWE-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie różnych rodzajów środowisk odznaczających się ekstremalnymi cechami, w tym ekstremalnymi zjawiskami geomorfologicznymi oraz prezentacja sposobów gospodarowania w tych środowiskach.

Strona przedmiotu
1900-5-HMW-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dawnymi planami, jako źródłami do poznania rozwoju przestrzennego Warszawy oraz analizy zjawisk przestrzennych zachodzących w mieście.

Szczegółowe założenia:

– przedstawienie analizy dawnych planów Warszawy z uwzględnieniem tła historycznego ich powstania,

– omówienie znaczenia źródeł kartograficznych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach i poznaniu przestrzeni miasta,

– kształcenie umiejętności postrzegania miasta z różnych perspektyw poznawczych,

– rozwijanie umiejętności czytania planów miasta (w szczególności planów dawnych) wraz z wyciąganiem wniosków na podstawie ich formy i treści.

Strona przedmiotu
1900-5-HOG1-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-5-MHE-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyjazd terenowy do Grecjii.

Zapoznanie się studentów w praktyce z kluczowymi przykładami historycznych miast europejskich leżącymi na terenie Grecji; doświadczenie i rozpoznawanie elementów kompozycji klasycznej w urbanistyce, rola przestrzeni publicznych, skala urbanistyczna, Skala liniowa, skala czasowa.

Strona przedmiotu
1900-5-HAE-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-HOZW-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu przedstawia się zagadnienia związane z obiegiem wody w warunkach naturalnych oraz pod wpływem działalności człowieka na obszarach o różnym stopniu antropopresji. Wiele miejsca poświęca się zdarzeniom ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk. Omawiane są również źródła zaopatrzenia w wodę jak i prawne aspekty monitoringu i ochrony wód i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-KWDP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad wizualizacji kartograficznej. Studenci poznają sposoby prezentacji danych, uczą się w podstawowym zakresie czytać i interpretować mapy.

Strona przedmiotu
1900-5-KLZW-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą przedstawieniu potrzeby uwzględniania warunków klimatycznych w gospodarce przestrzennej. Ze względu na mnogość problemów środowiskowych występujących na terenach zurbanizowanych, jak i ze względu na to, że problemy te dotyczą większej liczby osób, silniejszy akcent położony jest na specyficzne cechy warunków atmosferycznych w miastach, ale część zagadnień dotyczy także obszarów wiejskich.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)