Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do przyrodniczego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do przyrodniczego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z
3700-AL-BPCPM-QPR brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na ciekawych, współczesnych i istotnych przykładach będą służyć omówieniu biologicznych podstaw zagadnień opisywanych przez humanistykę i nauki społeczne. Efektem będzie poznanie i zrozumienie ogólnych zasad działania mechanizmów biologicznych, umiejętność rozróżnienia i posłużenia się metodologią nauk przyrodniczych na tle metodologii nauk społecznych i humanistyki. Pokażemy historię metody naukowej i jej założenia, rozwój nauk biologicznych, omawiając wybrane zagadnienia z filozofii nauki i filozofii przyrody, przeanalizujemy pojęcia dowodu naukowego, prawdy w nauce, paradygmatu w naukach przyrodniczych, jak również postprawdy, pseudonauki i tzw. fake news. Zajęcia jednocześnie pozwolą przyjrzeć się ewolucyjnym korzeniom człowieka. Spuścizny każdego etapu ewolucji nosimy w sobie, wiedza o nich, mierzalna na bardzo fundamentalnym poziomie, pomaga zrozumieć, jak działamy. Z punktu widzenia biologii omówimy m.in. świadomość, empatię, sprawiedliwość, komunikację.

Strona przedmiotu
3700-AL-BKD-QPR brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Człowiek w naszej erze jest gatunkiem wpływającym w sposób istotny i mierzalny na przekształcenia wszystkich ekosystemów naturalnych Ziemi, zakłócającym funkcjonowanie biologicznej homeostazy i wprowadzającym trwałe efekty antropogeniczne do środowiska naturalnego, zubażające bioróżnorodność na kuli ziemskiej i powodujące wymieranie innych gatunków organizmów żywych w tempie szybszym niż w czasach przed industrializacją i urbanizacją. Zapoznanie z biologicznymi pojęciami takimi jak bioróżnorodność, gatunki chronione, inwazyjne i obce, procesy wymierania i ekspansji gatunków zwierząt. Przedstawienie procesu udomowienia zwierząt oraz form zniewolenia gatunków przez Homo sapiens. Ekologiczne znaczenie relacji człowiek- zwierzę i typy tej relacji.

Strona przedmiotu
3700-AL-CF-QPR brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie nowego podgatunku literackiego zwanego cli-fi (climate fiction). Podczas zajęć będziemy czytać zarówno wczesne teksty cli-fi, napisane nim narodziła się współczesna świadomość ekologiczna (J.G. Ballard, John Christopher), a poświęcone różnym scenariuszom zagłady klimatycznej, jak i teksty z przełomu wieków. Przeczytamy utwory ostrzegające przed skutkami „zimy nuklearnej” (Frederik Pohl, Cormac McCarthy, Kurt Vonnegut), a także wybrane najnowsze utwory cli-fi opisujące ofiary tzw. „eco-anxiety”, czyli depresji klimatycznej (Margaret Atwood, Pablo Bacigalupi). Kontekstem dla naszych rozważań będą teoretyczne teksty pisane od lat 70. ubiegłego wieku autorstwa m.in. Jamesa Lovelocka, Michelle Bastian i E. Ann Kaplan.

Strona przedmiotu
3700-AL-CBHS-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class will explore the evidence for culture in non-human animals, and investigate the characteristics of species which encourage the development of social learning and traditions.

Strona przedmiotu
3700-AL-CG-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Strona przedmiotu
3700-AL-DS-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone podstawom zachowań moralnych w świecie zwierząt. Podczas zajęć omówimy występowanie w świecie zwierząt emocji i zachowań uznawanych za podwaliny ludzkiej moralności. Przedyskutujemy psychologiczne i społeczne komponenty zachowań moralnych w świecie zwierząt oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy zwierzęta mogą postępować sprawiedliwie?

Strona przedmiotu
3700-AL-MSE-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will introduce key issues relating to the study of music, sound and the environment. To do this, it will draw on anthropology, zoomusicology, ethnomusicology, and the environmental humanities and post-humanities more generally. It will, overall, take a social approach which focuses on the ways that music is embedded in human and more-than-human life.

Strona przedmiotu
3700-AL-OZ-QPR brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-PZ-QPR brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dla ludzkiego umysłu umiejętnością niejako naturalną jest wytwarzanie znaczenia ze składników przechowywanych w pamięci. Czy tak samo wygląda to w przypadku Sztucznej Inteligencji (SI)? Czy SI korzysta z zasobów pamięciowych tak jak ludzki umysł? Czy pod wpływem rozwijania SI zmieniają się rola pamięci i pojęcie znaczenia?

Celem zajęć jest rozważenie powyższych problemów w świetle dawnej i współczesnej literatury oraz sformułowanie przez studentów koncepcji badań dotykających tej problematyki.

Strona przedmiotu
3700-AL-SF-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Science in Fiction 1890s-1990s seminar is dedicated to students interested in science fiction, as well as in the relationship between

science and literature. Short stories by British and American writers inspired by new discoveries (e.g. H.G. Wells, Frederik Pohl, Connie

Willis, George Alec Effinger) are discussed in the context of scientific concepts (e.g. natural selection, survival of the fittest, adaptation, human evolution tree, 'out-of-Africa' migration, sociobiology, kin selection, adaptative behaviour , the Fermi's paradox, the nuclear winter, neutrinos, strange matter, the Higgs boson, the black hole, multiverse, parallel universes, Entropy, the laws of thermodynamics, homeostasis, energy-matter).

Strona przedmiotu
3700-AL-SWS-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują problematykę relacji między środowiskiem a sztukami wizualnymi od połowy XX wieku po współczesność.

Strona przedmiotu
3700-AL-TME-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This seminar examines the thought of one of the most challenging and important philosophers in the twentieth century: Alfred North Whitehead. The course pays special attention to how his metaphysics of experience (conceived over the course of several major works) is designed to overcome the crippling habit of modern thought that bifurcates reality into “mental” and “physical” stuff. We look at how this bifurcation still plagues much of what passes for contemporary philosophical thought and how Whitehead’s philosophy of experience is aligned with many projects dubbed “posthumanist.” In this way, students investigate the enduring legacy of Whitehead’s work for speculative metaphysics, science and technology studies, eco-theory, the philosophy of biology, and more.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZOO-QPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny zoosemiotyki jako nauki o sygnałach w świecie zwierząt analizowanych z perspektywy etologii i semiotyki oraz wprowadzenie do interdyscyplinarnych badań zoosemiotycznych prowadzonych w Polsce i na świecie. Konwersatorium jest adresowane do studentów, którzy chętnie podejmują wyzwania intelektualne z pogranicza humanistyki i science, interesują się światem zwierzęcym, ale jednocześnie nie unikają porównań komunikacji zwierząt z językiem ludzkim w poszukiwaniu różnic i cech wspólnych.

Zoosemiotyka wiąże się z semiotyką, językoznawstwem, etologią, teorią informacji i teorią komunikacji, socjobiologią oraz studiami nad inteligencją zwierząt.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)