Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2105-M-D3BMEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu najważniejszych zjawisk, wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państw europejskich w drugiej dekadzie XXI w. Omówiona zostanie działalność i kondycja najważniejszych organizacji odpowiadających za bezpieczeństwo w Europie – ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz formatów regionalnych (relacje transatlantyckie, Nordefco, współpraca wojskowa państw V4, B9), a także polityki bezpieczeństwa i obrony wybranych państw. Celem zajęć jest także przedstawienie studentom zagadnień związanych z tzw. nowymi zagrożeniami: wojnami hybrydowymi, wojnami informacyjnymi itp. prowadzonymi przez podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Strona przedmiotu
2105-M-D3DIEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium jest zapoznanie Studentów z założeniami i realizacją społeczeństwa informacyjnego i cyfrowego Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego programu Unii w tym zakresie na lata 2021-2027 „Digital Europe”. Gwałtowne przyspieszenie w obszarze cyfryzacji w XXI w. wzmocnione ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią COVID-19, mają ogromny wpływ na dokonujące się zmiany w organizacji wszystkich sfer naszego życia. Przedmiotem rozważań będzie wizja europejskiego społeczeństwa gigabitowego lansowana obecnie przez Unię Europejską, narzędzia niezbędne do jego budowy oraz wpływ tych zjawisk na nasze życie

Strona przedmiotu
2105-M-D3PIRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dyskusja na temat wybranych problemów społecznych i politycznych, a także stosunków międzynarodowych prezentowanych w tekstach kultury popularnej.

Strona przedmiotu
2105-M-D3PHUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu koncentruje się wokół problemów ekonomicznych współczesnego świata, problemu ubóstwa, wpływu globalizacji ekonomicznej na pogłębianie dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce światowej, polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec partnerów nią objętych, udzielania pomocy humanitarnej przez UE

Strona przedmiotu
2105-M-D3PTEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do problematyki polityki tworzenia prawa w UE, zwłaszcza procesu legislacyjnego w UE. Zajęcia obejmują omówienie zjawisk politycznych i nieformalnych procesów zachodzących w KE, EP, Radzie UE, jak również interakcji politycznych między tymi instytucjami.

Strona przedmiotu
2105-M-D3PIUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D3-SEMA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-M-D3SPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów procesów stosowania prawa UE w Polsce oraz zapoznanie studenta z zasadami, mechanizmami, procedurami i zakresem uczestnictwa krajowych organów w stosowaniu prawa UE

Strona przedmiotu
2105-M-D3UERW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Szczeglny nacisk jest połozony na dwa punkty wzrotne w tych relacjach: kryzs ekonomiczny z roku 2008 oraz globalna pandemia z roku 2020

Strona przedmiotu
2105-M-D3WPUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Instytucjonalne podstawy wspólnej polityki handlowej. Integracja europejska a międzynarodowy system handlowy GATT/WTO. Instrumenty polityki handlowej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Zewnętrzna taryfa celna WE. Subwencje transportowe. Reguły pochodzenia towarów. Regulacje dotyczące przepływu usług i kapitału. Funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Generalny system preferencji, preferencyjne układy stowarzyszeniowe i pomoc rozwojowa. Układy handlowe Wspólnot oparte na zasadzie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU). Współpraca gospodarcza i handlowa WE z innymi ugrupowaniami regionalnymi: NAFTA, Mercosur, Unia Maghrebu Arabskiego (UMA), ASEAN. Spory handlowe WE z innymi państwami. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek WE.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)