Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, specjalność Zarządzanie strategiczne ..., sem. letni 1900-2023L-mgr-ZST

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-7-GOV-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas cyklu wykładów przedstawione zostają podstawowe pojęcia i trendy w zarządzaniu oraz omawiane różne naukowe podejścia dotyczące zarządzania i organizacji. Wychodząc od zarządzania w sektorze prywatnym wskazuje się powiązania tej dziedziny z zarządzaniem publicznym, a więc dotyczącym m.in. samorządu terytorialnego. Przedstawione są zarówno nurty badawcze dotyczące zarządzania w sektorze prywatnym, jak i publicznym (vide: pełny opis przedmiotu). Rozważania obejmują także kierunki zmian, szczególnie w zarządzaniu socjopolitycznym.

Drugą część wykładu stanowią zagadnienia związane ze zbiorowym podejmowaniem decyzji, zachowaniami organizacyjnymi i strukturami organizacyjnymi.

Strona przedmiotu
1900-7-IMB-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań empirycznych, statystyki oraz z podstawowymi metodami ilościowymi stosowanymi do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych, również w ujęciu przestrzennym.

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się danymi liczbowymi (rejestrowymi oraz sondażowymi), a także umiejętności ich analizy w celu prezentacji zróżnicowania zjawisk, identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych, monitorowania zmian zachodzących w czasie.

Przedmiot stanowi pierwszą część programu nauki stosowania metod ilościowych. W toku realizacji kursu student nabywa umiejętność posługiwania się pakietem statystycznym SPSS oraz wykonywania za jego pomocą podstawowych przekształceń i analiz, dzięki czemu jest gotowy podjąć naukę bardziej zaawansowanych metod statystycznych w kolejnym semestrze.

Strona przedmiotu
1900-7-MT-ZST-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-7-PZST-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami włączania samorządów terytorialnych w międzynarodowe sieci wymiany ekonomicznej i politycznej oraz mechanizmami budowania organizacyjnych struktur ponad państwowych, których celem jest wywierania wpływu na stosunki międzynarodowe. Studenci zapoznają się z podejściami naukowymi zazwyczaj stosowanymi w nauce do wyjaśniania zjawiska udziału samorządów terytorialnych w stosunkach na arenie międzynarodowej.

Zajęcia odbywają się w trzech schematach - schemacie wykładu, warsztatu oraz przygotowania przez studentów artykułu naukowego. Jest to przedmiot oferowany studentom na II. roku studiów magisterskich, więc założeniem przedmiotu jest konsumpcja wiedzy i umiejętności, którą studenci nabyli na wcześniejszych latach studiów - umiejętność formułowania argumentów naukowych popierających przedstawiane przez nich zdanie w mowie i w piśmie oraz umiejętność syntetyzowania zdobywanej wiedzy teoretycznej.

Strona przedmiotu
1900-7-ST2-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomoże studentom w zrozumieniu funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie jako demokratycznych instytucji politycznych. Pozwoli także na poznanie różnych modeli samorządowych w krajach europejskich.

Strona przedmiotu
1900-7-SM1-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Strona przedmiotu
1900-7-SM3-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etap poświęcony ukończeniu pracy magisterskiej. Każdy ze studentów prezentuje wstępną wersję wyników badania.

Strona przedmiotu
1900-7-WiS-PS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie wybranych elementów refleksji teoretycznej nad władzą, państwem, samorządem (w szczególności – samorządem terytorialnym) oraz demokracją. Zajęcia mają przybliżyć studentom podstawowe pojęcia teorii polityki, które są współcześnie wykorzystywane w debacie publicznej oraz badaniach empirycznych dotyczących samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)