Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2900-MK3-ARAT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-WG-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie – w aspekcie źródłoznawczym i

interpretacyjnym – warsztatu badawczego studentów zainteresowanych

dziejami Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, przede

wszystkim współczesnej Rosji, Ukrainy i Białorusi, a także Litwy,

Łotwy, Estonii oraz w pewnym zakresie Polski. Zasadniczym celem

zajęć jest przedstawienie studentom poznawczego znaczenia i podstaw

źródłowych geografii historycznej oraz czynników naukowych (wyniki

badań źródłowych) i pozanaukowych, które w XIX–XXI w. wpływały

na historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, formułujących

objaśnienia dziejów regionu.

Strona przedmiotu
2900-MK5-AW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest stopniowe przygotowanie studentów do samodzielnego napisania prawidłowo ustrukturyzowanego tekstu akademickiego zgodnie z konwencjami anglosaskimi w formie eseju opartego o własnoręcznie znalezioną literaturę oraz przedstawienia jego głównych założeń w formie plakatu naukowego i prezentacji. Podczas kursu studenci uczą się na czym polega proces tworzenia tekstu naukowego i doskonalą niezbędne umiejętności na każdym etapie procesu. Kurs łączy ze sobą rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia podczas czytania i pisania tekstów. Istotnym celem kursu jest dostarczenie studentom narzędzi które w przyszłości umożliwią im bardziej efektywną samodzielną pracę nad tekstami naukowymi w języku angielskim, również w kontekście nauk historycznych.

Strona przedmiotu
2900-MK1-AWSH-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Imię Aleksandra oznacza koniec jednej epoki świata, początek innej”. – te słynne słowa Johanna Gustava Droysena, otwierające przełomową „Historię hellenizmu” z lat 30. XIX wieku, nie są przesadą. Rzeczywiście, podbój Persji przez Aleksandra poszerzył horyzonty greckiego świata i przyniósł wiele głębokich zmian w greckim życiu.

Strona przedmiotu
2900-MK3-AEK-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą elementów teorii antropologicznej oraz jej zastosowania do analizy źródeł etnograficznych i historycznych z uwzględnieniem różnych punktów widzenia i kierunków badawczych. Antropologia ekonomiczna zajmuje się przede wszystkim społecznymi instytucjami i zachowaniami ekonomicznymi, choć jej rozważania sięgają często obszarów badawczych będących domeną innych gałęzi antropologii kultury i społecznej (ekologii, techniki, kultury i struktur społecznych).

Strona przedmiotu
2900-M-SA-AS brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia i organizacja sieci archiwów amerykańskich, francuskich, brytyjskich, niemieckich, rosyjskich, archiwa w sieci – prezentacja archiwum, bazy danych, dokumenty on line.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Strona przedmiotu
2900-M-SA-AE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: digitalizacja archiwaliów, wybór i standaryzacja formatów i nośników cyfrowych, problemy digitalizacji różnych rodzajów archiwaliów – dokumentacja aktowa, różne rodzaje dokumentacji nie aktowej, problemy metadanych dokumentów skanowanych w kontekście wyszukiwania i udostępniania, problemy przechowywania

Strona przedmiotu
2900-M-SA-EZH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: standardy edycji źródłowych, problemy normalizacji wydawnictw źródłowych, teorie edytorskie, pojęcia edytorskie, klasyfikacja wydawnictw źródłowych, problem wyboru podstawy wydania, etapy powstawania edycji źródłowych.

Strona przedmiotu
2900-M-SA-HA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Archival science. The history of archives

Strona przedmiotu
2900-M-SA-HFK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: kancelaria odbiorcy, kancelaria wystawcy, kancelaria okresu księgi wpisów – kancelaria królewska, miejska, sądowa, kościelna, kancelaria akt czynności, kancelaria akt spraw, systemy kancelaryjne na ziemiach polskich w XIX w., kancelaria bezdziennikowa, obieg dokumentacji, formularz dokumentu, rodzaje dokumentacji.

Strona przedmiotu
2900-M-SA-HUI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: modele ustrojowe od średniowiecza po wiek XIX w i pierwszej poł. XX w., klasyfikacja instytucji od średniowiecza do XIX w. i pierwszej połowy XX w., czynniki wpływające na ewolucję ustrojów i instytucji, instytucje w systemach ustrojowych, instytucje administracyjne, sądowe, gospodarcze, wojskowe, kulturalne, naukowe, oświatowe.

