Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, specjalność Hydrologia i klimatologia, sem. letni 1900-2021L-mgr-HIK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1900-3-TKL-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu teoretycznych podstaw zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz zastosowań aplikacyjnych badań topoklimatycznych.

Strona przedmiotu
1900-3-SM4-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-HIK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci opanowują zasady i realizują kolejne etapy pisania pracy magisterskiej

(doprecyzowywanie tematu i celu/hipotezy badawczej, opracowywanie bazy danych oraz ocena ich jakości, kontynuacja pozyskiwania literatury przedmiotu, wybór metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia). Zapoznawanie się i zastosowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-OZK-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony zagadnieniom ukierunkowanym na diagnozę współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości oraz ocenę skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo.

Strona przedmiotu
1900-3-MK2-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych metod badań klimatu, głównie w aspekcie jego zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego, a także współzależności elementów klimatu oraz wpływu wybranych czynników na klimat. Dobór metod badań w zależności od celu opracowania.

Strona przedmiotu
1900-3-MH2-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia dotyczą metod badań wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

Strona przedmiotu
1900-3-HMT-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i praktyczne opanowanie umiejętności związanych z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Poznanie i nabycie umiejętności w zakresie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów.

Strona przedmiotu
1900-3-HMT-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce.

Strona przedmiotu
1900-3-EKH-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekohydrologia zakłada, że nadrzędne są czynniki abiotyczne, które kontrolują przebieg procesów biologicznych. Możliwe jest także sterowanie przebiegiem procesów hydrologicznych przez kształtowanie za pomocą czynników biotycznych. Jest to tzw. paradygmat "dual regulation" podwójnego sterowania.

W ramach wykładów przewidziane są zajęcia wyjazdowe do Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi;

W przypadku ćwiczeń przewiduje się prace terenowe w dolinie Wisły, gdzie prowadzone jest ocena zagospodarowania warszawskich starorzeczy.

Strona przedmiotu
1900-3-BKS-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w bioklimatologii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)