Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia (do wyboru 2 z 3 modułów) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia (do wyboru 2 z 3 modułów)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3106-ANHAR-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przykłady z literatury muzycznej służą ukazywaniu mechanizmów harmonii tonalnej, omawiane są też takie zagadnienia mniej znane w polskiej literaturze przedmiotu, jak akord seksty zwiększonej i inne.

Strona przedmiotu
3106-1AM-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia muzyki jest to dziedzina nauki, która opisuje i wyjaśnia proces ewolucji muzyki i kultury muzycznej człowieka w powiązaniu z jego ewolucją biologiczną i na tle środowiska naturalnego. Antropologia muzyki obejmuje: 1. problematykę pochodzenia muzyki, z uwzględnieniem zwierzęcych i hominidalnych systemów akustycznych, 2. problematykę ewolucji kognitywnych mechanizmów muzycznej produkcji i percepcji, 3. badania nad ewolucją kultury muzycznej oraz 4. porównawcze badania nad zróżnicowaniem ról i zastosowań muzyki we wszystkich ludzkich kulturach.

Ćwiczenia zostaną poświęcone omówieniu lektur uzupełniających problematykę wykładu.

Strona przedmiotu
3106-1AM-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia muzyki jest to dziedzina nauki, która opisuje i wyjaśnia zjawiska muzyczne człowieka w kontekście kultury. Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii muzyki, a zwłaszcza uświadomienie studentom znaczenia muzyki jako uniwersalnego, właściwego gatunkowi ludzkiemu systemu komunikacji symbolicznej.

Strona przedmiotu
3106-1ES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom estetyki muzycznej, omawianym w porządku chronologicznym, począwszy od zagadnień poruszanych w myśli o muzyce w starożytnej Grecji po XX wiek i trendy współczesne.

Strona przedmiotu
3106-ETNOM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja etnomuzykologii 1 i 2, cztery nowe zagadnienia: 1) współczesnenurty muzyczne wykorzystującetradycyjne tworzywo etniczne (folk, ethno-pop, folk-jazz i in.), 2) kultury muzyczne mniejszości narodowych w Polsce i pograniczy etnicznych na podstawie zarówno źródeł historycznych, literatury przedmiotu, jak i współczesnego życia muzycznego codziennego oraz festiwalowego, 3) etnomuzykologia miasta (muzyka uliczna, tradycje etniczne w miejskim kontekście), muzyka a migracje, 4) tradycje lokalnego śpiewu religijnego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych nadal zwyczajów religijnych (np. śpiewy wielkopostne, majowe, pielgrzymkowe, procesje Bożego Ciała).

Strona przedmiotu
3106-1BA-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z muzyką instrumentalną w epoce baroku. Ich celem jest omówienie jej podstawowych form (sonata triowa, sonata solowa, concerto grosso, koncert solowy itp.), praktyka basso continuo. Podjęta zostanie także problematyka

stylów narodowych: włoskiego, francuskiego, niemieckiego i ich syntezy w twórczości F. Couperina, J.S. Bacha i G.F. Händla.

Strona przedmiotu
3106-1BA-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie historia muzyki baroku (XVII w. – I poł. XVIII w.) widziana przez pryzmat najważniejszych ośrodków rozwoju muzyki w tej epoce, promieniujących na inne centra europejskie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą wielkie formy wokalne, takie jak opera, oratorium, kantata, nowe i zarazem specyficzne dla tego okresu, prezentowane w kontekście dworskim i miejskim. Wykład zatem będzie miał pewne cechy wykładu monograficznego ("wybrane zagadnienia").

Strona przedmiotu
3106-1KL-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wybór zagadnień z historii muzyki klasycyzmu, o charakterze uzupełniającym w stosunku do odbywającego się wykładu obowiązkowego i zajęć fakultatywnych. Koncentrować będą się one wokół muzyki instrumentalnej epoki.

Strona przedmiotu
3106-1KL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje historię muzyki szeroko rozumianego klasycyzmu (1720-1800) i stanowi siłą rzeczy szkicowy przegląd wybranych zagadnień. Założeniem jest z jednej strony ukazanie różnorodności i odmienności kultury muzycznej w najważniejszych centrach Europy, z drugiej zaś strony omówienie najistotniejszych zakresów w twórczości trzech klasyków wiedeńskich - Haydna, Mozarta, Beethovena

Strona przedmiotu
3106-1JMBA-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Język muzyczny baroku” łączy w sobie wykład i ćwiczenia.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w dwóch fazach:

1/ wykłady, podczas których postawione i wyjaśnione zostaną podstawowe problemy, zaprezentowane właściwe metody i narzędzia analityczne

2/ ćwiczenia, podczas których studenci pod kontrolą prowadzącego analizować będą wybrane kompozycje epoki baroku z wykorzystaniem przedstawionych metod i narzędzi analitycznych

Strona przedmiotu
3106-KOMPL-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka omawiana na zajęciach:

Twórczość I połowy wieku - wybrane zagadnienia:

1. Młoda Polska w muzyce - twórcy, kluczowe gatunki,

2. twórczość Mieczysława Karłowicza - poematy, liryka wokalna, inne ważne gatunki,

3. twórczość Karola Szymanowskiego – znaczenie dla muzyki polskiej XXw.:

- fazy twórczości, cezury i ewolucja stylu,

- uprawiane gatunki,

- najważniejsze dzieła.

Strona przedmiotu
3106-1KULMU-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone kulturze muzycznej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wiekach. Przegląd zjawisk zostanie dokonany chronologicznie – omówiona będzie organizacja kultury w naszym kraju za rządów kolejnych dynastii królewskich: Jagiellonów-Wazów-Sasów.

