Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2600-DSFRz3FM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników ze złożonością zagadnień w sferze finansów międzynarodowych. Dotyczy to zarówno skali mikro – czyli przedsiębiorstwa, jak i skali makro - czyli gospodarki. Umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, reprezentujących różne branże na jednolitym rynku europejskim, jak również aspektów powiązania polskiej gospodarki z gospodarką światową. Poruszane są na nich najistotniejsze fakty mające wpływ na oblicze dzisiejszego świata finansów światowych i funkcjonujących na nim instytucji. Wyjaśniają cele i kierunki transferu kapitałów oraz skutki tych działań. Poruszają i wyjaśniają istniejące problemy oraz możliwe do wystąpienia w nadchodzącej przyszłości zagrożenia, mogące mieć niekorzystny wpływ na globalny rynek kapitałowy oraz finansowe rynki o charakterze międzynarodowym. Zapoznają studenta z typami rozliczeń i ryzyk międzynarodowych

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3GB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu.

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów.

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki.

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej na wybrany przez prowadzącego temat.

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na trzecim roku studiów (semestr letni, studia stacjonarne i niestacjonarne) student/ka jest zobowiązany/a do ukończenia praktyki zgodnej z standardami kształcenia właściwymi dla kierunku studiów.

Sposób przeprowadzania praktyk określony jest szczegółowo w uchwale nr 2/3/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 02.03.2022. Nadzór nad realizacją praktyk sprawuje Pełnomocnik ds. praktyk na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3PP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawową teorię dotyczącą podatków i prawa podatkowego, konstrukcje poszczególnych podatków w Polsce, zasady prowadzenia postępowania podatkowego, regulacje dotyczące zobowiązań podatkowych i organów podatkowych

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3SL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami tworzenia pracy dyplomowej i jej napisanie pod kierunkiem promotora. Omawiane są zagadnienia dotyczące metodologii tworzenia prac oraz pogłębiane procesy związane z zagadnieniami rachunkowości w różnych podmiotach wg zainteresowań studentów

Strona przedmiotu
2600-DSFRw3SOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu jako koncepcji zarządzania, jej podstawowe wymiary, problemy i narzędzia.

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3SOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu jako koncepcji zarządzania, jej podstawowe wymiary, problemy i narzędzia.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)