Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
3007-G1A2GJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie nauczania gramatyki polskiej cudzoziemców. Przedmiotem wykładu będzie wprowadzanie zagadnień gramatycznych na lekcjach języka polskiego jako obcego, funkcje wybranych kategorii gramatycznych polszczyzny i porównanie ich z innymi językami.

Strona przedmiotu
3007-G1A2JJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Strona przedmiotu
3007-G1A2JO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się dwóch modułów:

1) Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego

2) Programy nauczania w dydaktyce języka polskiego jako obcego

Strona przedmiotu
3007-G1A2MU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metod nauczania i strategii uczenia się, obejmującymi m.in.: uwarunkowania procesów pamięciowych; rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; metody i strategie kształcenia polonistycznego dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją, uczniów zdolnych i in.).

Strona przedmiotu
3007-G1A2MJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
3007-G1A2ML brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego w szkole podstawowej; rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ponadto zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii multimedialnych w pracy na lekcji oraz w warsztacie nauczyciela polonisty.

Strona przedmiotu
3007-G1A2PA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z czterech modułów, obejmujących:

1) Zagadnienia związane z rozwijaniem kompetencji kulturowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego;

2) Elementy pedagogiki międzykulturowej;

3) Koncepcje i kierunki edukacji spersonalizowanej wraz z kreatywnym planowaniem dydaktycznym;

4) Zagadnienia rozwoju zawodowego nauczyciela/lektora języka polskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
2300-PED-PN-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą w szkole. Omawiane treści odwołują do podstawy naukowej i formalno-prawnej pedagogiki, niezbędnej do rzetelnej analizy własnej pracy. Stanowią punkt wyjścia do ćwiczeń i praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Strona przedmiotu
3007-G1A2PL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z historią, istotą, podstawami metodologicznymi i wybranymi realizacjami językoznawstwa stosowanego.

Strona przedmiotu
3007-G1A2PG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, zostanie poruszony także temat psychologii międzykulturowej.

W przypadku nauczania zdalnego zajęcia odbędą się w trybie synchronicznym i asynchronicznym (Platforma KAMPUS i Google Meets)

Strona przedmiotu
2500-PED-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-G1A2PW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma na celu kształcenie najważniejszych umiejętności praktycznych z perspektywy psychologicznej, potrzebnych do pracy nauczyciela polonisty. Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, będą prowadzone metodą warsztatową. Każdy blok będzie składał się z części dyskusyjnej oraz ćwiczeniowej, w trakcie której uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania (odgrywanie scenek, szkolnych rozmów, przygotowywanie lekcji)...

Strona przedmiotu
3007-G1A2TZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)