Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 3 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2023Z 2600-202Z-DSFRz3ob

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2600-DSFRz3EM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
  • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami ekonomicznymi otoczenia międzynarodowego działalności gospodarczej oraz rynków finansowych, w tym megatrendami i procesami występującymi współcześnie w środowisku międzynarodowym, teoriami wymiany międzynarodowej, ponadgranicznymi przepływami czynników wytwórczych, inwestycjami zagranicznymi, problemami handlu międzynarodowego. Zakres tematyczny kursu obejmuje również wstęp do międzynarodowego systemu walutowego, zagadnienia międzynarodowych stosunków finansowych oraz makroekonomicznych związków gospodarki krajowej z gospodarką światową.

Strona przedmiotu
2600-DSFRz3FP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
  • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Ponadto zostanie omówiona problematyka zarówno gromadzenia funduszy publicznych (budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, budżet środków europejskich) za pomocą instrumentów finansowych i fiskalnych oraz deficytu i długu publicznego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)