Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedm. wspólne i przedm. ścieżki, 3 rok, kierunek Geografia (licencjat), sem. letni 1900-2023L-lic-GF3

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-1-EZG-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdefiniowanie i sklasyfikowanie procesów ekstremalnych wpływających na zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Analiza czynników m.in. meteorologicznych i hydrologicznych powodujących inicjowanie i wpływających na przebieg ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych. Skutki zdarzeń ekstremalnych w rozwoju i przekształceniach form erozyjnych i akumulacyjnych w różnych typach rzeźby.

Strona przedmiotu
1900-1-GKL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie stykom geografii i kultury na przykładzie wybranych zagadnień kulturowych i społecznych. Omawiane będą zarówno tradycyjne wielkie tematy geograficzne, jak i najważniejsze zagadnienia współczesności.

Strona przedmiotu
1900-1-GZP-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest szczególnie groźnym zjawiskom pogody, które często w sposób katastrofalny wpływają na życie ludzi i gospodarkę krajów. Poznajemy genezę tych zjawisk, ich przebieg oraz skutki. Poruszane przykładowe zagadnienia: burze i grad, elektryczność atmosferyczna (błyskawice, ognie św. Elma, zorze polarne), wielkie powodzie, cyklony zwrotnikowe, trąby powietrzne i wodne, monsun, El Niño i La Niña, wichury, uskoki wiatru, burze pyłowe; mgły, smog, inwersje temperatury – ich niekorzystny wpływ na człowieka; susze i pożary na świecie; pokrywa śnieżna, śnieg, gołoledź; dni gorące i dni mroźne w ciągu XX i XXI wieku. Przykłady niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych pochodzą zarówno z Polski, jak i ze świata.

Strona przedmiotu
1900-1-KwME-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest redakcji map elektronicznych. Podczas zajęć studenci poznają rodzaje map elektronicznych oraz nabywają umiejętność wykonywania tego typu opracowań i krytycznej oceny ich jakości.

Strona przedmiotu
1900-1-KMN-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problematyką konfliktów międzynarodowych zarówno od strony teoretycznej (stosunki międzynarodowe, ład międzynarodowy), praktycznej (sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów), jak również historycznej (przegląd najważniejszych współczesnych konfliktów międzynarodowych).

Strona przedmiotu
1900-1-KRU-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu w Europie jako kontynencie i w poszczególnych regionach. Prezentowane są także związki krajobrazu z ich historią, tradycją i kulturą.

Strona przedmiotu
1900-1-MMR-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuję problematykę związaną z marketingiem terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej działań marketingowych podejmowanych przez j.s.t. oraz wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny wybranych działań marketingowych gminy.

Strona przedmiotu
1900-1-MMSD-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium są przykłady zastosowań modeli i symulacji przestrzennych przede wszystkim za pomocą systemów informacji geograficznej - GIS, jako statycznego lub dynamicznego narzędzia analizy i/lub syntezy.

Konwersatorium dotyczy: podstawowych pojęć modelowania, taksonomii modeli oraz stosowanych narzędzi GIS.

Strona przedmiotu
1900-1-NTGF-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zostaną przedyskutowane różne rodzaje nowoczesnych technologii wykorzystywanych w geografii fizycznej (w geomorfologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii oraz biogeografii), w szczególności do pomiarów terenowych, w mniejszym stopniu także do badań laboratoryjnych i kameralnych. Wśród omówionych nowoczesnych technologii znajdą się m.in: bezzałogowe statki powietrzne (BST), lotniczy i naziemny skaning laserowy (LIDAR, TLS), sprzęt do pomiarów in-situ: stopnia wietrzenia, transportu eolicznego i fluwialnego, przenośny sprzęt do datowania OSL, telemetria i biosensory, doppler (ADCP), mikroskop elektronowy (SEM), obrazowanie satelitarne i radarowe, radarowo akustyczne (RASS).

Strona przedmiotu
1900-1-PTU-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rozwoju przestrzeni turystycznej, jej strukturą oraz przekształceniami.

Przedmiot jest prowadzony w formie konwersatorium - tzn. wykłady prowadzących zajęcia są uzupełniane prezentacjami studentów na zadany temat oraz dyskusją poprzedzonymi koniecznością zapoznania się studentów z rekomendowanymi pozycjami literatury.

Strona przedmiotu
1900-1-SEM-SF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. Wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia oraz interpretacja uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań.

Strona przedmiotu
1900-1-SEM-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium licencjackiego każdy student prezentuje w obecności swojego opiekuna postępy nad pracą licencjacką.

Strona przedmiotu
1900-1-SEM-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej (konceptualizacja, operacjonalizacja, pozyskiwanie danych z różnych źródeł, opracowanie wyników, redakcja tekstu oraz wizualizacja postępów w pracy badawczej).

Strona przedmiotu
1900-1-TMŚ-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ze względu na szybkie zmiany w środowisku przyrodniczym istotna jest możliwość ich badania. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami satelitarnymi i lotniczymi w analizie środowiska.

Strona przedmiotu
1900-1-WZG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi zastosowaniami geoinformatyki: w badaniach naukowych, w instytucjach administracji publicznej, w sferze biznesowej oraz w życiu codziennym.

Strona przedmiotu
1900-1-ZPS-SE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są jednej z podstawowych form życia człowieka, jego aktywności w przestrzeni. W trakcie kursu przechodzimy stopniowo od analizy uwarunkowań zachowań przestrzennych człowieka do badań geograficznych konkretnych form tych zachowań (praca, mieszkanie, wypoczynek, zakupy).

Strona przedmiotu
1900-1-ZTG-SG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi zastosowaniami Systemów Informacji Geograficznej: w badaniach naukowych, w instytucjach administracji publicznej, w sferze biznesowej oraz w życiu codziennym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)