Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja zajęcia 2 roku, specjalność Geografia świata, sem. zimowy 1900-2023Z-mgr-GSW

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
1900-3-KAF-GL

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien orientować się w zjawiskach i procesach, które wpływały życie i gospodarkę w różnych częściach Azji, Afryki i Oceanii. Znać genezę współczesnych państw na tych obszarach oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, które kształtowały i kształtują ich funkcjonowanie.

Strona przedmiotu
1900-3-KAM-GL

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsze zajęcia są poświęcone ogólnym definicjom konfliktów. Zaś na kolejnych zostaną omówione współczesne i historyczne konflikty o zasoby (zwane też konfliktami środowiskowymi), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Ameryki Łacińskiej, w których ubóstwo (niedostatek dóbr) jest podstawową przyczyna konfliktów. Konflikty, które są omawiane na zajęciach jako przykłady to przede wszystkim konflikty rzeczowe wynikające z niesprawiedliwego podziału dóbr, oraz konflikty interesów, których podłożem jest rywalizacja o pewne dobra lub udział w ich posiadaniu, dostępie itp.

Strona przedmiotu
1900-3-KEU-GL

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nadrzędnym jest przedstawienie Europy i Ameryki Północnej jako regionów pełnych wewnętrznych konfliktów, tak na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej, a także zrozumienie, że pojęcie „konflikt” w badaniach geograficznych nie odnosi się wyłącznie do sporów międzynarodowych o militarnym charakterze.

Strona przedmiotu
1900-3-OCS-GSW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania obszarów chronionych we współczesnym świecie. Zagadnienia te obejmują zmiany w środowisku społeczno – gospodarczym świata (rozwój turystyki, wzrost znaczenia instytucji międzynarodowych, integrację regionalną) i ich znaczenie dla powstawania i zarządzania obszarami chronionymi.

Strona przedmiotu
1900-3-PGF-GL-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uniwersalnego charakteru procesu globalizacji oraz jego lokalnej specyfiki na przykładzie obszarów francuskojęzycznych.

Strona przedmiotu
1900-3-PKT-GSW-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Strona przedmiotu
1900-3-RSP-GL-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Strona przedmiotu
1900-3-SM3-GSW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Strona przedmiotu
1900-3-SDA-GSW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia, których celem jest przedstawienie procesów i zjawisk społecznych i demograficznych charakterystycznych dla współczesnego świata.

Strona przedmiotu
1900-3-TKI-GSW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwijanie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które są wykorzystywane w badaniach geografii świata i mogą m.in. być wykorzystane przez studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej - nie tylko do wizualizacji danych, ale także do analiz i statystyk przestrzennych służących weryfikacji hipotez badawczych i pomocnych w realizacji celów pracy naukowej.

Strona przedmiotu
1900-3-WMI-GL-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy o cechach charakterystycznych współczesnych migracji. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone na zrozumienie znaczenia relacji między globalizacją, transformacją społeczną, polityczną i technologiczną a migracjami międzynarodowymi oraz współczesnej narracji dotyczącej zjawisk migracyjnych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)