Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSZFiR wieczorowe sem. letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSZFiR wieczorowe sem. letni
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów

Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2600-DSFRw1MB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są przydatne w biznesie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie oraz zarządzaniu instytucjami finansowymi. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu makroekonomii, wyjaśniane są główne pojęcia i zależności makroekonomiczne: miary wielkości produktu i dochodu narodowego, analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i rynku pieniądza w krótkim okresie w gospodarce zamkniętej oraz zagadnienia wzrostu gospodarczego. Istotna część wykładu dotyczy zagadnień polityki pieniężnej i fiskalnej i jej wpływu na produkcję, dochody i zatrudnienie.

Strona przedmiotu
2600-DSFRw1MF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje: zagadnienia kalkulacji zmiany wartości pieniądza w czasie wraz z modelem uniwersalnym; badanie efektywności projektów inwestycyjnych metodami dynamicznymi oraz rachunek rentowy wraz z konstruowaniem planów spłaty kredytów.

Strona przedmiotu
2600-DSFRw1PU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 16 godzin
  • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną przedstawione zasady dotyczące istoty, celu ubezpieczeń, wskazania różnić pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi, zasad prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Strona przedmiotu
2600-DSFRw1RF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Amawaiane będą zasady ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w zakresie podstawowym. Studenci będą potrafili prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat.

Strona przedmiotu
2600-DSFRw1SFG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną przedstawione zasady funkcjonowania rynków finansowych w systemie gospodarki rynkowej, w tym w szczególności rola pieniądza, szczegółowy opis instrumentów finansowych oraz charakterystyka działalności uczestników rynku w tym instytucji pośrednictwa finansowego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)