Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3305-ATH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-HTS-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium "Audiowizualne teksty kultury: serial i teatr hiszpańskojęzyczny" jest skierowane do studentów zainteresowanych badaniem współczesnych tekstów kultury audiowizualnej (serialu oraz sztuk scenicznych) hiszpańskojęzycznego obszaru językowego i przygotowaniem pracy licencjackiej z zakresu dyscypliny literaturoznawstwo.

Strona przedmiotu
3305-CWK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza opowiadań Julia Cortazara oraz ich adaptacji filmowych.

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKG1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Strona przedmiotu
3305-CKK-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury katalońskiej.

Strona przedmiotu
3305-HMHA-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do studentów zainteresowanych badaniem historii i/lub analizą tekstów różnych gatunków muzyki tradycyjnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu dyscypliny literaturoznawstwo lub nauka o sztuce.

Strona przedmiotu
3305-HDK-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium licencjackim omawiane są dzieje i kultura Hiszpanii w wieku XVIII, ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów, jak nowa dynastia rządząca, epoka Oświecenia, wyprawy oceaniczne Hiszpanów. Zakres tematów zależy w dużej mierze od zainteresowań studentów, manifestujących się poprzez wybór tematu pracy licencjackiej. Omawiana jest także metodologia badań historycznych. Studenci oglądają ponadto i omawiają filmy o charakterze kulturowym, społecznym i historycznym.

Strona przedmiotu
3305-JHPS-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHPS2-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-JHAL-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Strona przedmiotu
3305-LTA-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, analitycznych, interpretacyjnych i językowych studentek i studentów, a zarazem wprowadzenie podstaw teorii krytycznej, postkrytycznej i posthumanistycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym.

Strona przedmiotu
3305-LAL3-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, prowadzone w formie konwersatorium, mają na celu ukazanie studentkom i studentom, w jaki sposób XIX-wieczna literatura latynoamerykańska przekształca się w latynoamerykańską literaturę współczesną. Każde zajęcia składają się z dwóch części: z wprowadzenia przedstawianego przez wykładowczynię i z analizy wybranych tekstów, dokonywanej wspólnie ze studentami.

Strona przedmiotu
3305-LAL4-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej IV" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów III roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami literatury Ameryki Łacińskiej od lat 40-tych do 60-tych XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LH4-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych tendencji w prozie hiszpańskiej w ujęciu chronologicznym. Analiza wybranych utworów prozatorskich uznanych za najbardziej reprezentatywne dla danej epoki, nurtu czy tendencji.

Strona przedmiotu
3305-LL-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone literaturze latynoamerykańskiej w szerokim kontekście teoretycznoliterackim, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych teorii posthumanistycznych oraz postkrytyki. Celem zajęć jest zapoznanie suchaczek i słuchaczy z metodologią i podstawowymi założeniami nowoczesnych badań literaturoznawczych oraz przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-MEZO-SEM-LIC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium wprowadza studenta/studentkę w świat Mezoameryki w okresie przedhiszpańskim i kolonialnym poprzez lekturę i krytyczną analizę źródeł XVI- i XVII-wiecznych spisanych w języku hiszpańskim i w językach indiańskich (praca na przekładach). Sięgnięcie do różnych gatunków tekstów o charakterze historycznym, etnograficznym, religijnym i literackim pozwoli studentowi spojrzeć z szerszej perspektywy na kulturę i historię różnych grup rdzennych (ze szczególnym uwzględnieniem Indian Nahua) przed konkwistą i po niej oraz na wzajemne wpływy i relacje Indian i Hiszpanów w epoce nowohiszpańskiej i kształtowanie się kultury kreolskiej. Innym zagadnieniem poruszanym podczas zajęć będzie wykorzystanie elementów przedhiszpańskich we współczesnej kulturze (film, serial, gry komputerowe, etc.). Poza zaproponowanymi tekstami i tematami możliwe jest także poszerzenie objętego programem obszaru kulturowego o region andyjski jako odpowiedź na zainteresowania seminarzystów i seminarzystek.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL2-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL3-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-PPH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PAC-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PPSH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będzie historia Hiszpanii począwszy od hiszpańskiej wojny domowej aż po chwilę obecną.

Prezentacja tematu będzie miała układ chronologiczno-rzeczowy.

W ramach konwersatorium zostaną wykorzystane materiały źródłowe, opracowania historyczne, a także literatura piękna i filmy.

Strona przedmiotu
3305-PSW-MD-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności psychologicznych potrzebnych do efektywnego podejmowania zadań wynikających z zawodu nauczyciela takich jak:

- korzystanie z szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych;

- rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym; dostosowywanie własnych oddziaływań dydaktycznych do etapu rozwojowego uczniów i uczennic;

- poszerzanie samoświadomości w odniesieniu do roli nauczyciela/nauczycielki; refleksja nad własnymi strategiami pracy z grupą uczniów i rodziców oraz współpracy z innymi specjalistami.

Strona przedmiotu
3305-RTNH1-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także przy świadomości nieoznaczonego charakteru wiedzy. Podczas zajęć ustalimy w jaki sposób zachować w podejściu do tekstu jednocześnie postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego perfekcjonizmu. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla ich autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania.

Strona przedmiotu
3305-RTNH2-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą rozpoznawaniu i wykorzystywaniu praktyk dyskursywnych właściwych dla dyskursu naukowego, rozumianego jako struktura umożliwiająca odnoszenie się do zjawisk dwojako: jako odmiennych na sposób inny, niż dychotomiczny, oraz jako poddających się procedurom łączenia w spójną całość. Nauka posługiwania się językiem naukowym będzie więc polegała na dostrzeganiu i próbie uchwycenia w tekstach, także własnych, relacji między wartościami odrębnymi w sposób nieredukowalny.

Strona przedmiotu
3305-SKAL-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-SKH-31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy na temat sztuki Hiszpanii.

Strona przedmiotu
3305-WPZD-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnej literaturze nie mimetycznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej pojawił się nowy nurt przedstawiania kobiet i kobiecości. Współczesne pisarki języka hiszpańskiego – inaczej niż ich koledzy – często wykorzystują krytyczny i rewindykacyjny potencjał fantastyki literackiej. Skoro fantastyka polega na przekraczaniu granic realności, w tekstach pisanych przez kobiety wykorzystywana jest także jako krytyczna wizja świata społecznego formułowana z perspektywy kobiet. W czasie zajęć spojrzymy na fantastykę jako gatunek literacki z punktu widzenia współczesnych teorii literatury, przyjrzymy się sposobom prowadzenia narracji i wykorzystywanym w niej środkom literackim, zwłaszcza tam, gdzie służą one ożywieniu i zaktualizowaniu klasycznych motywów fantastyki, takich jak np. potwór czy zaklęty dom. Zakończymy krótkim wprowadzeniem do gatunku science fiction oraz omówieniem jego związków z teoriami posthumanizmu.

Strona przedmiotu
3305-4EU-WRE-U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)