Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2800-DOLAB-CER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie najczęściej występującego zabytku podczas badań wykopaliskowych czyli ceramiki naczyniowej, nabranie umiejętności jej dokumentowania i analizy. Pierwszą część semestru poświęcimy na zapoznanie się z samą ceramiką. Poznamy sposoby wytwarzania naczyń w różnych okresach i różne techniki garncarskie. Następnie przejdziemy do omówienia form naczyń i zdobień z różnych okresów i różnych terenów.

Drugą część semestru poświęcimy na przedstawienie strony metodycznej postępowania z ceramiką pochodzącą z badań terenowych. Omówimy zabezpieczanie prowadzone podczas wykopalisk, konserwację, dokumentowanie (rysunek i opis), sposoby analizy formalnej, rodzaje analiz fizykochemicznych, zasady publikowania naczyń.

Jednym z elementów praktycznych podczas zajęć będzie próba samodzielnego lepienia naczyń z gliny, z tzw. wolnej ręki (bez użycia koła garncarskiego).

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-SZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z typami szczątków organicznych odkrywanych podczas badań archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kości ludzkich, kości zwierzęcych i szczątków roślinnych. Prezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące metod eksploracji, dokumentacji i możliwości analizy materiałów w obrębie każdego z typów omawianych szczątków.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-RA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest rzeźba starożytnej Grecji i Rzymu:

materiały, techniki rzeźbiarskie, warsztaty, kategorie

zabytków, ikonografia, datowanie, opis rzeźby i

dokumentacja, badania nad zabytkami rzeźby antycznej,

najważniejsze kolekcje oraz recepcja w sztuce nowożytnej.

Integralną częścią zajęć będą wizyty w Galerii Starożytnej

Muzeum Narodowego w Warszawie.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-DAZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmioty wykonane z metali – przede wszystkim z miedzi (i jej stopów), złota, srebra lub żelaza – to dla czasów co najmniej od III tysiąclecia przed Chr. jedna z przewodnich kategorii zabytków archeologicznych. Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem pradziejowej metalurgii oraz zróżnicowaniem zabytków metalowych i metodami ich opracowywania. Obok części teoretycznej zajęć, przewidziany jest też czas na bezpośrednią pracę z zabytkami, celem rozwijania umiejętności opisu ich

cech formalnych i technologicznych w praktyce.

UWAGA: w roku akademickim 2023/24 cotygodniowe zajęcia będą się odbywały tylko do połowy kwietnia. Zatem, aby zrealizować program, dodatkowe godziny zajęć zorganizujemy w terminie badań powierzchniowych (prawdopodobnie na początku kwietnia). Będą to intensywne spotkania poświęcone pracy z zabytkami, a także wizyta w jednym z muzeów archeologicznych w celu zapoznania się ze znaleziskami związanymi z tematem zajęć.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-CERI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Znajomość głównych pojęć i przedmiotu badań

2. Zapoznania z podstawowymi klasyfikacjami i typologiami

3. Źródła pisane i ikonograficzne w studiach nad zabytkiem

4. Zapoznanie z surowcami wykorzystywanymi przez człowieka

5. Produkcja i organizacja produkcji oraz narzędzia, techniki i technologie

6. Badania archeometryczne (od badań wykopaliskowych po laboratorium)

7. Artefakty i ich funkcje w życiu codziennym

8. Zabytek jako źródło wiedzy o....

9. Podstawowe zasady opracowania zabytku (w trakcie wykopalisk i w laboratorium)

10. Podstawowe techniki dokumentacji (tradycyjne i nowoczesne) oraz konserwacji z

uwzględnieniem różnej specyfiki artefaktów

11. Zabytek jako obiekt muzealny

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-DM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studentom prezentowane są dwie kategorie zabytków – wyroby metalowe i drewniane. Laboratorium ma na celu nauczyć ich właściwej dokumentacji, konstruowania karty opisu zabytku, oraz podstawowej terminologii niezbędnej do analizy, interpretacji oraz prezentowania tego typu znalezisk. Studenci dodatkowo poznają inne źródła wiedzy o wytwórczości metalowej i drewnianej w przeszłości, między innymi źródła pisane, ikonograficzne, etnograficzne, a także związane z archeologią eksperymentalną. Ponadto wprowadzone zostaną podstawowe zagadnienia związane z „pierwszą pomocą” przedkonserwatorską na stanowiskach archeologicznych. W trakcie zajęć studentom zostanie zwrócona uwaga na multidysplinarne metody w badaniach zabytków metalowych i drewnianych.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-NUM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium uczy studentów profesjonalnego opisu monet antycznych. Studenci nabywają wiedzę o przyczynach umieszczenia danych przedstawień na monecie, symbolice, elementach składowych. Na zajęciach omawiane będą monety jako źródło wiedzy archeologa (numizmatyka jako nauka pomocnicza). Ważnym elementem zajęć będzie zrozumienie funkcjonowania monety na terenie rodzimym oraz jako importu, a także zapoznanie się z monetą pod względem fizycznym.

Na pierwszym wykładzie dokładnie omówimy tematykę, zasady laboratorium, zasady zaliczenia. Na pierwszych zajęciach dopuszczone są "pertraktacje" warunków.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-SZK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DOLAB-TEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają dwie kategorie zabytków organicznych: wyroby tekstylne i skórzane.

Laboratorium uczy ich właściwego opisu i dokumentacji tych zabytków oraz ‘pierwszej pomocy’

przedkonserwatorskiej dla tego typu znalezisk na stanowiskach archeologicznych. Studenci poznają

inne źródła wiedzy o włókiennictwie i skórnictwie w przeszłości, takie jak pozostałości narzędzi i

miejsc produkcyjnych, ikonografia, archeologia eksperymentalna. Laboratorium uczy ich podstaw

multidysplinarnych metod w badaniach zabytków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-KII
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnej wielopłaszczyznowej analizy zabytków krzemiennych obejmująca ich identyfikację surowcową, funkcjonalno-typologiczną oraz chronologiczno-kulturową. Założenia te realizowane są w dwóch kontekstach tj. źródłoznawczym i metodologicznym. Formuła laboratorium zakłada aktywny udział studentów w różnych zadaniach o charakterze praktycznym oraz dyskusjach moderowanych przez prowadzącego.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-KI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studentów do prawidłowej inwentaryzacji, klasyfikacji i opisu zabytków pradziejowych wykonanych z kamienia, krzemienia, ceramiki i kości. Każda z tych grup surowcowych rozpatrywana jest pod kątem surowcowym, technologicznym, morfologicznym i stylistycznym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)