Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan hispanistyki stosowanej 2 rok 1 stopnia wiecz. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan hispanistyki stosowanej 2 rok 1 stopnia wiecz.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3305-CKB1-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-CKG1-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-CKK2-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-DPWRL-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-HAŁ-21 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi problemami, procesami oraz zjawiskami z zakresu historii Ameryki Łacińskiej XIX i XX wieku, prowadzące do uzyskania wiedzy koniecznej dla zrozumienia współczesnych zjawisk społeczno-politycznych oraz kulturowych regionu.

Problematyka konwersatorium koncentruje się wokół historii idei, historii politycznej, społecznej i gospodarczej, a także historii kultury, i uwzględnia podejścia teorii krytycznych (studia postkolonialne, teoria feministyczna) oraz porównawcze. Wybrane zagadnienia, jak politykę rządów latynoamerykańskich wobec ludności rdzennej czy rolę i pozycję kobiet u schyłku XIX wieku, zapoznajemy poprzez studium przypadku i wykorzystując teksty źródłowe.

Strona przedmiotu
3305-HH2-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z historią Hiszpanii od XVIII wieku do II Republiki. Na każdych zajęciach analizowane będą materiały (teksty źródłowe, literatura piękna, literatura historyczna), a także przykłady odzwierciedlające wpływ wydarzeń historycznych na sztukę i architekturę.

Strona przedmiotu
3305-HH3-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii od wojny domowej do XXI wieku

Strona przedmiotu
3305-ISOJH-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zapoznamy się z kilkunastoma przykładami krótkich opowiadań w języku hiszpańskim. Potraktujemy analizowane opowiadania jako zaproszenie do gry interpretacyjnej, nierzadko formułowane przez autorów z nutą autoironii oraz wyraźną intencją ludyczną. Zabawa intelektualna będzie okazją do poznania i przećwiczenia w trybie warsztatowym podstawowych narzędzi analitycznych i interpretacyjnych. Jednocześnie praca nad tekstem w języku hiszpańskim stanie się okazją doskonalenia znajomości języka na poziomie kompetencji pozwalających na obcowanie z literaturą w języku oryginału.

Strona przedmiotu
3305-JHM-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza uczestników w tematykę mediów i komunikowania w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Prezentowane są zagadnienia pozwalające na ocenę roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na system społeczny i polityczny, a także oddziaływanie na sferę kultury. Przedstawione zostaną także podstawy terminologii i założenia głównych teorii badań medioznawczych. Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego odbywa się poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa pochodzącego z oryginalnego materiału prasowego, audio lub audio-wizualnego.

Strona przedmiotu
3305-JHS-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z językiem specjalistycznym z zakresu historii sztuki hiszpańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektury.

Strona przedmiotu
3305-JHTK-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla studentek i studentów II roku studiów I stopnia hispanistyki stosowanej (studia niestacjonarne). Zajęcia w języku hiszpańskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów kultury, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, wykładów TEDTalk czy książek, także dziecięcych poddanych dorosłym interpretacjom. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w j. hiszpańskim oraz wzbogacenie zasobu słownictwa. Zajęcia składać się będą z 1. ćwiczeń leksykalnych, umożliwiających lekturę/oglądanie omawianych pozycji, 2. części poświęconej utrwaleniu znanych i wprowadzeniu nowych struktur gramatycznych, a także 3. dyskusji na tematy poruszane w wybranych tekstach.

Strona przedmiotu
3305-JNH-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka obcego odbywa się głównie przy pomocy tekstów - ustnych lub pisemnych. Spośród różnych rodzajów tekstów, teksty literackie wyróżniają się tym, że oferują paradygmatyczne modele języka. Ze względu na ich specyficzne cechy należy je badać, zwracając szczególną uwagę na aspekty, które odróżniają je od innych tekstów oraz na ich efektywność - nie tylko literacką, lecz także językową i kulturową. Właśnie tę efektywność zamierzamy promować w ramach niniejszego kursu. Dopiero gdy student pozna literacki język hiszpański i dokona analizy fragmentów różnych dzieł, będzie przygotowany do pogłębienia wiedzy o literaturze.

Strona przedmiotu
3305-LAL2-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej II" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią literatury krajów Ameryki Hiszpańskiej od okresu Konkwisty do początków XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LAL3-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej III" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami literatury Ameryki Łacińskiej od początku XX wieku do lat 60 XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LH2-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Literatura Hiszpanii II jest przedmiotem obowiązkowym na II roku niestacjonarnych studiów I stopnia. Program przedmiotu jest kontynuacją kursu "Literatura Hiszpanii I" i obejmuje przegląd najważniejszych dzieł literackich i teatralnych w historii literatury hiszpańskiej (od lat 20-tych XX wieku do czasów transformacji ustrojowej w 1976 roku). Kurs w całości prowadzony w j. hiszpańskim

Strona przedmiotu
3305-LH3-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter interdyscyplinarny i poświęcony jest problematyce tytułowej w perspektywie kulturoznawczej. Ma na celu przyjrzenie się niektórym trendom literackim końca XX wieku i XXI wieku w Hiszpanii z krytycznego punktu widzenia, z zamiarem zrewidowania kanonu i tradycyjnej historii literatury hiszpańskiej. Będziemy pracować analizując i interpretując krótkie teksty literackie.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCJ3-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie i doskonalenie u studentek i studentów biegłości językowej i komunikacyjnej w mowie i w piśmie. Uwzględniają zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego jak i kompetencje metajęzykowe, związane z nauką o tym języku. Jest to szczególnie ważne ze względu na językoznawczy charakter studiów Hispanistyka Stosowana, umożliwia bowiem systematyczne zapoznawanie się studentów ze specyficzną dla dziedziny terminologią i zjawiskami będącymi przedmiotem jej zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCJ4-21W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie i doskonalenie u studentek i studentów biegłości językowej i komunikacyjnej w mowie i w piśmie. Uwzględniają zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego jak i kompetencje metajęzykowe, związane z nauką o tym języku. Jest to szczególnie ważne ze względu na językoznawczy charakter studiów Hispanistyka Stosowana, umożliwia bowiem systematyczne zapoznawanie się studentów ze specyficzną dla dziedziny terminologią i zjawiskami będącymi przedmiotem jej zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-TTML-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest wybranym gatunkom tradycyjnej muzyki laytynoamerykańskiej i karaibskiejanalizowanym przez pryzmat tekstów piosenek i pieśni.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)