Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Anglistyki)

Jednostka: Instytut Anglistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
3301-L1PHT brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium omawia spółgłoski i samogłoski języka angielskiego i języka polskiego oraz angielską transkrypcję fonemiczną i alofoniczną.

Strona przedmiotu
3301-L1PHL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy przedmiot zajmuje się opisem podstawowych pojęć fonologii generatywnej wywodzących się z Sound Pattern of English oraz pojęć, które powstały w póżniejszych teoriach fonologicznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcone jest opisowi struktury sylabicznej w ramach teorii fonologii autosegmentalnej. Materiałem empirycznym jest język angielski. Jego opis strukturalny przedstawiony jest z punktu widzenia fonologii generatywnej.

Strona przedmiotu
3301-L1PHLW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy wykład zajmuje się opisem podstawowych pojęć fonologii generatywnej wywodzących się z Sound Pattern of English oraz pojęć, które powstały w póżniejszych teoriach fonologicznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcone jest opisowi struktury sylabicznej w ramach teorii fonologii autosegmentalnej. Materiałem empirycznym jest język angielski. Jego opis strukturalny przedstawiony jest z punktu widzenia fonologii generatywnej.

Strona przedmiotu
3301-L1HEW brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys historii Anglii od średniowiecza do wieku XX, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji społecznych i kulturowych. Wykład rozpoczyna się od przeglądu uwarunkowań geograficznych i ekonomicznych historii Anglii średniowiecznej, po czym przechodzi do szczegółowego omówienia okresu od roku 1485 do 1945.

Strona przedmiotu
3301-L1HEW1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys historii Anglii średniowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji społecznych i kulturowych. Rozpoczyna się od przeglądu uwarunkowań geograficznych i ekonomicznych i przedstawia główne tematy historii Anglii średniowiecznej.

Strona przedmiotu
3301-L1HEW2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys historii Anglii nowożytnej (1485-1945), ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i przemian społecznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
3301-L1HUSW
Historia USA (od 2022-10-01)
brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najważniejsze tematy i wydarzenia amerykańskiej historii kulturalnej, politycznej i gospodarczej od czasów kolonialnych po czasy współczesne.

Strona przedmiotu
3301-L1AL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia zapoznają studentów z najważniejszymi tendencjami i zjawiskami w literaturze amerykańskiej, począwszy o tradycyjnych, ustnych narracji Indian, a skończywszy na współczesnej prozie postmodernistycznej i etnicznej.

Strona przedmiotu
3301-L1ALW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To seria wykładów mających charakter historycznego przeglądu literatury amerykańskiej od najwcześniejszych form narracyjnych w czasach kolonialnych po najważniejsze zjawiska w pisarstwie Stanów Zjednoczonych ostatnich lat.

Strona przedmiotu
3301-L1ALW1
Literatura amerykańska (od 2022-10-01)
brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to seria wykładów, których celem jest zakreślenie rozwoju literatury amerykańskiej począwszy od XVII wieku aż po czasy współczesne. Zorganizowane w sposób chronologiczny, wykłady przedstawiają główne obszary rozwoju literatury amerykańskiej stawiając szczególny nacisk na dominujące gatunki i prądy literackie

Strona przedmiotu
3301-L1AL1
Literatura amerykańska 1 (od 2022-10-01)
brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia zapoznają studentów z najważniejszymi tendencjami i zjawiskami w literaturze amerykańskiej, począwszy od tradycyjnych, ustnych narracji Indian, a skończywszy na literaturze lat 20 XX wieku.

Strona przedmiotu
3301-L1AL2
Literatura amerykańska 2 (od 2022-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-L1ELW brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej poprzez charakterystykę epok, prądów oraz konwencji gatunkowych i stylistycznych, a także poprzez przedstawienie sylwetek najważniejszych pisarzy i pisarek reprezentujących poszczególne epoki oraz wyjaśnienie koncepcji estetycznych, filozoficznych i kulturowych mających istotny wpływ na kształt literatury.

