Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria licencjackie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Italianistyki)

Jednostka: Katedra Italianistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria licencjackie
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
3321-Z21LIC-04

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o dawnej literaturze włoskiej, ponadto uczą korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia; tym samym stanowią przygotowanie do napisania pracy licencjackiej z zakresu dawnej literatury włoskiej.

Strona przedmiotu
3321-Z23LIC-01 brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2023-10-01) Seminaria licencjackie

Skrócony opis

Wiadomości i umiejętności z zakresu badań komparatystycznych zdobyte podczas zajęć posłużą słuchaczkom i słuchaczom do napisania prac dyplomowych w perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów współczesnej literatury i, szerzej, kultury włoskiej.

Strona przedmiotu
3321-Z22LIC-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3321-Z21LIC-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnych poszukiwań bibliograficznych, prowadzenia analizy i interpretacji tekstów oraz napisania pracy dyplomowej (licencjackiej), a także pogłębienie wiedzy na temat panoramy literackiej dwudziestowiecznych Włoch.

Strona przedmiotu
3321-Z21LIC-03 brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wpisują się w ofertę dydaktyczną językoznawczych seminariów licencjackich i tematyką sytuują się na przecięciu 4 sektorów językoznawstwa: socjolingwistyki, językoznawstwa ogólnego (morfologia, słowotwórstwo, jak również składnia), leksykologii i semantyki. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w semestralnym wymiarze 15 godzin (2 x 45 min. co 2 tygodnie) i kończą się po VI semestrze zaliczeniem na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zatwierdzenie przez Promotorkę przygotowanej samodzielnie pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
3321-Z21LIC-01 brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest włoskiej literaturze i kulturze popularnej od 1945 r. do dziś, w szczególności współczesnej literaturze kryminalnej i fantastycznej, a także komiksowi.

Strona przedmiotu
3321-Z22LIC-02 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie ich uczestników z najważniejszymi zjawiskami współczesnego języka włoskiego oraz tendencjami rozwojowymi, które można w nim zaobserwować. Skupiają się na przedstawieniu na wybranym materiale językowym różnorodnych metod analizy stosowanych we współczesnym językoznawstwie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zatwierdzenie przez promotorkę przygotowanej samodzielnie pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)