Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
4219-ZP201 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Academic Writing B2+ to zaawansowany i praktyczny kurs, który rozwija takie umiejętności jak krytyczne czytanie i pisanie tekstów akademickich, formułowanie tezy, pytań i celów badawczych, prowadzenie spójnej argumentacji, a także doskonalenie metod badawczych (praca z bazami publikacji naukowych i archiwami).

Strona przedmiotu
4219-FL208 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaawansowany Praktyczny Angielski: Analiza Dyskursu (C1/C2) skupia się na podstawach analizy dyskursu i jej zastosowaniu w humanistyce i naukach społecznych. Kurs ten ma na celu przygotowanie studentów i studentek do uczestnictwa w zaawansowanych kursach akademickich, do krytycznej analizy różnorodnych tekstów kultury oraz do pisania tekstów akademickich w ujęciu dyskursywnym.

Strona przedmiotu
4219-FL207 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwinięcie sprawności językowych nabytych na poprzednich etapach nauki: rozumienia tekstu pisanego przekazu ustnego, wypowiedzi ustnej i pisemnej i osiągnięcie poziomu B2, określanego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
4219-RS241 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze dotyczące współczesnych wojen kulturowych w USA, oraz narosłych wokół tego zjawiska sporów teoretycznych. Pojęcie to odnosi się do publicznych konfliktów, w których kluczową role odgrywają przekonania moralne i religijne: wokół aborcji, prawa do posiadania broni, rodziny i praw LGBTQ, miejsca religii w publicznej edukacji, kształtu kanonu kulturowego, czy granic wolności słowa. Polaryzacja pogłębiała się w następstwie przemian obyczajowych lat 60. - kluczowe batalie rozgrywały się w latach 80. i 90. W następstwie pojawienia się tzw. prawicy religijnej. Jednak podobne konflikty toczyły się dużo wcześniej i toczą się obecnie (na współczesne “nowe wojny kulturowe” ogromny wpływ ma internet). Każdy uczestników samodzielnie - realizując sekwencję zadań - zbada wybrany temat: konkretny epizod, ważną postać lub debatę teoretyczną dotyczącej wojen kulturowych jako zjawiska.

Strona przedmiotu
4219-SB129 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy problematyki indywidualizmu oraz technik kształtowania się podmiotu w piśmiennictwie amerykańskim od 1. poł. XVII w. do początków w. XX w wariantach zróżnicowanych ze względu na płeć, rasę i status społeczno-prawny.

Strona przedmiotu
4219-RS263 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje głównie okres 1945-1980 z odwołaniami do wybranych prądów w malarstwie europejskim pierwszej połowy XX wieku. Ewolucja malarstwa amerykańskiego w tym okresie zilustrowana jest dziełami z kręgu ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, abstrakcji pomalarskiej oraz minimal art w odniesieniu do samoświadomości artystycznej malarzy i krytyki towarzyszącej.

Strona przedmiotu
4219-RS238 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia amerykański system partyjny – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W jego trakcie będziemy omawiać metody walki o władzę oraz sposoby sprawowania władzy przez amerykańskie partie polityczne. Przyjrzymy się sylwetkom wybranych liderów partyjnych. Prześledzimy ewolucję, specyfikę oraz taktykę dwóch głównych partii politycznych oraz wybranych „partii trzecich”. Poświęcimy sporo uwagi procesowi wyborczemu (wyłanianie kandydatów; konwencje partyjne; prowadzenie kampanii). Przeanalizujemy strukturę amerykańskich partii politycznych.

Strona przedmiotu
4219-RS264 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS259 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is a research seminar in American Political Thought. as well as the intellectual history of American political ideas--with a focus on the concepts of Civil Society and Citizenship. The course will vary on the various authors that are taken up for examination each time the course will be offered. This course will focus on some current and established scholarship on both civil society and citizenship and how these concepts emerged and operate in the lived political world. The course teaches students to tackle the key texts and address the scope of the secondary scholarship on those texts.

