Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSZFR dzienne i wieczorowe, sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2600-DSFRdz/w3zifBI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac z zakresu bankowości inwestycyjnej. W ramach zajęć studenci prace analityczne z wykorzystaniem danych dostępnych w bazach danych finansowych.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3pfpESP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program obejmuje omówienie funkcji sektora publicznego w nowoczesnej gospodarce rynkowej, funkcje i metody tworzenia budżetu państwa i innych instytucji sektora publicznego, teorię wydatków publicznych, teorię i zasady polityki podatkowej, omówienie struktury sektora publicznego we współczesnej gospodarce.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3fpMWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w obszarze wyceny przedsiębiorstwa. W ramach przedmiotu student pozna przesłanki, zasady, funkcje, podstawy prawne i metody wyceny wartości podmiotów gospodarczych, prezentowane w literaturze przedmiotu i powszechnie stosowane w praktyce gospodarczej. Treści poruszane w ramach przedmiotu będą szczególnie przydatny dla studentów planujących swoją karierę w doradztwie biznesowym, finansach korporacyjnych, bankowości inwestycyjnej oraz instytucjach Private Equity.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3pfpFST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i regulacjami w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3rogKWR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zostają zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i przygotowania podstawowych zestawień i raportów przy praktycznym wykorzystaniu modułu Finanse i Księgowość programu SYMFONIA.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3rogKW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest: poznanie koncepcji, metod i standardów kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami; poznanie zasad działania systemu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru korporacyjnego. Umiejętności: poznanie niektórych metod

i technik wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań audytowych.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3fpOPI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych i zaawansowanych metod oceny projektów inwestycyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwie. Projekty będą opisane, ustrukturyzowane z wykorzystaniem przepływów pieniężnych. W trakcie realizacji kursu każda sytuacja i decyzja analizowana będzie z uwzględnieniem długoterminowych konsekwencji w postaci przyrostowych przepływów pieniężnych, zmiany ryzyka funkcjonowania, kreacji praw opcyjnych. W trakcie zajęć będą wykorzystywane arkusze kalkulacyjne. Przedmiot będzie realizowany w możliwie praktyczny sposób.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3pfpAS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania administracji podatkowej w Polsce

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3rogRK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zostaną zapoznani z zasadami kalkulacyjnych rachunków kosztów tradycyjnych oraz zasobowo-procesowym rachunkiem kosztów. W omawianych zagadnieniach szczególny nacisk zostanie położony na ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i odchyleń budżetowych zgodnie z UoR i KRS 13.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3zifRU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Poznanie struktury i funkcji rynku ubezpieczeń w Polsce.

2. Poznanie gospodarczego i społecznego znaczenia ubezpieczeń.

3. Poznanie zasad dystrybucji ubezpieczeń życiowych i majątkowych.

Konwersatorium obejmuje następującą problematykę:

1. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych.

2. Kierunki rozwoju współczesnego rynku ubezpieczeń gospodarczych.

3. Podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego (prawo polskie

oraz Unii Europejskiej).

4. Podmioty na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

5. Instrumenty regulacji rynku ubezpieczeń.

6. Wybrane produkty ubezpieczeniowe.

7. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka.

8. Dyrektywy dotyczące rynku ubezpieczeń.

9. Dostosowanie polskiego rynku ubezpieczeń do standardów Unii Europejskiej (jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny).

Dodatkowo konwersatorium w sposób szczególny kładzie nacisk na istotę działalności brokera ubezpieczeniowego.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3zifBDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie specyfiki bankowości detalicznej i korporacyjnej, zaznajomienie się z produktami i usługami, kanałami dystrybucji, nowoczesnymi rozwiązaniami w tym obszarze, modelowaniem ryzyka. Program poszerza zakres z przedmiotów Bankowość, System finansowy gospodarki, Teoria rynków finansowych, Rynki finansowe.

Strona przedmiotu
2600-DSFRdz/w3fpZPF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pogłębiając wiedzę w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa, łączy wiedzę z dwóch dziedzin: finansów przedsiębiorstwa i analizy finansowej przedsiębiorstw. Przedmiot obejmuje zagadnienia sterowania płynnością w obrębie działań długo-, średnio- i krótkookresowych. Przeprowadzona jest identyfikacja oraz analiza metod i technik zarządzania płynnością finansową ukierunkowanych na obniżenie ryzyka bankructwa, przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. Identyfikowanie i omawianie aspektów praktycznych, w tym wpływu informacji, otoczenia zewnętrznego oraz narzędzi finansowych niezbędnych do zapewnienia płynności. Nawiązanie do typowych praktycznych problemów z płynnością w sektorze MSP w polskim obszarze gospodarczym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)