Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia m. met., z. metodologiczne dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 1500-2023L-SDN-ZM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1500-SDN-MITC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad rękopisami. Oferuje przegląd podstawowych zagadnień związanych z produkcją manuskryptów, ich kopiowaniem i użytkowaniem w oparciu o przykłady z różnych kultur i epok. Celem kursu jest przedstawienie warsztatu pracy i metod badawczych wykorzystywanych w analizie materiałów źródłowych w ich naturalnym kontekście rękopiśmiennym oraz w zestawieniu z wybranymi edycjami.

Strona przedmiotu
1500-SDN-OTIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład z elementami warsztatu - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w założeniu mają pokazać zaletę badań interdyscyplinarnych, obejmujących zagadnienia badania przestrzeni (głównie wnętrz), ikonograficzne i epigraficzne.

W oparciu o własne doświadczenia prowadzący pokażą podejście teoretyczne i narzędzia przydatne w tego typu badaniach, a następnie z uczestnikami przeanalizują wybrane przykłady w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przykłady mogą zostać dobrane do zainteresowań uczestników zajęć (ich dysertacji np.).

Strona przedmiotu
1500-SDN-TBL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami badań literackich, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej narratologii.

Strona przedmiotu
1500-SDN-ZMWBL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są praktycznej i teoretycznej refleksji nad fenomenem tzw. zwrotów metodologicznych w badaniach (nie tylko) literaturoznawczych. Celem zajęć jest zapoznanie doktoranta z wybranymi przykładami zwrotów: afektywnym, archiwalnym, etycznym, forensycznym, ikonicznym, kulturowym, lingwistycznym, narratywistycznym, performatywnym, piktorialnym, przestrzennym/spacjalnym, topograficznym, translatologicznym. Uczestnik zajęć poznaje podstawowe motywacje określające konieczność zaistnienia zwrotu, poznaje mechanizmy mu towarzyszące i praktyki jego użycia. Przedmiot ma za zadanie wskazanie dominant metodologicznych w myśli teoretycznoliterackiej i historycznoliterackiej (a także antropologicznej), ale też form transpozycji i atrybucji na polskim gruncie naukowym, a w konsekwencji określenie różnorodnych form wpływu, produktywności i sensowności aplikowania perspektyw metodologicznych do badań nad tekstem (w szerokim ujęciu).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)