Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do modułu przyrodniczego - 2021 (rok akademicki 2021/22) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do modułu przyrodniczego - 2021 (rok akademicki 2021/22)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L
3700-AL-BPC-QPR brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na ciekawych, współczesnych i istotnych przykładach będą służyć omówieniu biologicznych podstaw zagadnień opisywanych przez humanistykę i nauki społeczne. Efektem będzie poznanie i zrozumienie ogólnych zasad działania mechanizmów biologicznych, umiejętność rozróżnienia i posłużenia się metodologią nauk przyrodniczych na tle metodologii nauk społecznych i humanistyki. Pokażemy historię metody naukowej i jej założenia, rozwój nauk biologicznych, omawiając wybrane zagadnienia z filozofii nauki i filozofii przyrody, przeanalizujemy pojęcia dowodu naukowego, prawdy w nauce, paradygmatu w naukach przyrodniczych, jak również postprawdy, pseudonauki i tzw. fake news. Zajęcia jednocześnie pozwolą przyjrzeć się ewolucyjnym korzeniom człowieka. Spuścizny każdego etapu ewolucji nosimy w sobie, wiedza o nich, mierzalna na bardzo fundamentalnym poziomie, pomaga zrozumieć, jak działamy. Z punktu widzenia biologii omówimy m.in. świadomość, empatię, sprawiedliwość, komunikację.

Strona przedmiotu
3700-AL-CG-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Strona przedmiotu
3700-AL-DHPZ-QSP-QPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z tekstami pisanymi głównie przez biologów i filozofów na temat życia i jego tajemnicy. Śledzić będziemy powolny proces dewitalizowania i desakralizowania życia, tj. sprowadzania życia do pojęcia informacji genetycznej. Będziemy obserwować nieoczekiwane efekty tej desakralizacji i dewitalizacji życia. Jednym z pytań seminariów będzie pytanie o możliwość życia „po dewitalizacji”? Życie przestało być tajemnicą. Życie zostało sprowadzone albo do faktu życia komórek białkowych śmiertelnego ciała, albo do informacji genetycznej. Czy przynależymy do epoki banalizacji życia i śmierci? Xavier Bichat zdefiniował kiedyś życie jako zestaw funkcji i mechanizmów, które opierają się śmierci. Spytamy na ile aktualna jest stale ta definicja.

Strona przedmiotu
3700-AL-DS-QPR brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone podstawom zachowań moralnych w świecie zwierząt. Podczas zajęć omówimy występowanie w świecie zwierząt emocji i zachowań uznawanych za podwaliny ludzkiej moralności. Przedyskutujemy psychologiczne i społeczne komponenty zachowań moralnych w świecie zwierząt oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy zwierzęta mogą postępować sprawiedliwie?

Strona przedmiotu
3700-AL-FŚ-QPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W dwudziestym wieku stosunek człowieka do tego, co nazywamy Naturą lub środowiskiem (naturalnym) przeszedł szereg zmian, spowodowanych m.in. stopniowym uświadamianiem sobie wpływu działalności ludzkiej na warunki panujące na Ziemi, zwiększającym się zrozumieniem teorii ewolucji Darwina czy rosnącą wiedzą na temat zdolności poznawczych zwierząt niebędących ludźmi. Zmiany te znalazły swój oddźwięk w filozofii (i szerzej – humanistyce) w postaci różnorodnych prób konceptualizacji stosunku człowieka i środowiska – niekiedy wpisujących się w tradycyjne koncepcje filozoficzne, niekiedy zupełnie nowatorskich.

Podczas zajęć przyjrzymy się wybranym próbom zrozumienia stosunku człowieka do środowiska, skupiając się przede wszystkim na próbie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu dana teoria pomaga nam wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym z kryzysem klimatycznym.

Strona przedmiotu
3700-AL-MLS-QPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z rolą, jaką odgrywa środowisko przyrodnicze we współczesnych studiach miejskich (urban studies) i jak ma się to do prób wymyślania na nowo wspólnoty politycznej. Jaką architekturę lubią niedźwiedzie, a jaką ośmiornice? Co dał Warszawie Dotleniacz, a Nowemu Jorkowi High Line Park? (i czy można je porównywać?) Czy szczury i gołębie są zawsze złe, a kompostowniki i domy dla pszczół - zawsze dobre? A także: jak można definiować wspólnotę i czy zawsze obejmuje ona tylko ludzi? Jakie nowe inspiracje do myślenia o polityczności i środowisku dają nam sztuki wizualne, literatura fantastyczno-naukowa i speculative fiction? Jeśli mielibyśmy zaprojektować miasto nieantopocentryczne, to jak by ono wyglądało? To tylko kilka pytań, z którymi będziemy się mierzyć na zajęciach. Wspólnie popraktykujemy na nich miejskie utopie i zastanowimy się nad ich granicami.

Strona przedmiotu
3700-AL-EHS-QPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This class will explore the evidence for the evolution of our species since we last shared a common ancestor with our fellow great apes.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)