Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe do wyboru dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S1WET22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka rosyjskiego w powiązaniu z tradycyjną kulturą jego rodzimych użytkowników. Jeśli bowiem ignorować ten związek, bagatelizować zakodowany w języku i wspólny członkom danej grupy etnicznej sposób interpretacji obiektów i zjawisk, znajomość języka staje się abstrakcyjna, niemożliwe jest ani pełne rozumienie i tworzenie tekstów, ani też przekład.

Strona przedmiotu
3202-S1WFR22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot do wyboru dla studentów zainteresowanych kulturą języka. Wymagane minimum – zaliczona gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Zajęcia poświęcone są problematyce frazeologicznej w języku rosyjskim i polskim. Zostanie zaprezentowany stan badań nad frazeologią w lingwistyce rosyjskiej i polskiej. Na marginesie studenci uzyskają informację również o badaniach europejskich. Omówione będą problemy związane z definiowaniem pojęć frazeologicznych, określaniem granic frazeologizmów, proweniencji zespoleń frazeologicznych oraz problemy związane z przekładem frazelolgizmów na inne języki lub raczej z doborem odpowiednich ekwiwalentów.

Strona przedmiotu
3202-S1WKI21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są wybrane zagadnienia, dotyczące wzajemnej relacji literatura/kultura pojawiającej się w trakcie interpretacji dzieł literackich.. Szczegółowo omawiane są te metody interpretacji, które sytuują dzieło literackie w kontekście kulturowym i podkreślają wzajemne relacje tych dwóch dziedzin. Omawiane będą również relacje zachodzące pomiędzy tekstami z różnych epok i kręgów językowych a także przemiany znanych symboli, schematów, motywów, wątków i form.

Strona przedmiotu
3202-S1WLW21o
Literatura i władza (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na analizie wybranych dzieł i zagadnień literackich w XIX i pierwszej połowie XX wieku z punktu widzenia sprawowania władzy w Rosji i ZSRR.

Zajęcia prowadzą do usystematyzowania i przedstawienia w chronologiczno-problemowym porządku relacji przywódców Rosji i ZSRR z pisarzami.

Strona przedmiotu
3202-S1WML22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu analizę komunikacji multimodalnej w rosyjskim Internecie, obejmującej zarówno elementy wizualne, jak i tekstowe. Skupia się na lingwistycznej i kulturologicznej analizie memów internetowych, demotywatorów, reklamy internetowej oraz komunikacji niewerbalnej. Metodologia zajęć obejmuje analizę gry językowej, homonimii, antonimii, polisemii, dwuznaczności, efektu komicznego, tekstów precedensowych, znaczeń implikowanych i eksplicytnych, aktów mowy, implikatur, aktów illokucji, hybrydyzacji gatunkowej, żargonizacji, eufemizacji itp. Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium, wykorzystując metodę nauczania opartego na problemach i modelu odwróconej klasy. Studenci uczestniczą w dyskusjach grupowych, mikroprojektach, burzach mózgu, rozwijaniu myślenia krytycznego oraz aktywnościach na platformie Google Classroom. Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim, co dodatkowo sprzyja rozwijaniu kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)