Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PSM Zarządzanie Projektem (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PSM Zarządzanie Projektem
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023
2600-PSMzpAO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest metodom prowadzenia analizy otoczenia. Omówione są jej cele, miejsce w procesie zarzą-dzania projektem oraz potencjalne ryzyka, które mogą zostać zidentyfikowane w jej wyniku. Warsztaty obejmują, między innymi, omówienie następujących metod: analiza makroekonomiczna (omówienie podstawowych zależności między wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi), analiza PEST, analiza sieci międzyorganizacyjnej, analiza oparta na mapach relacji, model pięciu sił Portera, analiza grup strategicznych, analiza benchmarkingowa, analiza SWOT. Wyżej wymienione metody stanowią moduły składające się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej, podczas której weryfikowane jest zrozumienie przekazanego materiału.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpBRPP1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących przygotowania strategii marketingowej projektu.

Przedstawienie obszaru badawczego, poszukiwania informacji na rynku.

Pokazanie marketingowych implikacji wpływających na decyzje związane z funkcjonowaniem biznesu z wykorzystaniem działań promocyjnych.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpBZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzpBP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Controlling a / i rachunkowość zarządcza

2. Narzędzia controllingu/RZ wykorzystywane w pod-miotach gospodarczych

3. Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

4. Zasady pomiaru dokonań i ich ocena w ośrodkach od-powiedzialności

5. Cechy budżetowania operacyjnego

6. Zasady sporządzania budżetów operacyjnych

7. Wykonanie i kontrola w ramach procesów budżetowa-nia

8. Budżetowanie operacyjne a budżetowanie strategiczne

Strona przedmiotu
2600-PSMzpEOPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-PSMzpEPWZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi związanymi z problematyką zarządzania projektem.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpNIWZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie i przećwiczenie różnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wsparcia podczas zarządzanie projektami.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami negocjacyjnymi. Przedstawienie najważniejszych strategii i taktyk stosowanych w negocjacjach biznesowych. Zapoznanie słuchaczy z etapami przygotowania do negocjacji oraz sprawdzenie tych metod w działaniu. Trenowanie umiejętności negocjacyjnych.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpPHN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Przedstawienie i przećwiczenie podstawo-wych kroków w obszarze definiowania i planowania projektu wraz z wytycznymi odnośnie nadzorowania jego realizacji.

• Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem, budżetowania, moni-torowania postępu w realizacji projektu (w ujęciu czasowym I zasobowym)

• Wypracowanie umiejętności w zakresie za-rządzania portfelem projektów w organizacji

• Przedstawienie i zrozumienie różnic w po-dejściu i stosowaniu popularnych metodolo-gii i standardów zarządzania projektami: Prince 2, Agile, Critical Chain Project Ma-nagement

Strona przedmiotu
2600-PSMzpPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca powinna dotyczyć rozwiązania konkretnego problemu w firmie. (restrukturyzacja, prywatyzacja, wprowadzanie zmian, strategia, itp.). Pracę powinna charakteryzować interdyscyplinarność, czyli praktyczne wykorzystanie wiedzy z różnych obszarów. Dotyczy to także umiejętności wykorzystania różnych poznanych metod i technik badawczych. Praca powinna się kończyć wskazaniem konkretnych kierunków działań oraz warunków (możliwych i koniecznych) ich realizacji wraz harmonogramem wdrożenia

Strona przedmiotu
2600-PSMzpSPIWP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami i technikami prezentacji mających na celu przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek oraz kreowanie pozytywnego wizerunku własnego i wizerunku firmy w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści.

Bardzo ważne jest dostosowanie różnych technik prezenta-cyjnych do określonych odbiorców, w tym przede wszystkim do klientów, ale także do dziennikarzy, partnerów bizneso-wych, dystrybutorów, tak, aby osiągać bardzo ważne cele wizerunkowo-handlowe prowadzonych prezentacji.

Strona przedmiotu
2600-PSMzpWDZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne podstawy zarządzania projektami

Analiza interesariuszy projektu

Definiowanie celu i wymagań w projekcie

Planowanie w projekcie

Zarządzanie zmianami w projekcie

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Strona przedmiotu
2600-PSMzpZCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)