Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia, sem. zimowy - 2 rok (mgr) - kierunek GF, spec. GKT 1900-2022Z-mgr-GKT-2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
1900-3-AGM-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z zasadami redagowania, w szczególności generalizacji map i danych przestrzennych w wybranych programach komputerowych typu GIS (np. ArcGIS).

Zakres przedmiotu obejmuje sporządzenie konkretnych map (prezentacji kartograficznych) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz skalą opracowania (docelowym poziomem szczegółowości).

Źródłem wizualizacji kartograficznych będą bazy danych przestrzennych, wchodzące w skład infrastruktury informacji przestrzennej.

Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS.

Strona przedmiotu
1900-3-FPT-KT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć związanych z promieniowaniem elektromagnetycznych i jego propagacji w atmosferze oraz zrozumienie zasad działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
1900-3-FGM-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonalnością oprogramowania Dron2Map oraz procesami technologicznymi wykorzystującymi obserwacje stereoskopowe i przetwarzaniem zdjęć pozyskanych za pomocą dronów. W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych pozyskanych cyfrową kamerą i bezzałogowymi systemami lotniczymi. Omawiane są strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej. Na zajęciach omawiany jest proces budowy modeli zdjęć lotniczych, ich wizualizacji i stereo-digitalizacji.

Strona przedmiotu
1900-3-KwM-KT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy o zasadach opracowywania infografik prasowych (map, rysunków objaśniających zasady działania i funkcjonowania oraz wykresów i diagramów obrazujących informacje liczbowe) w papierowych i elektronicznych edycjach gazet.

Strona przedmiotu
1900-3-MTB-KT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przygotowaniem studentów do prowadzenia badań z wykorzystaniem naziemnych teledetekcyjnych instrumentów pomiarowych.

Strona przedmiotu
1900-3-PRG-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Programowanie ma za zadanie rozwinąć dotychczasową wiedzę studentów na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności uczestników zajęć w zagadnieniu przetwarzania dużych ilości danych.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego wykorzystania języka R i Python w przetwarzaniu danych przestrzennych.

Strona przedmiotu
1900-3-RMOT2-GKT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o mapach tematycznych, o kartograficznych metodach i formach prezentacji stosowanych na mapach tematycznych oraz przedstawienie zasad redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) oraz wykładów.

Strona przedmiotu
1900-3-SM3-GKT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium magisterskiego III główna uwaga koncentruje się na metodyce pracy i działaniach zmierzających do uzyskania wstępnych wyników, a także na formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-TMS-GKT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 45 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter autorskiego projektu badawczego w ramach którego studenci wybierają interesujący ich temat, następnie pozyskują niezbędne dane, analizują dostępną literaturę w celu optymalizacji proponowanych metod.

W pierwszym kroku studenci kładą główny nacisk na wstępne przetwarzanie danych, by doprowadzić je do porównywalności wieloczasowej i wielosensorowej; w następnym kroku przygotowują analizy zmian środowiska, bazując na fuzji danych, prowadząc do obserwacji zmian środowiska.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)