Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja zajęcia 2 roku, specjalność Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja, sem.zimowy 1900-2024Z-mgr-GKT

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
1900-3-AGM-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z zasadami redagowania, w szczególności generalizacji map i danych przestrzennych w wybranych programach komputerowych typu GIS (np. ArcGIS).

Zakres przedmiotu obejmuje sporządzenie konkretnych map (prezentacji kartograficznych) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz skalą opracowania (docelowym poziomem szczegółowości).

Źródłem wizualizacji kartograficznych będą bazy danych przestrzennych, wchodzące w skład infrastruktury informacji przestrzennej.

Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS.

Strona przedmiotu
1900-3-FPT-KT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć związanych z promieniowaniem elektromagnetycznych i jego propagacji w atmosferze oraz zrozumienie zasad działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
1900-3-FGM-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonalnością oprogramowania Dron2Map oraz procesami technologicznymi wykorzystującymi obserwacje stereoskopowe i przetwarzaniem zdjęć pozyskanych za pomocą dronów. W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych pozyskanych cyfrową kamerą i bezzałogowymi systemami lotniczymi. Omawiane są strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej. Na zajęciach omawiany jest proces budowy modeli zdjęć lotniczych, ich wizualizacji i stereo-digitalizacji.

Strona przedmiotu
1900-3-KUZ-GKT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie praktycznej wiedzy o zasadach opracowywania małoskalowych map tematycznych przeznaczonych do publikacji w Internecie. W ramach przedmiotu studenci przygotowują mapę z opisem i publikują ją w mediach społecznościowych i Internecie.

Strona przedmiotu
1900-3-MINW-GKT-WW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie roli i funkcji map, oraz ich wykorzystania w szeroko pojętych interaktywnych narzędziach wspomagających podejmowanie decyzji. Uczestnicy zajęć stosują technologie internetowe do zaprojektowania oraz przygotowania przykładowych narzędzi, w których łączą mapy z innymi technikami prezentacji danych w celu wspomagania wybranych procesów decyzyjnych.

Strona przedmiotu
1900-3-MTB-KT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przygotowaniem studentów do prowadzenia badań z wykorzystaniem naziemnych teledetekcyjnych instrumentów pomiarowych.

Strona przedmiotu
1900-3-MAR-GKT-WA

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course is to prepare students for conducting analysis on satellite time series data. The course is a part of ERASMUS+ Strategic partnership E-TRAINEE (E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions, https://web.natur.cuni.cz/gis/etrainee/) project developed to provide theoretical and practical knowledge on methods used for information extraction from time series of remote sensing data.

Part used in the classes is oriented on the use of satellite multispectral images time series analysis and demonstrates the whole processing chain from the data acquisition, pre-processing multitemporal data, via classification or change detection methods to validation and accuracy assesment of final products.

Students will plan the data processing workflow and their own analysis.

Strona przedmiotu
1900-3-PRG-KT-W

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Programowanie ma za zadanie rozwinąć dotychczasową wiedzę studentów na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności uczestników zajęć w zagadnieniu przetwarzania dużych ilości danych.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego wykorzystania języka R i Python w przetwarzaniu danych przestrzennych.

Strona przedmiotu
1900-3-RMOT2-GKT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o mapach tematycznych, o kartograficznych metodach i formach prezentacji stosowanych na mapach tematycznych oraz przedstawienie zasad redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) oraz wykładów.

Strona przedmiotu
1900-3-SM3-GKT

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium magisterskiego III główna uwaga koncentruje się na metodyce pracy i działaniach zmierzających do uzyskania wyników, a także na formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)