Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady ogólnowydziałowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady ogólnowydziałowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L 2021 2022Z 2022L
2800-DWHAN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie problematyce kształtowania się ośrodków miejskich położonych u

wybrzeży Morza Bałtyckiego w okresie dominacji związku hanzeatyckiego w późnym średniowieczu.

Zagadnieniem wprowadzającym do tej tematyki będzie kwestia formowania się struktur

państwowych i kolonizacji wewnętrznej w analizowanym czasie. Na tym tle przedstawione zostanie

kształtowanie się strefy bałtyckiej w gospodarce europejskiej, struktury prowadzonej wymiany i

głównych centrów handlu. Podczas wykładu przybliżone zostaną sylwetki najważniejszych ośrodków

miejskich regionu z wykorzystaniem rezultatów badań historycznych i archeologicznych. Ostatnim

elementem wykładu będzie charakterystyka zmieniającej się sytuacji politycznej jako indykatora

przemian w analizowanym obszarze w XV i XVI wieku.

Strona przedmiotu
2800-DWANTR
Archeologia społeczna (od 2022-10-01)
brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2022-10-01) Wykłady ogólnowydziałowe

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami badań dawnych

społeczeństw na podstawie źródeł archeologicznych. Wykład składa się z trzech bloków

tematycznych.

 Blok pierwszy dotyczy zagadnień wstępnych: terminologii, podstawowej

problematyki badawczej, źródeł, metodyki badań, historii archeologii

społecznej oraz uzasadnienia jej znaczenia w badaniach historycznych.

 Blok drugi poświęcony jest omówieniu dawnych struktur społecznych na

podstawie wybranych przykładów z uwzględnieniem roli jednostki.

 W trzeciej części wykładu zostaną przedstawione najważniejsze kryteria

podziałów społecznych.

Podsumowaniem całości będzie odpowiedź na pytania:

1. w jakim stopniu źródła archeologiczne są odzwierciedleniem tych podziałów i w

jakim stopniu umożliwiają one rekonstrukcję struktury wewnętrznej badanej

społeczności?

2. w jakim stopniu wyniki badań z zakresu archeologii społecznej mogą być/są

wykorzystywane w badaniach współczesnych społeczeństw oraz w działaniach

politycznych?

Strona przedmiotu
2800-DW0011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DWRUS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-02-20) Wykłady ogólnowydziałowe

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DWLUD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu związane są z problematyką dotyczącą dziejów społeczności paleolitycznych i mezolitycznych. Omawiane są zagadnienia związane z podstawami gospodarczymi, osadnictwem, obróbką surowców kamiennych i organicznych, kulturą symboliczną (sztuką, wierzeniami, obrządkiem pogrzebowym) oraz organizacją ugrupowań plejstocenu i wczesnego holocenu. Szczególna uwaga skupiona jest na przykładach z obszaru Starego Świata. W trakcie zajęć prezentowane są również metody badań i interpretacji źródeł związanych z epoką kamienia.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)