Strona przedmiotu
3301-L1EL1 brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów I stopnia z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej od średniowiecza do romantyzmu poprzez charakterystykę epok, przedstawienie najważniejszych twórców reprezentujących poszczególne epoki, style i gatunki literackie; a także poprzez uwzględnienie różnych możliwości interpretacyjnych wynikających z przyjęcia konkretnej metodologii. Szczegółowa analiza wybranych fragmentów ma przygotować studentów do dalszej samodzielnej pracy z tekstem literackim

Strona przedmiotu
3301-L1EL2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów I stopnia i mają na celu zapoznanie studentów z diachronicznym i synchronicznym opisem literatury brytyjskiej od romantyzmu po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki epok. Przedstawione zostaną sylwetki najważniejszych twórców reprezentujących poszczególne epoki, style i gatunki literackie; wskazane zostaną różne możliwości interpretacyjne wynikające z przyjęcia konkretnej metodologii.

Strona przedmiotu
3301-L1S brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia ze składni są kursem jednosemestralnym, dopełniającym wykład ze składni. Program kursu obejmuje elementy składni opisowej (procesy i kategorie syntaktyczne). Studenci zapoznają się z najistotniejszymi regułami frazowymi języka angielskiego oraz testami składnikowymi pozwalającymi określić strukturę grupy wyrazowej. Wprowadzone zostają elementy tzw. składni kategorii wzmocnionych, co pozwala na określenie roli elementów dopełniających, uzupełniających oraz określających w zdaniu angielskim (np. premodyfikacja i postmodyfikacja).

Strona przedmiotu
3301-L1SW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ze składni wprowadza podstawowe kategorie składniowe, testy składnikowe oraz wybrane procesy transformacyjne. Szczegółowo omawiane są następujące zagadnienia: akwizycja języka ojczystego, struktura leksykonu, dostęp do gramatyki uniwersalnej, parametryzacja oraz najważniejsze dychotomie językoznawstwa opisowego i formalnego, w tym deskryptywizm a preskryptywizm, kompetencja a performancja, język zewnętrzny a język wewnętrzny, gramatyczność a akceptowalność, kreatywność systemowa a język formulaiczny, akwizycja a uczenie się.

Strona przedmiotu
3301-L1ILG1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia i stanowi wprowadzenie do nauki o języku rozumianej zarówno jako obszar rozważań teoretycznych, jak również jako dziedzina wiedzy o potencjalnych zastosowaniach praktycznych. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się następujące tematy:

1. wprowadzenie: co to jest językoznawstwo; pochodzenie języka; język jako system znaków.

2. Cechy języka; ludzki język a systemy komunikacji w świecie zwierząt

3. Rozwój pisma

4/8 Morfologia

9. Akwizycja pierwszego języka.

10. Język, umysł i mózg.

Strona przedmiotu
3301-L1ILG2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego stopnia. Stanowi kontynuację kursu z semestru zimowego i jest wprowadzeniem do nauki o języku rozumianej zarówno jako obszar rozważań teoretycznych, jak również jako dziedzina wiedzy o potencjalnych zastosowaniach praktycznych. Wśród omawianych zagadnień pojawiają się następujące tematy:

Semantyka: znaczenie językowe; metonimia i metafora; polisemia i homonimia

Pragmatyka: podstawowe pojęcia, teoria implikatur konwersacyjnych Grice'a; akty mowy; uprzejmość językowa

Zmiany diachroniczne w języku

Geograficzne i społeczne zróżnicowanie języka

Język i kultura

Języki migowe

Strona przedmiotu
3301-L1ILG-CLIL1 brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do nauki o języku, rozumianej jako obszar rozważań teoretycznych oraz jako dziedzina wiedzy o potencjalnych zastosowaniach praktycznych. Omawiane zagadnienia obejmują pochodzenie i cechy ludzkiego języka, koncepcję języka jako systemu znaków, język jako zjawisko psychologiczne i neurologiczne, zjawisko akwizycji pierwszego języka, zjawisko akwizycji/nauki drugiego języka, kwestię historycznej zmiany językowej, geograficzne i społeczne zróżnicowanie języka, wybrane aspekty morfologii językoznawczej. Jest to również intensywny kurs języka angielskiego dla celów akademickich w zakresie języka pisanego i mówionego.