Strona przedmiotu
3106-1MA-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami analizy dzieła muzycznego. Główny punkt zainteresowań stanowią metody analizy tonalności przeznaczone przede wszystkim do badania dzieł epoki klasyczno-romantycznej. Celem zajęć jest praktyczne opanowanie warsztatu analitycznego na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
3106-MSW-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są muzyce polskiej XIX wieku i polskim artystom, którzy wnieśli wkład zarówno w kulturę polską, jak i kulturę innych narodów.

Strona przedmiotu
3106-MUZOB-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest ogólne wprowadzenie studenta w problematykę związaną z muzyką i ruchomym obrazem (głównie - muzyka filmowa, ale też sztuka teledysku). Pojawi się też tematyka związna z relacjami muzyki i obrazu nieruchomego (okładki płyt z muzyką). Podstawą zajęć jest wielość i różnorodność proponowanych tematów, które będą punktem wyjścia do własnych poszukiwań.

Strona przedmiotu
3106-MTWPA-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-1MDAP-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze źródłoznawczo-analitycznym poświęcone wybranym twórcom muzyki staropolskiej. Celem zajęć jest przybliżenie źródeł twórczości wybranych kompozytorów, stylu kompozytorskiego oraz znajomości twórczości najwybitniejszych kompozytorów w poszczególnych ośrodkach Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku.

Strona przedmiotu
3106-POLMULUD-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Muzyka ludowa/tradycyjna w świetle historycznej i współczesnej dokumentacji dźwiękowej i audiowizualnej. Nacisk na style wykonawcze, osobliwości regionalne, wybitne osobowości muzyków, śpiewaków, szeroki przekrój dyskografii; ewentualne transkrypcje muzyczne, analizai interpretacja kultury z adaptacją różnej metodyki i metodologii

Strona przedmiotu
3106-1PMLUD-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy o tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce. Zadanie to realizowane jest w toku omawiania i dyskutowania lektur i filmów poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej w Polsce oraz analizie wybranych przykładów muzycznych.

Strona przedmiotu
3106-1PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia adresowane są dla studentów zainteresowanych zdobyciem podstawowych kompetencji muzykologicznych, przydatnych w trakcie pisania pracy licencjackiej. Przedmiotem kolejnych zajęć jest prezentacja różnych aspektów pracy muzykologa zajmującego się źródłami muzycznymi.

Strona przedmiotu
3106-1PSO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tekst naukowy: zasady organizacji, przygotowanie, realizacja.

Strona przedmiotu
3106-1TEKO-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienia wstępne.

2. Cantus firmus chorałowy.

3. Cantus firmus pieśniowy.

4. Cantus firmus solmizacyjny.

5. Cantus firmus wielokrotny.

6. Parodia.

7. Kanon.

Strona przedmiotu
3106-TECHKO-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć wprowadza studentów w zagadnienia związane znajważniejszą formą i związaną z nią ściśle techniką kompozytorską, jakie ewoluowały w II połowie XVIII w., czyli z tzw. formą sonatową i techniką pracy przetworzeniowej (pracy tematycznej/ pracy motywicznej), których obecność zdominowała kompozytorskie myślenie o wielkiej formie muzycznej na niemal

dwa wieki.

Strona przedmiotu
3106-1TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć uwzględnia wymagania ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). W ramach ćwiczeń przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnej oraz jej praktycznego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów muzykologii.

Strona przedmiotu
3106-1TREU-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką obecności muzyki jako maski dźwiękowej w zachowaniach teatralnych i parateatralnych w kulturach tradycyjnych europejskich i pozaeuropejskich. W szczególności omówione zostaną takie zagadnienia jak: teatralizacja rytuałów cyklu rodzinnego i dorocznego w Europie Środkowo-Wschodniej, parateatralne zwyczaje społeczności agrarnych dawniej i dziś, wybrane formy teatru muzycznego w tradycyjnych kulturach azjatyckich (Japonia, Chiny, Indie, Jawa, Bali).

Strona przedmiotu
3106-TWCHOP-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest twórczości Fryderyka Chopina. W trakcie zajęć zapoznamy się z najważniejszymi gatunkami muzycznymi charakterystycznymi dla jego twórczości i utworami reprezentującymi te gatunki.

Strona przedmiotu
3106-1WDRR-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Dramat liturgiczny

2. Pasja

3. Moralitet

4. Ludus

5. Wczesne oratorium

6. Opera religijna

7. Jezuicki dramat szkolny

Strona przedmiotu
3106-WWK-KON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą głównych nurtów stylistycznych oraz technik kompozytorskich XX i XXI wieku.

Strona przedmiotu
3106-HGMSXVII/XIX-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł wykładu:

Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera

Tematem wykładu będzie twórczość sceniczna Ryszarda Wagnera - jednego z najważniejszych reformatorów opery nie tylko w wieku XIX, ale w całej historii gatunku. W ramach cyklu zajęć planowane jest omówienie wszystkich oper i dramatów muzycznych tego niemieckiego kompozytora.

Strona przedmiotu
3106-HGMSXVII/XXI-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład skoncentrowany na muzyce scenicznej XVIII w., choć znajdą się w nim także tematy dotyczące wieku XVII. Celem wykładu będzie pokazanie różnych gatunków muzyki scenicznej – semi-opera, dramma per musica/opera seria, parodia opery seria, intermezzo,azioneteatrale, opera buffa,tragédielyrique, comédie-ballet, opéra-ballet, opéracomniqe, singspiel, balet, opera polska.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)