Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
2100-4EU-AWAS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-ANDS-OG
Analiza danych społecznych (od 2022-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza danych społecznych (30 godzin) – analiza danych ilościowych i jakościowych w kontekście procesów politycznych, społecznych oraz gospodarczych.

Strona przedmiotu
2100-MON-ARNE-OG
Art of Negotiation (od 2022-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Short description: Theory and practice of negotiation.

Strona przedmiotu
2100-MON-AZCE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-ACKA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BEMI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BEPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Państwa Południa w globalnym systemie międzynarodowym. Specyfika państw Południa. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w poszczególnych regionach zaliczanych do Południa. Polityki bezpieczeństwa i ich wymiary. Prawne i polityczne mechanizmy regulacyjne w sferze bezpieczeństwa. Globalne i regionalne instytucje bezpieczeństwa – ich rola i znaczenie w poszczególnych regionach/subregionach.

Strona przedmiotu
2100-MON-BC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BDPM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesny świat jest w swym wymiarze glokalny – w warunkach globalizacji i unifikacji kraje w wielu aspektach funkcjonowania firm, instytucji państwowych i biznesowych zachowują swą odrębność w sferze komunikacji i kultury prowadzenia biznesu. Panująca przez ostatnie półtora roku pandemia jeszcze bardziej uświadomiła przedsiębiorcom i dyplomatom, że we współczesnym świecie niezbędne jest nieustanne podnoszenie swoich kompetencji cyfrowych. Dla pokolenia wchodzącego na rynek pracy jeszcze trudniejsze stało się ubieganie się o pracę i zarządzanie karierą. W tak wymagających okolicznościach niezbędne stało się pozyskanie oprócz wiedzy teoretycznej również wiedzy praktycznej, tak często wymaganej na rynku pracy. Przedmiot łączy te wszystkie niezbędne dla rozpoczynających funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym elementy.

Strona przedmiotu
2100-MON-BIOE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BAZJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Strona przedmiotu
2100-MON-BWEP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie uczestnikom zajęć nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zagadnień odnoszących się do roli elit i przywództwa politycznego w krajach Bliskiego Wschodu. W programie zajęć uwzględnione zostały zagadnienia dotyczące wybranych aspektów teorii elit i przywództwa politycznego, a także kwestii związanych ze sprawowaniem władzy państwowej w monarchiach i republikach Bliskiego Wschodu. Konwersatorium ma także sprzyjać rozwojowi umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych i społecznych zachodzących w państwach regionu.

Strona przedmiotu
2100-MON-BANA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CZCH-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CUKR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-4EU-CDIA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CYSE-OG
Cybersecurity for Everyone (od 2022-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CKAL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Strona przedmiotu
2104-MON-DTBW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2100-MON-DZZS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Będzie znał najważniejsze uwarunkowania społeczno-polityczne, które przyczyniły się do powstania tego państwa. Zapozna się z ideologią i systemem politycznym. Będzie w stanie zrozumieć istotę polityki narodowościowej, wyznaniowej oraz wskazać najważniejsze przemiany gospodarcze, dokonane w okresie istnienia ZSRR. W ramach wykładu student przyswoi wiedzę na temat kształtowania „nowego człowieka radzieckiego”. Będzie potrafił scharakteryzować politykę zagraniczną ZSRR w okresie międzywojennym oraz przyczyny i najważniejsze wydarzenia w czasie ”Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. Zapozna się z uwarunkowaniami polityki zagranicznej ZSRR w okresie powojennym, a także pieriestrojki i rozpadu ZSRR.

Strona przedmiotu
2100-MON-EPPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie opierał się na interdyscyplinarnym podejściu wykorzystującym porównawczą ekonomię polityczną, nauki polityczne i studia rozwojowe. Opracujemy różne studia przypadku, aby przeanalizować zarówno codzienne funkcjonowanie finansów globalnych, jak i odzwierciedlenie globalnej koniunktury finansowej na głównych rynkach wschodzących. Pomoże to studentom zrozumieć główne kwestie i problemy, z którymi borykają się decydenci na rynkach wschodzących w erze finansjalizacji. Zapewniając metapoziomową dyskusję na temat rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach, kurs zapewni porównawczy i historyczny obiektyw do analizy politycznej transformacji gospodarczej na Globalnym Południu.

Strona przedmiotu
2102-MON-EPPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie wiedzę z zakresu etnopolityki, problemów w badaniu etniczności i narodu, zapozna się z ich cechami genetyczno-kulturowymi. Będzie w stanie zrozumieć znaczenie tradycji dla wspólnoty kulturowej. Przyswoi wiedzę na temat procesów narodotwórczych, polityki narodowościowej Imperium Rosyjskiego, ZSRR.

Będzie w stanie zrozumieć paradygmaty etnopolityki na obszarze poradzieckim, wskazać podobieństwa i różnice między etnopolityką w państwie federalnym i unitarnym. W ramach kursu student przyswoi wiedzę o nacjonalizmie w przestrzeni poradzieckiej, a także etnokracji i podziałach socjopolitycznych. Student będzie potrafił scharakteryzować cele i założenia polityki językowej w państwach poradzieckich oraz pozna specyfikę problemu mniejszości narodowych i etnicznych oraz diaspor na obszarze poradzieckim

Będzie potrafił zidentyfikować i scharakteryzować separatyzmy, konflikty etnopolityczne zależności między nacjonalizmem i geopolityką.

Strona przedmiotu
2100-MON-ESPU-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy"Etyka sfery publicznej" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z nauki o moralności w sektorze administracji publicznej, działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz pragmatyk zawodowych i korporacyjnych. W pierwszej części kursu omówione zostaną dysfunkcje sfery publicznej oraz prawne, instytucjonalne i społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce. W drugiej części bardziej szczegółowo zostanie omówione etyka nauki oraz kodeksy etyczne wybranych zawodów i branż. Intencją autorów kursu jest przedstawienie omawianych zagadnień z praktycznej strony w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadku.

Strona przedmiotu
2100-MON-EUTP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-FEMI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ciągu ostatnich stu lat popkultura i feminizm nierozerwalnie splotły się ze sobą. Popkultura bowiem z jednej strony odzwierciedla, a z drugiej kształtuje to jak rozumiemy realność, w której żyjemy, oraz to w jaki sposób definiujemy siebie jako jednostki i zbiorowości. Ponadto utwory popkultury są nośnikami systemów ideologicznych, idei, procesów społecznych i obyczajowych oraz postulatów zapożyczonych z polityki. Początkowo popkultura ukazywała i wzmacniała patriarchalną pozycję kobiet, z czasem jednak stała się sojuszniczką idei i ruchów feministycznych. Obecnie filmy i seriale, telewizyjne show, muzyka popularna, reklamy i powieści rozrywkowe – nawet jeśli poduszkowe czytadła – przeważnie służą emancypacji kobiet oraz przekonywaniu masowej publiczności do ich równouprawnienia. Podczas zajęć omówione zostaną teksty popkulturowe w kontekście feministycznych przemian społeczno-politycznych, a co za tym idzie transformacji społecznych ról kobiet.

Strona przedmiotu
2100-MON-FEPS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-FPAP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-FPTN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The characteristics and importance of Turkey and the Middle East region. Turkey’s rising power in the region. Turkey’s foreign policy towards the Middle East in terms of security, ideology, culture, and economy. Impact of Second Gulf War and Arab uprisings on the foreign policy of Turkey towards the region.

Strona przedmiotu
2100-ZIP-GOCA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-GETP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)