Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria magisterskie - kontynuacja - 2 rok mgr 2300-2022Z-SM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022
2300-OSM/47/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej na tematy związane z problematyką interwencji społeczno-wychowawczej w rodzinach mających problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, opieki nad dziećmi rozłączonymi z rodziną, wychowania i pomocy dzieciom, które przeżyły doświadczenie opuszczenia, zaniedbania, przemocy.

Strona przedmiotu
2300-OSM/28/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium:

Sztuka (teatr, plastyka, muzyka, literatura) i wychowanie.

Współczesna edukacja medialno-artystyczna.

Obszary i zjawiska paraartystyczne w kulturze współczesnej.

Sztuka w funkcji kształcenia wielokulturowego.

Sztuka i wychowanie w czasach popkultury.

Edukacyjne funkcje dramy.

Strona przedmiotu
2300-OSM-68/DPS/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-OSM/57/FSK/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka oferowanego seminarium koncentruje się na powiązaniach kultury audiowizulanej (przede wszystkim kina, ale również telewizji, zwłaszcza seriali telewizyjnych, fotografii i innych form audiowizualnych) i edukacji. Analiza wybranych tekstów kultury uwzględniać ma kontekst społeczny oraz społeczne produkowanie znaczeń.

Strona przedmiotu
2300-OSM/56/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-OSM/45/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-OSM/RSWW/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka seminarium dotyczy współczesnych problemów wychowania w rodzinie i instytucjach, w szczególności w szkole. oraz zmian społecznych i kulturowych, które mają związek z wychowaniem, Preferowane są następujące grupy zagadnień:

1. problemy współczesnej rodziny, przemiany rodziny, konflikty rodzinne i ich związek z socjalizacją dzieci i młodzieży, rodzina a inne środowiska socjalizacyjne

2. wychowanie w szkole, relacje między nauczycielami , rodzicami, uczniami

3. przemiany systemu oświaty i ich kontekst cywilizacyjny, ocena reform oświatowych

Strona przedmiotu
2300-osm/8a/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-OSM/SPIE/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja seminarium.

Problematyka seminarium będzie się koncentrować wokół zagadnienia uwarunkowań instytucjonalnych efektywności pracy szkoły i przedszkola. Skupimy się przede wszystkim na tych czynnikach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem przedszkola i szkoły, na które można realnie wpływać. Wśród czynników, które staną się przedmiotem analizy są: nauczycielskie ideologie edukacyjne, styl i metody pracy nauczyciela, jakość programów nauczania, ocenianie szkolnych osiągnięć dzieci, interakcje nauczyciela z uczniami, motywacja do uczenia się w opinii uczniów i nauczycieli, osiągnięcia poznawcze uczniów (diagnoza umiejętności z zakresu różnych obszarów edukacji: językowej, matematycznej, języka angielskiego), współpraca z rodzicami, kultura instytucji edukacyjnej.

Strona przedmiotu
2300-OSM/24/2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pedagogiką seksualną oraz zagadnieniem ludzkiej seksualności w różnych etapach życia. W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. tematy: zdrowie seksualne i reprodukcyjne, pedagogika seksualna, metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością ludzką, przemiany obyczajowe młodzieży, przemoc seksualna, psychospołeczne uwarunkowania zachowań seksualnych, seksualność osób niepełnosprawnych, profilaktyka HIV/AIDS, prostytucja w Polsce, seks a Internet.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)