Strona przedmiotu
2900-MK1-SA-HUSTIN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-SA-MAPO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: metodyka archiwalna – przedmiot i metody badania, pojęcie opracowywania archiwalnego, etapy i metody opracowywania archiwalnego, standardy opracowania archiwalnego, standardy opisu archiwalnego, zastosowanie technologii informatycznych w opracowaniu archiwalnym, tworzenie pomocy archiwalnych w systemie klasycznym i elektronicznym – przewodniki po narodowym zasobie archiwalnym, państwowym zasobie archiwalnym, zespole, przewodniki tematyczne, inwentarze w formie klasycznej i elektronicznej, spisy zespołów w formie baz danych, tematyczne bazy danych, sumariusze, repertoria, opracowanie archiwów osobistych, dokumentacji technicznej, fotografii, nagrania, filmu, materiałów telewizyjnych, druków ulotnych, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy, zasady działania systemów teleinformatycznych, metadane w systemach teleinformatycznych, praktyczne ćwiczenia w ich stosowaniu, inne nowe problemy rozwoju tej dziedziny wiedzy

Strona przedmiotu
2900-M-SA-MAWPS brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, pieczęcie, akta księgi wpisów (kancelaria królewska, sądowa, miejska) , archiwalia rodzinno-majątkowe, archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania zespołu i zbioru, nadawaniu układu wewnętrznego (systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych rodzajów archiwaliów, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Cele: analiza norm metodycznych, pomocy archiwalnych, systemów informacji publikowanych w sieci.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Strona przedmiotu
2900-MK2-PALEO/L brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-PALEO/Z brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs paleografii łacińskiej w polskim obszarze kulturowym XII-XX w., obejmujący teksty łacińskie i polskie

Strona przedmiotu
2900-M-SA-PA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści kształcenia: prawodawstwo regulujące zasady działania archiwów historycznych, gromadzenie i udostępnianie, ograniczenie dostępu do zasobu, problemy publiczności i prywatności.

Strona przedmiotu
2900-M-SA-ZA brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zasady zabezpieczania archiwaliów, budownictwo archiwalne, wyposażenie magazynów, standardy przechowywania i zabezpieczania różnych rodzajów archiwaliów.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Strona przedmiotu
2900-MK2-AZHN-KL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Film wszelkich gatunków (fabularny, dokumentalny, animowany), programy telewizyjne są znaczącym a nadal niedostatecznie docenianym i wykorzystywanym źródłem do badania dziejów niedawnych. Niektóre z filmów będą prezentowane w wersjach oryginalnych (w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, część sowieckich i niemieckich filmów z napisami angielskimi). Pokazy filmów i programów, prezentowanych w całości lub we fragmentach mają dać podstawę do dyskusji na temat wartości dokumentarnej przekazu, jego wiarygodności, kontekstu historycznego oraz ewentualnych możliwości wykorzystania tego typu źródeł w badaniach epoki.

Strona przedmiotu
2900-MK1-CHA-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chrześcijaństwa od jego powstania do końca Starożytności. Omawiane będą kwestie związane z organizacją Kościoła, religijnością, teologią oraz kontaktami między chrześcijaństwem a światem pogańskim. Szczególną uwagę będziemy starali się zwrócić na te zjawiska, których ustalona, podręcznikowa interpretacja wymaga głębokich korekt.

Strona przedmiotu
2900-MK1-OKRZ-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK1-CAFR-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-HER21-NKJ-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK2-CMHS-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-CMHS-KL brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-MK3-CPPB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt badawczy z zakresu oral history, którego celem jest przygotowanie teoretyczne i metodologiczne do przeprowadzenia wywiadów biograficznych ze świadkami historii – pracownikami Instytutu Historycznego i Wydziału Historii.

Strona przedmiotu
2900-MK1-WMEU21-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wykładu jest kształtowanie się nowoczesnych miast przemysłowych na ziemiach polskich w XIX wieku, przede wszystkim na przykładzie Warszawy. Przedmiotem wykładu będą różnego rodzaju zjawiska społeczne i kulturowe związane z powstaniem dużego nowoczesnego miasta przemysłowego: rozwój infrastruktury i przestrzenny, nowa zabudowa miejska, społeczności i subkultury wielkiego miasta, przemiany obyczajów.

Strona przedmiotu
2900-MK1-DFP16-KL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reformacja stanowi punkt zwrotny w dziejach Europy. Celem wykładu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki teologiczne i polityczne oddziaływały na siebie w procesie, który doprowadził do zasadniczych zmian nie tylko w porządku kościelnym, ale także w systemie władzy nowożytnej Europy. Rozważać będziemy następujące kwestie: Dlaczego reformacja szwajcarska i niemiecka - w przeciwieństwie do wcześniejszych ruchów „dysydenckich” czy „heretyckich” w łonie Kościoła katolickiego – doprowadziła do zasadniczej, i to trwałej, schizmy kościelnej? Jakie czynniki miały decydujące znaczenie w procesie przekształcania reformy kościelnej w program polityczny? Dlaczego zarówno podmioty teologiczne/kościelne, jak i polityczne nie były w stanie „zaradzić” podziałowi konfesyjnemu w następnych dziesięcioleciach i stuleciach? Dlaczego większość (choć nie wszystkie) społeczeństw i państw europejskich, zarówno katolików, jak i protestantów, nie zdołała ustanowić tolerancji konfesyjnej?

Strona przedmiotu
2900-MK2-DABPRL brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-M-SN-DEEKPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej poświęcone zagadnieniu ewaluacji w szkołach ponadpodstawowych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)