Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej)

Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3223-APMC-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-S2EDJ-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ogólnouniwersytecki skierowany do studentów interesujących się współczesną Europą, a szczególnie sytuacją polityczną (w tym historią dyplomacji), kulturalną, literaturą

Włoch oraz zagadnieniami interkulturowymi (w tym podróżami i translatologią). Kontekst europejski otwiera przestrzeń do ukazania wyników wieloaspektowych badań komparatystycznych. Zajęcia moderowane przez koordynatora przewidują obecność w debacie naukowej zaproszonych gości głównie z Włoch, lecz także z innych krajów Unii Europejskiej oraz USA

Wykłady są zblokowane w ciągu 3 dni: 05-07.06.2024 (po południu oraz wykład online 08.06). Ponadto odbędą się 2 spotkania w grupach (każde po 4 godziny lekcyjne, terminy uzgodnimy wspólnie) - dyskusja na temat odbytych wykładów, co w efekcie stanowić będzie zaliczenie przedmiotu na ocenę.

ILOŚĆ punktów ETCS - 6

Strona przedmiotu
3223-KP-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w zagadnienia kształtowania się Kościoła pierwotnego, obejmują jego linie rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które doprowadziły do rozłamu pierwotnego Kościoła na wschodni i zachodni. W dalszej części omówione zostaną kwestie związane z koegzystencją tych obu odłamów chrześcijaństwa, które w dużej mierze przyczyniły się do kształtowania polityczno-kulturowego oblicza Europy.

Strona przedmiotu
3223-LK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych oraz rozpoznawaniem na podstawie prostych wskaźników stylu i intencji twórcy danego tekstu. Może także służyć poznaniu językowego obrazu danej osoby/ zjawiska/ problemu/ stereotypu w społeczeństwie komunikacyjnym lub przydać się w badaniu jakości tłumaczeń tekstów. Rozwija też kompetencje w zakresie prostych narzędzi informatycznych dostępnych w sieci. Umiejętności można zastosować też dla uatrakcyjnienia badań z innych przedmiotów lub wzmocnienia treści pracy dyplomowej.

Preferowany projekt końcowy, przygotowywany w trakcie zajęć może posłużyć do dalszego wykorzystania. Możliwe jest też zaliczenie przedmiotu w formie testu (częściowo) otwartego z materiału przedstawianego na zajęciach i w wybranej literaturze.

Na zajęciach omawiane są wybrane programy do analizy tekstów, tworzenia i oceny korpusów tekstowych, programy stylometryczne, i elektroniczne korpusy tekstowe.

Strona przedmiotu
3223-LA-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-NS-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami niepodległej Szkocji od czasów prehistorycznych do unii z Anglią w roku 1707. Kurs obejmuje omówienie historii kraju, a także jego kultury, sztuki, ludności i języków.

Strona przedmiotu
3223-PTF-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny: POLSKIE TŁUMACZENIE FILMOWE DO 1939 ROKU.

Cykl pokazów filmowych poprzedzonych prelekcją w kinie Iluzjon. Zajęcia współorganizowane z Filmoteką Narodową. Tytuł wydarzenia w Iluzjonie: „AKADEMIA TŁUMACZEŃ FILMOWYCH”.

Karnet na pokaz do zakupienia w kinie Iluzjon: 100 zł za cały semestr

Strona przedmiotu
3223-SCM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną studenta w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki. Są na nim przedstawione zagadnienia:

- dostarczające studentowi wiedzy ogólnej z danej dziedziny na poziomie akademickim,

- pobudzające zainteresowania badawcze w obrębie danej dziedziny.

Strona przedmiotu
3223-UWZ-OG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka wpływów wchodnich i zachodnich na Ukrainie przedstawiona zostanie w perspektywie historycznej, jednak przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnej polityki wektorowej (balansowania między Rosją a Europą) oraz skutków wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022.

Strona przedmiotu
3223-WLL0-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają współczesną literaturę Ameryki Łacińskiej – najważniejsze nurty i dzieła – a także szerszy kontekst latynoamerykański, konieczny do zrozumienia procesów historyczno-literackich: historia, zagadnienia społeczne, polityczne, kultura Ameryki Łacińskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)