Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł L9: Etnografie regionalne / Monografie terenowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3102-LETR brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel i przedmiot zajęć:

Poznanie regionalnego zróżnicowania kultury ludowej oraz współczesnych działań skierowanych na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny". Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej - przybliżana jest terminologia, podziały regionalne wprowadzone przez autorów podręczników etnograficznych oraz idee i ruchy regionalistyczne; w drugiej - omawiane są regiony etnograficzne Polski wraz z zamieszkującymi je grupami. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem map i materiałów ilustracyjnych.

Strona przedmiotu
3102-LETS brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przybliża kulturę rdzennych mieszkańców Syberii, wskazuje na przemiany w ich życiu wynikające z kilku wieków funkcjonowania w granicach państwa rosyjskiego oraz podejmowane w ostatnich dekadach działania na rzecz zachowania odrębności. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie przekształceń jakim współcześnie podlegają tradycje ludów Syberii.

Strona przedmiotu
3102-LEUM brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówiona zostanie historia kształtowania się mapy etnicznej Ukrainy oraz obecna sytuacja tamtejszych mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości.

Strona przedmiotu
3102-LHES brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sudan przed podziałem w 2011 r. był największym państwem Afryki i do pewnego stopnia mógł być traktowany jako kontynent w miniaturze, stąd wykład będzie do pewnego stopnia wprowadzeniem do ogólnej etnografii Afryki. Celem jest poznanie starszej i najnowszej historii oraz kontekstów kulturowych Północnego Sudanu z podkreśleniem cech składających się na tożsamość narodową mieszkańców tego państwa. Zajęcia ponadto wprowadzą w tematykę badań terenowych prowadzonych przez Autora w tym kraju.

Strona przedmiotu
3102-FAFAC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course focuses on the anthropology Afro-Atlantic cultures, the main regions of analysis, the West African influence in the Americas, and the most relevant topics.

Strona przedmiotu
3102-FBRA brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In this course, the students will learn about the anthropology of Brazil. The course centers on the representative areas of Brazilian studies like cultural identity, the ethnography of the Amazon, carnival, ritual practices, anthropology of poverty, violence, religion, and art.

Strona przedmiotu
3102-LPAAM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych nurtów antropologicznych rozważań dotyczących kultur i społeczeństw obszaru Ameryki Północnej, Południowej i Karaibów.

Strona przedmiotu
3102-LWAF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z etnologii i historii Afryki. Wybrano tematy, które były lub są przedmiotem badań prowadzącego, w tym prowadzonych bezpośrednio w terenie. Celem jest synteza antropologii Afryki w zarysie.

Strona przedmiotu
3102-LZIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się wyzwaniom współczesności, z jakimi zmagają się na co dzień rdzenne narody północnej Syberii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)