Strona przedmiotu
3301-L1ILG-CLIL2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-L1ICS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter wprowadzający i stanowią przegląd teorii i metodologii stosowanych w studiach kulturowych (Cultural Studies). Bazując na treściach realizowanych w ramach wykładu, kurs omawia kluczowe podejścia do kultury, jak i wykorzystywane przez nie narzędzia badawcze, poszerza świadomość procesów i zjawisk kultury oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia i analizy.

Strona przedmiotu
3301-L1ICSW1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadzający główne zagadnienia współczesnej nauki o kulturze. Omawiane tematy to m.in.: rozwój historyczny nauki o kulturze i nauk pokrewnych; najważniejsze definicje pojęć (takich jak kultura, cywilizacja, transmisja kulturowa); wybrane aspekty kultury materialnej; kulturowe znaczenie ciała, struktur rodzinnych i rodzicielstwa; kulturowe aspekty religii; kulturowe uwarunkowania polityki i sposobów sprawowania władzy; kulturowe dziedzictwo kolonializmu; aktualny stan badań w naukach nad kulturą (np. ekokrytyka).

Strona przedmiotu
3301-L1ILS1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku studiów licencjackich. Jako całość ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i technikami pracy z tekstem literackim na poziomie akademickim. Kurs dzieli się na trzy części poświęcone dramatowi, poezji i utworom narracyjnym. Kolejność części zależy od prowadzącego. W części poświęconej poezji studenci poznają główne zagadnienia dotyczące budowy i kompozycji wiersza, metrum, figur stylistycznych, jednocześnie zapoznając się z najpopularniejszymi gatunkami poetyckimi angielskiego obszaru językowego. Część poświęcona dramatowi rozpoczyna się od analizy fragmentów Poetyki Arystotelesa, a następnie koncentruje się na dramacie elżbietańskim, którego przykłady omawiane są w mniej więcej tym samym czasie na zajęciach z historii literatury angielskiej. W części poświęconej utworom narracyjnym studenci poznają podstawowe terminy z zakresu narratologii, których przykłady omawiane są na podstawie wybranych fragmentów prozy.

Strona przedmiotu
3301-L1ILS2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie głównych nurtów teorii literatury. Kurs skupia się na współczesnych teoriach, które kształtowały podejście do literatury od początku dwudziestego wieku do czasów dzisiejszych. Studenci zapoznają się z rozwojem dyskursu literaturoznawczego w kontekście historycznym i kulturowym oraz z najważniejszymi twórcami i koncepcjami omawianych nutrów. Poza ogólnym wprowadzeniem każde zajęcia skupiają się na wybranym przykładowym tekście teoretycznym reprezentatywnym dla danego podejścia literaturoznawczego. Omawiane teksty oraz nurty teoretyczne mają za zadanie zapoznanie studentów z różnymi narzędziami i technikami badań literackich.

Strona przedmiotu
3301-L1ILS-CLIL1 brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The first part of the two-semester course which is an obligatory requirement in the first year of English Studies, BA cycle.

The aim of the course is to acquaint students with the key literary terminology, language tools and rhetorical framework essential to conduct a critical analysis of literary and cultural texts. Focused on poetry, drama and performance,

narrative fiction and adaptation studies, the course includes a practical guide on how to write critical essays as well as theatre reviews and reviews of screen adaptations.

Strona przedmiotu
3301-L1ILS-CLIL2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)