Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Lingwistyki Formalnej)

Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3322-AIITP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone analizie i interpretacji wybranych (przez osobę prowadzącą zajęcia i uczestników) wierszy polskich. Jest ono adresowane do studentów (nie tylko z kierunków filologicznych) znajdujących przyjemność w lekturze tekstów poetyckich, a jednocześnie pragnących rozwijać swoją wrażliwość i umiejętności analityczne oraz interpretacyjne.

Strona przedmiotu
3322-AWP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie umiejętności poprawnej oceny argumentacji.

Strona przedmiotu
3322-TLZD-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium badawcze - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną i badawczą. Podczas części teoretycznej zajmiemy się omówieniem niezbędnych teorii lingwistycznych potrzebnych do tego, by stworzyć zbiór danych mający nauczyć model identyfikacji argumentów w tekstach politycznych. Część badawcza polega na stworzeniu takiego zbioru danych.

Strona przedmiotu
3322-KMIT-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badania naukowe pokazują, że komunikacja międzyludzka odbywa się jednocześnie za pomocą wielu modalności. Kiedy ze sobą rozmawiamy, wyrażamy coś nie tylko za pomocą słów, lecz także za pomocą gestów, mimiki czy tonu głosu. Budowanie porozumienia między ludźmi wymaga więc zwracania uwagi na informacje płynące ze wszystkich tych źródeł na raz.

Celem zajęć jest prezentacja tych wyników badań nad komunikacją multimodalną, które mogą pomóc zauważać i interpretować komunikaty multimodalne w interakcjach twarzą w twarz.

UWAGA! Udział w kursie wymaga znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę artykułów naukowych.

Strona przedmiotu
3322-KOMINTEX-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Codzienne kontakty z ludźmi na ogół nas wzmacniają, bywa też jednak tak, że stają się dla nas źródłem frustracji. W tym, żeby mogły być jak najbardziej udane, pomaga zwiększanie świadomości komunikacyjnej i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.

Proponowany kurs ma więc charakter praktyczny. Składa się z ćwiczeń z zakresu interpretacji i redakcji wybranych rodzajów tekstów użytkowych.

Strona przedmiotu
3322-KOMINT-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Codzienne kontakty z ludźmi na ogół nas wzmacniają, bywa też jednak tak, że stają się dla nas źródłem frustracji. W tym, żeby mogły być jak najbardziej udane, pomaga zwiększanie świadomości komunikacyjnej i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.

Proponowany kurs ma więc charakter praktyczny. W jego skład wchodzą ćwiczenia w rozpoznawaniu problemów związanych z interpretowaniem i formułowaniem wypowiedzi (ustnych i pisemnych) oraz radzeniu sobie z rozwiązywaniem tego rodzaju problemów.

Strona przedmiotu
3322-KLD-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podniesienie zdolności komunikacyjnych studentów. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt semantyczny komunikacji. Zajęcia mają charakter konwersatorium. W trakcie spotkań będziemy analizować przykłady rzeczywistych wypowiedzeń, zarówno z przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Motywem przewodnim zajęć jest pojęcie kultury logicznej.

Strona przedmiotu
3322-LINGWM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy teorii wiedzy i teorii nauki. Jakość i ilość informacji. Dowodzenie; wyjaśnianie. Zasady postępowania badawczego.

Charakterystyka lingwistyki jako dyscypliny naukowej. Rys historyczny.

Istota języka; język i mowa. Specyfika studiów lingwistycznych; ich klasyfikacja ogólno-teoretyczna i szczegółowo-przedmiotowa.

Językoznawstwo wewnętrzne (synchroniczne). Dwa szczeble rozczłonkowania tekstu. Oś syntagmatyczna i paradygmatyczna tekstu. Jednostki języka. Właściwości semantyczne vs. właściwości pragmatyczne wyrażeń. Zasady opisu: proporcjonalizm; negatywizm.

Językoznawstwo zewnętrzne (synchroniczne i diachroniczne). Językoznawstwo porównawcze i jego rodzaje. Stylistyka. Różnorodność języków. Zmienność języków.

Strona przedmiotu
3322-SFJ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia i propozycje rozwiązań w zakresie pogranicza lingwistyki i filozofii. Będzie to kontynuacja rozważań z poprzednich lat. Główne tematy to: teoria wiedzy i podstawowych struktur rzeczywistości, ekstensjonalność- intensjonalność, sprawa teizmu i ateizmu, teoria mówienia, sprawa mowy w jej stosunku do działania ludzkiego i jego norm.

Zajęcia w r.a.2022/23 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Strona przedmiotu
3322-INTKI-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

UWAGA! Udział w kursie wymaga znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę artykułów naukowych.

Komunikujemy się ze sobą w rozmaity sposób – poza powiedzeniem, że to a to mamy do dyspozycji różne inne techniki komunikacji, takie jak np. pokazywanie czegoś dłońmi czy dawanie do zrozumienia wyrazem twarzy.

Celem zajęć jest prezentacja niewerbalnych technik komunikacji interpersonalnej z perspektywy różnych paradygmatów badawczych, takich jak psychologia czy socjologia, i ich porównanie z badaniami stricte językoznawczymi oraz wnioskami z przeprowadzanych w ramach kursu analiz różnych sytuacji komunikacyjnych.

Uczestnicy kursu będą mogli także zapoznać się z metodami badań nad komunikacją niewerbalną, w tym zwłaszcza z powszechnie obecnie stosowanymi metodami korpusowymi.

Strona przedmiotu
3322-WPKSJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone podstawowym zagadnieniom poprawności gramatycznej, semantycznej i pragmatycznej języka polskiego. Zajęcia kierowane są przede wszystkim do studentów filologii obcych, a także do wszystkich tych, którzy chcą panować nad swoim językiem.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)