Strona przedmiotu
4219-RS220 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium oferuje kompleksowy przegląd współczesnego kina amerykańskiego ostatnich kilku dekad. Poszczególne spotkania poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym.

Strona przedmiotu
4219-AW215 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego meksykańska kukurydza jest święta, Kubańczycy obchodzą karnawał w lipcu a Kanadyjczycy nie mają święta niepodległości? Wykład ma za zadanie wprowadzić studentów w świat wspólnych mianowników i różnic kulturowych w zachodniej hemisferze. Co tydzień zajęcia skupią się na wybranej osi tematycznej, przedstawiając ją w perspektywie porównawczej różnych kontekstów narodowych i kulturowych.

Strona przedmiotu
4219-FL201 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2, którego celem jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy w zakresie struktur leksykalnych i gramatycznych przy użyciu zróżnicowanych materiałów. Kurs kładzie nacisk nie tylko na doskonalenie kompetencji językowych, zarówno ustnych i pisemnych, lecz także wykształca umiejętności związane z akademickim angielskim (Academic English).

Strona przedmiotu
4219-SH195 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Amerykanie są znani ze swojej etyki pracy. Jednak, po pandemii COVID-19 wielu młodych pracowników w USA zdecydowało sie porzucić swoją pracę, co zostało ochrzczone mianem Wielkiej Rezygnacji. Poczas kursu będziemy omawiać to zjawisko i jego przyczyny, opierając się na analizie zmian w amerykańskim koncepcie pracy, które zachodzą od połowy XX wieku do dziś. Poddamy dyskusji krytykę osłabienia protestanckiej etyki pracy, przeanalizujemy takie fenomeny jak rezygnację z wzięcia udziału w wyścigu szczurów przez część Generacji X, postulat płacy za pracę gospodyń domowych, obecne warunki pracy, zmiany na rynku pracy związane ze sztuczną inteligencją, idee społeczeństwa bez przymusu pracy, opartą na gwarantowanym dochodzie podstawowym.

Strona przedmiotu
4219-RS213 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem kursu jest analiza kulturowych uwarunkowań zwiazanych z problemem obecności broni w amerykańskim spoleczenstwie (w ujeciu historycznym i współczesnym)

Strona przedmiotu
4219-RS228 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We will be looking at how metaphors of haunting and possession, monstrous attack and loss of control, prevalent in contemporary American horror cinema, speak to the nation's fears of the unruly past erupting violently in the present. The potential destabilization that the ghost, the demon and the monster engender will be read in terms of political concerns such as immigration, economic crisis, genocide, eugenics, ecological crisis, institutional racism, rape culture, social exclusion etc.

Strona przedmiotu
4219-AW205 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z historią i współczesnością stosunków międzynarodowych w zachodniej hemisferze. Kolejne bloki tematyczne wyjaśnią dynamikę tych relacji na przestrzeni kolejnych dekad, a także bieżące wyzwania i tendencje. Duży nacisk zostanie położony na stosunki między USA i Ameryką Łacińską.

Strona przedmiotu
4219-AW217 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS269 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia badać będą to, w jaki sposób ciała funkcjonują w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie. Odchodząc od bardziej tradycyjnych, antropologicznych i socjologicznych ujęć, skupimy się na tym jak różnego rodzaju tożsamości manifestują się i przecinają na ciele, oraz nad tym jak takie ucieleśnienia wpływają na indywidualne i grupowe doświadczenia. Przyglądając się rasie, klasie, płci, seksualności, sprawności i sylwetce, zakwestionujemy wizję ciała jako pojemnika dla indywidualnego podmiotu. Podczas zajęć analizować będziemy teksty kultury (w tym kultury popularnej) i zjawiska społeczne mające wpływ na dyskurs o ciele w USA.

Strona przedmiotu
4219-AL103 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na uważnym czytaniu i dyskusji nad kluczowymi tekstami dla amerykanistyki w czterech kategoriach dyscyplinarnych: polityka, historia, literatura i społeczeństwo. Lektury są starannie dobierane pod względem długości i trudności. Studenci będą zachęcani do krytycznego podejścia do każdego tekstu.

