Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3102-FAHA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FMIG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to analyze migration processes through an anthropological lens. It will touch upon both the theories explaining the phenomenon of heightened mobility and the application of these theories in studying immigrant lives.

Strona przedmiotu
3102-LAIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę antropologii islamu. Część zajęć zostanie poświęcona teoretycznym rozważaniom, część zagadnieniom szczegółowym (przykłady będą pochodzić przede wszystkim z terenu badań prowadzących konwersatorium tj. Bułgarii i Macedonii). Każde zajęcia będą prowadzić dwie osoby – koordynatorka i dyskutantka.

Strona przedmiotu
3102-MAPO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-MATU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zaznajomią się z antropologicznym ujęciem turystyki: dokona się problematyzacji tego obszaru badań, wskaże główne jego nurty, sformułuje się problemy, które na gruncie turystyki mogą stanowić obszar szczególnego zainteresowania antropologów. Wprowadzi się pojęcia, stanowiące podstawowe narzędzia badawcze w antropologicznych studiach nad turystyką. Analizie zostaną poddane wybrane zjawiska turystyczne współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3102-LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etnografia Kaukazu to zajęcia przybliżające studentom życie codzienne mieszkańców Kaukazu Północnego i Południowego.

Strona przedmiotu
3102-LKMH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji nad materialnością/kulturą materialną m.in. w filozofii, archeologii, historii, sztuce, literaturze. Ważnym wątkiem jest również obecność zainteresowań kulturą materialną w etnologii i antropologii kulturowej - począwszy od ujęć klasycznych po współczesne koncepcje powstałe po „zwrocie ku rzeczom”. Druga część zajęć koncentruje się na obecności rzeczy w życiu człowieka oraz refleksji nad ich postrzeganiem, pełnioną rolą, nadawanym znaczeniom itd. Zajęcia mają charakter konwersatorium z elementami warsztatów.

Strona przedmiotu
3102-LL203 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem badań laboratoryjnych będą praktyki cielesne o charakterze rekreacyjnym i samorozwojowym, często kojarzone z określonym stylem życia.

Strona przedmiotu
3102-LL201 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LL202 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-FLEW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures are aimed at sparking the interest in leisure as a domain of socio-cultural practice and research that has been often overlooked in both academic and public discourse.

Strona przedmiotu
3102-LLTB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie fenomenu współczesnego ruchu tubylczego, pokazanie kierunków i historycznych uwarunkowań jego rozwoju oraz dyskusja nad podstawowymi kategoriami i pojęciami do jakich się odwołuje.

Strona przedmiotu
3102-LNAN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia zwracają uwagę na związki nauk humanistycznych i przedmiotu ich zainteresowań z procesami narodotwórczymi.

Strona przedmiotu
3102-PME-POW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą praktycznej nauce prac nad opracowaniem zabytków muzealnych do ce-lów wystawienniczych.

Strona przedmiotu
3102-LRRE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zrozumienie mechanizmów społeczno-kulturowych stojących za wybuchem rasizmu i ksenofobii w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku.

Strona przedmiotu
3102-LRE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane są różne wymiary relacji między religiami a tożsamością narodową, nacjonalizmem i państwem na przykładzie Ukrainy.

Strona przedmiotu
3102-FRRR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course highlights the ways in which diverse paradigms in political anthropology shaped our discipline’s approaches to counter-hegemonic, subversive, or revolutionary collective political action. At the same time, the course explores how, at various turning points in anthropology’s history, focusing on contention and protest invoked a re-examination of dominant paradigms and thus propelled the development of political theory in anthropology. More broadly, the course inquires, how do contentious, subversive political mobilizations contribute to social change? How have anthropologists analyzed that relationship at various conjunctures in the world’s post-colonial history? And how may rebellious mobilizations contribute to progressive change, local and global, today? What might the anthropologists’ roles be in this process, beyond that of ‘participant observers’? And just what should our roles be, politically, ethically, heuristically?

Strona przedmiotu
3102-PME-RR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone zostaną na 2 moduły:

Strona przedmiotu
3102-LSLI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie pracy licencjackiej. Odbywa się to poprzez dyskusję nad tekstami, pracami laboratoryjnymi, prezentacjami, a także przez grupowe i indywidualne konsultacje.

Strona przedmiotu
3102-FSGC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Using the politics of gender and sexuality as a lens, this class guides students through Central Europe in the second part of the 20th century. We will examine developments in building sexual identities, various attempts at social reform, the construction of gender, and the flow of knowledge through the Iron Curtain. We will also discuss the continuities and changes before and after WWII as well as 1989/1991.

Strona przedmiotu
3102-LWMA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów samoświadomości badawczej i pisarskiej w dziedzinie antropologii kulturowej. W ramach konwersatorium będziemy starali się pokazać sposoby budowania wiedzy antropologicznej i sposoby jej opisywania; będziemy też starali się pokazać strategie budowania jawnej i niejawnej obecności autora w tekście, a także odsłaniać konteksty tworzonej przez niego wiedzy i jej historyczne uwikłania.

Strona przedmiotu
3102-LZKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji dotyczącej zbieraczy/kolekcjonerów i ich zbiorów oraz podejmowanych przez nich strategii zbieraczych i wystawienniczych. Ważnym wątkiem jest los zbiorów/kolekcji po śmierci zbieracza/kolekcjonera. Przybliżona zostanie także idea izb regionalnych i muzeów lokalnych/regionalnych oraz jej realizacja.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)