Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia obowiązkowe, sem. letni - 2 rok (lic.) - kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1900-2023L-lic-GP2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-5-CTSEPGP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
  • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia corocznie obejmują tematykę najważniejszych, najbardziej aktualnych wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy gminne w Polsce. Polegają na realizacji kilkudniowego projektu badawczego w formule warsztatowej. Zaliczenie obejmuje prezentację wyników prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
1900-5-HUR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Historia urbanistyki planowany jest na Gospodarce Przestrzennej jako wykład dwu-semestralny. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju myśli urbanistycznej zasad budownictwa i architektury na przestrzeni dziejów naszego kontynentu od renesansu do końca XX wieku.

Dostarczenie tej wiedzy z założenia ma towarzyszyć realizacji przedmiotów projektowych, ażeby student miał pełną możliwość korzystania z dorobku poprzednich pokoleń przystępując do pracy nad własnymi koncepcjami projektowymi.

Szczególny nacisk jest położony na rozwój i przenikanie się kultur, idei i teorii w ramach szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego.

Strona przedmiotu
1900-5-PP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Na zajęciach ćwiczy się techniki projektowe i planistyczne oraz zdobywa i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i wymagań prawnych planowania miejscowego.

Strona przedmiotu
1900-5-PSL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-ST2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wraz z przedmiotem „Samorząd terytorialny I” (realizowanym w trakcie poprzedniego semestru), przedmiot pozwala studentom zapoznać się ze znaczeniem funkcjonującego w Polsce systemu samorządu terytorialnego dla funkcjonowania państwa. Studenci zapoznają się z najważniejszymi cechami:

- systemu finansowania samorządów lokalnych w Polsce (tak przy pomocy dochodów własnych, transferów z budżetów państwa i UE jak i instrumentów dłużnych służących finansowaniu inwestycji samorządowych)

- form dostarczania usług lokalnych przez samorządy (modele dostarczania usług lokalnych, formy organizacyjno-prawne stosowane przez polskie samorządy)

Przedmiot składa się z 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Strona przedmiotu
1900-5-SRL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy poszczególnych etapów opracowywania strategii rozwoju lokalnego. Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z poszczególnymi etapami, które są również podejmowane w trakcie ćwiczeń - pozwalając studentowi "współtworzyć" strategię rozwoju lokalnego.

Strona przedmiotu
1900-5-SIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze specjalisty wykorzystującego Systemy Informacji Przestrzennej, zdobycie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji przestrzennej. Znajomość metod analizy danych przestrzennych i ich wizualizacji za pomocą oprogramowania SIP.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)