Strona przedmiotu
4219-RS265 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SD169 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents a guide to a critical understanding of minority groups in the United States of America. In reference to a person's origin and ancestry, the terms ‘Latino’ and ‘Hispanic’ have been adopted in the U.S. in an attempt to loosely group immigrants -and their descendants- from Spanish speaking countries. The course offers a multidisciplinary approach to understand their realities with emphasis on their culture, history and politics. Finally, the course reviews the current debates on Latinos, as an ethnic minority, and on immigration from Spanish-speaking countries to the United States of America.

Strona przedmiotu
4219-RS246 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs jest seminarium badawczym z amerykańskiej myśli politycznej (oraz historii intelektualnej amerykańskich idei politycznych), skupiającym się na temacie wolności i zgody. Kurs będzie się różnił w zależności od autorów, którzy będą poddani badaniu za każdym razem, gdy będzie oferowany. Ten kurs skupi się na twórczości takich autorów jak Paine, Locke, Monteskiusz i Tocqueville, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie kierunku amerykańskiej myśli politycznej. Kurs uczy studentów radzenia sobie z

kluczowymi tekstami i uwzględniania zakresu wtórnych opracowań tych tekstów.

Strona przedmiotu
4219-ZS100-AM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-ZS128-AM brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy szeroko pojętych tekstów kultury audiowizualnej, takich jak film, serial telewizyjny, gry wideo, wideo muzyczne, teksty cyfrowe oraz szeroko dotyczące transmedia. W tekstach kultury z ww. mediów studenci w swoich pracach magisterskich analizują różne ich aspekty: narracyjne, medialne, polityczne i estetyczne.

Strona przedmiotu
4219-ZS124-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsze kierunki w ramach kulturoznawstwa miały duży wpływ na rozwój amerykanistyki. Obecnie myślimy o produktach kulturowych w kategoriach gender/seksualności, etniczności, czy też postkolonialności. Zajęcia te przeznaczone są dla studentów chcących krytycznie rozwijać podejścia analityczne do produkcji kulturowej i tych, którzy chcieliby na nowo spojrzeć na praktyki tożsamościowe.

Strona przedmiotu
4219-ZS120-AM

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych przede wszystkim szeroko rozumianą „polityką wewnętrzna” w USA, choć zapraszam również tych pragnących pisać o polityce zagranicznej, antropologii i psychologii polityki.

BARDO WAŻNE: Ze względu na bardzo krótki czas trwania seminarium (7 miesiecy tylko) Studenci są proszeni o dokonanie wstępnego wyboru tematyki pracy (nie sformułowania konkretnego tematu) zanim pojawią się na seminarium, żeby nie tracić czasu na poszukiwania. Zachęcam Studentów do kontaktu jeszcze przed wakacjami roku poprzedzającego rejestrację.

Strona przedmiotu
4219-ZS110-AM

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie poświęcone zainteresowaniom badawczym ustalonym z uczestnikami danego cyklu.

Strona przedmiotu
4219-AW224 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W połowie XIX wieku koncepcja “manifest destiny” (tzw. „objawionego przeznaczenia”) zelektryzowała Stany Zjednoczone, skupiając uwagę dziennikarzy, intelektualistów i władz państwowych, oraz determinując kształt dyskursu na temat amerykańskiego rozwoju, polityki wewnętrznej i zagranicznej USA. Ideologia ta rozkwitała, gdy Amerykanie poszerzali granice terytorialne swojego państwa w XIX wieku, a także w istotny sposób tłumaczyła i zapewniała legitymizację dla decyzji politycznych z zakresu polityki zagranicznej USA, w tym szczególnie w odniesieniu do polityki ekspansjonistycznej/interwencjonistycznej z przełomu XIX i XX wieku.

Celem kursu jest analiza roli jaką ideologia „manifest destiny” i wyrastająca z niej idea „misji” amerykańskiej, odegrały w kształtowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej oraz legitymizacji działań USA na arenie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
4219-RS260 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)