Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, kierunku Studia Miejskie, 1 rok, sem. letni 1900-2022L-mgr-SM1

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1900-SM-2-2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowywane przez prezydium kierownika studiów oraz zastępców, po

szerokiej konsultacji z Radą Dydaktyczną, w których co tydzień odbywa się wykład innej, zaproszonej

osoby + dyskusja z aktywnym udziałem studentów, coś podobnego do seminariów czwartkowych

EUROREGu; to mogą być osoby z naszych jednostek, które będą przedstawiać swoje bardziej

specjalistyczne badania, z innych jednostek z UW oraz nawet zaproszone spoza UW. Kryterium

wyboru to jakość badań (np. efekty publikacyjne) oraz

różnorodność tematyczna/metodologiczna/dyscyplinarna, żeby uzyskać zbalansowany a jednocześnie

różnorodny i ciekawy program.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-4MP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi mechanizmami kształtowania przestrzeni miejskich. W czasie zajęć omówione zostaną nowe ujęcia znanych perspektyw badawczych odnoszących się do badań miejskich w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Zaprezentowane zostaną przykłady badań i konkretnych praktyk oraz możliwości i ograniczenia ich implementacji w Polsce.

Zajęcia prowadzone będą w formie konwersatoriów, wykładów, ćwiczeń i warsztatów przez zespół geografów różnych specjalności.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-1
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
1900-SM-2-6MP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce planowania przestrzennego. Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych planowanie przestrzennego i problemów związanych z praktycznym wdrażaniem różnych podejść i koncepcji. W czasie zajęć studenci poznają system planowania przestrzennego w Polsce. Omówione zostaną także rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne stosowane w innych krajach. Praktyka planowania przestrzennego powiązana jest z modelem zarządzania i organizacją administracji publicznej w różnych krajach. W czasie zajęć studenci poznają rozkład kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania przestrzennego między różne szczeble administracji oraz kwestie związane z partycypacja społeczną w planowaniu przestrzennym.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-4MS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część A:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień dotyczących

zróżnicowania i zmian zachodzących w strukturze społecznej

miast polskich z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i

globalnego.

Część B:

Celem przedmiotu jest refleksja nad kategorią klasy, nie w

znaczeniu ekonomicznym, a odnoszącym się do wyobrażonej

grupy o określonych wartościach, formach zatrudnienia i stylu

życia. W toku zajęć omawiane będą współczesne teorie oraz

badania przestrzeni i społeczności. Analizowane zostaną takie

zagadnienia jak kreatywność, suburbanizacja, gentryfikacja,

habitus, czas wolny i czas pracy, codzienność i "conocność" miasta.

Strona przedmiotu
1900-SM-2-5MP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze zróżnicowaniami przestrzeni miasta oraz metodami i technikami ich pomiaru. W trakcie zajęć omówione zostaną zróżnicowania przestrzeni w miastach w różnych zakresach, tj. fizjonomia, morfologia, funkcje, dostępność, intensywność zagospodarowania i wykorzystania oraz atrakcyjność. Omówione zostaną przyczyny zróżnicowań i ich skutki dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej i ekonomicznej.

Zajęcia będą miały zarówno wymiar teoretyczny: zapoznanie się z koncepcjami przestrzeni w studiach miejskich oraz szkołami wyjaśniającymi zróżnicowania przestrzeni miejskiej oraz praktyczny: studenci poznają nowe techniki i metody badania przestrzeni oraz dokonają pomiaru skali jej zróżnicowań. Ważnym elementem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowania najnowszych metod badania różnych podprzestrzeni miasta.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)