Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L 2023Z 2023L
1900-3-APK-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na krajobraz. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki i skutki przemian najbardziej trwałych, abiotycznych komponentów krajobrazu. Zagadnienie to prezentowane jest zarówno w ujęciu historycznym, jak i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. Przedmiot porusza też zagadnienia prawne związane z ochroną krajobrazu i zwraca uwagę na katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych.

Strona przedmiotu
1900-7-ARK-UR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Architektura Krajobrazu" obejmuje zagadnienia związane z historią Architektury Krajobrazu oraz współczesnym podejściem do kształtowania zieleni miejskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-BKS-HIK-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w bioklimatologii.

Strona przedmiotu
1900-3-EKH-HK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekohydrologia zakłada, że nadrzędne są czynniki abiotyczne, które kontrolują przebieg procesów biologicznych. Możliwe jest także sterowanie przebiegiem procesów hydrologicznych przez kształtowanie za pomocą czynników biotycznych. Jest to tzw. paradygmat "dual regulation" podwójnego sterowania.

W ramach wykładów przewidziane są zajęcia wyjazdowe do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi;

W przypadku ćwiczeń przewiduje się prace terenowe w dolinie Wisły, gdzie prowadzone jest ocena zagospodarowania warszawskich starorzeczy.

Strona przedmiotu
1900-3-EKT-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z ekonomicznymi aspektami turystyki, podstawowymi zasadami funkcjonowania gospodarki turystycznej w różnych skalach oraz znaczeniem gospodarczym turystyki.

Zajęcia w formie konwersatorium, na których łączone będą elementy wykładu i ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1900-3-FDR-GK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykłady przedstawione będą: naturalne procesy kształtujące doliny oraz koryta rzek górskich i nizinnych; Omówione zostanie: znaczenie i funkcjonowanie równin zalewowych i dostawy materiału do koryta; cele i działania w renaturyzacji rzek oraz podstawy projektowania w renaturyzacji technicznej koryt małych cieków.

Strona przedmiotu
1900-3-GTS-GL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie problematyki turystycznej obszarów strefy śródziemnomorskiej

Strona przedmiotu
1900-3-GTS-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawiają aktualny stan rozwoju turystyki na świecie, z uwzględnieniem zróżnicowania walorów, zagospodarowania i ruchu turystycznego.

Strona przedmiotu
1900-3-GTT-GSW-WA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

As part of the course the discussion on the indicators such as: Defert, Schneider and Charvat is planned as well as about the natural and cultural conditions of the location of the accommodation and gastronomic base, as well as natural and cultural conditions of the location of the paraturist base. In addition, individual stages of the development of a seaside tourist town will be discussed and selected examples of tourism development from all over the World will be shown.

Strona przedmiotu
1900-3-KPP-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-7-MT-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-OWT-GSET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-ODPK-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 10 godzin
  • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 10 godzin
  • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020L przedmiot prowadzony jest w formie zdalnej, na platformie Google Meets oraz przy wykorzystaniu dysków współdzielonych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami ochrony szeroko rozumianego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zostaną omówione różne koncepcje naukowe nawiązujące do ochrony krajobrazu (np. koncepcja rozwoju zrównoważonego, koncepcja usług ekosystemowych) i akty prawne normujące kierunki i zakres ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także programy edukacyjne i działania społeczne ukierunkowane na jego ochronę

Strona przedmiotu
1900-3-PPT-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Kurs terenowy - 40 godzin
  • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Kurs terenowy - 40 godzin
  • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci podczas zajęć zapoznają się ze specyfiką pracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Kurs rozpoczyna się wykładem wprowadzającym w wymiarze stacjonarnym (5h). Następnie zajęcia odbywają się w wymiarze niestacjonarnym - terenowym (40h).

Strona przedmiotu
1900-3-PBG-GIG-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-RPM-KT-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają i stosują w praktyce podstawowe zasady redagowania planów miast.

Strona przedmiotu
1900-3-RTET-GIG-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje analizę wybranych form rzeźby terenu w różnych typach rzeźby na świecie pod kątem ich potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności turystycznej.

Strona przedmiotu
1900-7-SGSC-UIR-WA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie współczesnych koncepcji rozwoju miast. W trakcie ich trwania omówione zostaną główne założenia koncepcji inteligentnych, zielonych oraz zrównoważonych miast, a na podstawie przykładów z różnych regionów świata zaprezentowane zostaną rozwiązania wpisujące się w każdą z nich. Na zajęciach studenci będą mieli także szasnę na krytyczną ocenę powyższych koncepcji oraz sposóbu ich wykorzystania w dyskursie politycznym i medialnym.

Strona przedmiotu
1900-3-SPT-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020L przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym. Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie uwarunkowań i skutków turystyki w ujęciu socjologicznym i psychologicznym.

Strona przedmiotu
1900-3-SAP-GSW-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym: kulturowym, ekonomicznym, przestrzennym, ale przede wszystkim społecznym. Niniejszy wykład ma wskazać na jej wymiar społeczny. Przedstawieni zostaną zatem główni aktorzy biorący udział w turystyce - czyli turyści i społeczności regionów recepcyjnych – oraz relacje między nimi.

Strona przedmiotu
1900-7-SPDQ-GP-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student w praktyce pozna zaawansowane metody stylizacji i prezentacji danych w QGIS.

Strona przedmiotu
1900-3-URL-GL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie przedmiotu student poszerza wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym. Zagadnienia te oparte są na aktualnych przykładach z krajów globalnego Południa i globalnej Północy (także z Polski) w obliczu współczesnych wyzwań światowych. Dotyczą one zarówno różnych aspektów rozwoju miast i regionów.

Strona przedmiotu
1900-3-URT-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs terenowy, którego celem jest analiza szeregu różnych uwarunkowań, które mają wpływ na rozwój turystyki w wybranym rejonie turystycznym Polski.

Strona przedmiotu
1900-7-WFNK-FRT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych.

Strona przedmiotu
1900-7-WiS-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie wybranych elementów refleksji teoretycznej nad władzą, państwem, samorządem (w szczególności – samorządem terytorialnym) oraz demokracją. Zajęcia mają przybliżyć studentom podstawowe pojęcia teorii polityki, które są współcześnie wykorzystywane w debacie publicznej oraz badaniach empirycznych dotyczących samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)