Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria magisterskie S2-AD 2200-2021-mgrSEM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2200-4F012S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym efektem zajęć ma być przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na kierunku Administracja.

Strona przedmiotu
2200-4F014S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej na temat

mieszczący się w zakresie problematyki będącej przedmiotem seminarium. W

szczególności będą one służyły zaznajomieniu studentów z metodyką badań w

zakresie niezbędnym do przygotowania pracy magisterskiej oraz z zasadami jej

konstruowania. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie w dyskusji na

temat poszczególnych części pracy przygotowywanych przez studenta zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym z promotorem pracy. W ramach seminarium

odbywały się będą również konsultacje dotyczące badań własnych prowadzonych

przez studenta.

Strona przedmiotu
2200-4F013S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium uczestnicy dyskutują nad podstawowymi zagadnieniami prawa i postępowania administracyjnego, jak też poznają metodologię i metodykę pracy badawczej.

Każdy z uczestników seminarium przygotowuje prace magisterską na istotny społecznie problem lub zagadnienie, ważne z perspektywy państwa i obywateli, oraz prezentuje swoje wyniki badań na forum seminarium celem poddania dyskusji.

Strona przedmiotu
2200-4F001S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium studenci przygotowują się do napisania prac magisterskich. W tym celu omawiana jest metodyka pisania prac, studenci wybierają tematy prac, przygotowują plany prac oraz konspekty. W ramach powtórzenia tematyki omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu administracji publicznej i prawa administracyjnego.

Aktualne problemy administracji publicznej omawiane są w oparcie o lektury (wyroki sądowe, artykuły prasowe, teksty specjalistyczne).

Strona przedmiotu
2200-4F008S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad przygotowania pracy magisterskiej ( wybór tematu, prawidłowa struktura pracy, strona redakcyjna) oraz analiza merytoryczna tematów i problematyki prac magisterskich poszczególnych uczestników seminarium

Strona przedmiotu
2200-4F015S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-4F002S
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)