Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia konwersatoryjne dla II i III roku studiów I stopnia 2800-2023-P-I

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2800-DKCIŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu w sposób teoretyczny i doświadczalny technologii produkcji przedmiotów z dwóch najważniejszych i najliczniejszych surowców: z gliny (ceramika naczyniowa) oraz żelaza. Zajęcia odbywać się będą zarówno w sali jak i w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Strona przedmiotu
2800-DKWIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKWLOK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-AND brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Achitektura kultur andyjskich zależnie od stref geograficznych i dostępnych materiałów

charakteryzuje się dużą różnorodnością; od wielkich platform wykonanych z

adobe na wybrzeżu, po malowniczo położone na niedostępnych górskich graniach

inkaskie świątynie zbudowane perfekcyjnie dopasowaną kamieniarką. Na tych zajęciach

zostają zaprezentowane najważniejsze style w architekturze andyjskiej, materiały

i techniki konstrukcyjne oraz rozplanowanie przestrzenne dużych założeń administracyjno-

ceremonialnych głównych kultur rozwijających

Strona przedmiotu
2800-DKRUS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKEKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mające na celu przybliżenie wybranych zagadnień z obszaru archeologii publicznej oraz badań eksperymentalnych w archeologii.

Strona przedmiotu
2800-PB-BOG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii. Religia i bogowie odgrywały

kluczową rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii. Symbol, za pomocą którego

przedstawiani byli bogowie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów religii

Mezopotamii. Oprócz symboli związanych z bóstwami i religią, na zajęciach omawiana

będzie także symbolika władzy związana z ikonografią królewską oraz inne symbole

występujące w sztuce Mezopotamii.

Strona przedmiotu
2800-DK-BURSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć, które będą prowadzone przy współudziale specjalistów z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie zostanie zaprezentowana problematyka zastosowania bursztynu jako surowca do wykonywania szeroko rozumianych przedmiotów prestiżowych w europejskich społecznościach pradziejowych. Między innymi będą omówione zagadnienia dotyczące: różnorodności żywic kopalnych, ich właściwości, występowanie i dostępność, techniki pozyskania i obróbki surowca oraz przewodnie typy i klasy pradziejowych zabytków wykonywanych z bursztynu. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z różnorodnymi żywicami kopalnymi oraz odmianami sukcynitu czyli tzw. bursztynu bałtyckiego, jak też zabytkami pochodzącymi z pracowni bursztyniarskich, a ich obserwacja będzie możliwa także pod mikroskopem.

Strona przedmiotu
2800-DKCERNAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem tych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami badań

dawnych procesów historycznych na podstawie jednego z najważniejszych źródeł

archeologicznych jakim jest ceramika naczyniowa.

Strona przedmiotu
2800-DKAEG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Language of the course: English

When we talk about writing during the Aegean Bronze Age, what usually comes to mind are the Linear B tablets - but Linear B was not the only writing system used during this period, nor is it necessarily the most interesting.

During this course, we will examine the evidence for Aegean Bronze Age writing practices - the three main scripts (Cretan Hieroglyphic, Linear A and Linear B), the written documents, how and where they are used - to set them into their social, political and economic context.

A key component will be hands-on experimental work, in which students will explore how to make and incise the different kinds of documents in use throughout this period

Strona przedmiotu
2800-DKDAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Ile to ma lat?”; „A skąd pani wie, że takie stare?”- to dwa

podstawowe pytania, z którymi spotyka się każdy archeolog.

Te zajęcie nie powiedzą wam „ile to ma lat”, ale

podpowiedzą, gdzie szukać odpowiedzi. Podczas zajęć

dowiedzą się Państwo, jakie istnieją dostępne metody

określania wieku tego, co znajdujemy w ziemi i w

muzealnych pudłach; na czym każda z tych metod polega, i

ile to kosztuje. I to co najważniejsze, co można przy pomocy

danej metody wydatować. Od teraz zawsze będziecie już

wiedzieć, jak odpowiedzieć na to drugie pytanie „A skąd pan

wie, że takie stare?”.

Strona przedmiotu
2800-PB-DZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki dotyczącej ewolucji człowieka, od pierwszych form dwunożnych i wyprostowanych (m.in. Ardipithecus) aż do pojawienia się i rozprzestrzenienia się człowieka współczesnego i początków cywilizacji, czyli okresu mniej więcej obejmujących ostatnie sześć milionów lat.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-GAR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowany jest stan i problematyka badawcza nad dziejami rzemiosla garncarskiego w Polsce od polowy XIII po XIX w. Na tym tle szczegółowo omawiane są przemiany w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze zbytem i użytkowaniem wyrobów garncarskich. Istotną częścią zajęć jest praktyczna analiza zabytkowych materiałów ceramicznych

Strona przedmiotu
2800-PB-GEOI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geoarcheologia wykorzystuje doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków, w jakich bytował człowiek w czasach historycznych.

Zajęcia obejmują prezentację poszczególnych środowisk sedymentacyjnych pod względem atrakcyjności dla osadnictwa, możliwości zachowania artefaktów w każdym z nich oraz jak zmiany klimatu w holocenie wpływały na działalność człowieka .

Strona przedmiotu
2800-DF-GEOII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-GEPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu – omówienie zasad prowadzenia pomiarów geofizycznych na

różnego typu stanowiskach archeologicznych na bazie „case studies” – projektów

wykonywanych w ramach działań Pracowni Badań nieinwazyjnych

Strona przedmiotu
2800-PA-GIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają podstawowe pojęcia związane z wykorzystywaniem GIS,

geodezji i kartografii w archeologii. Ponadto, w postaci dyskusji zostanie

omówiona przydatność digitalizacji danych archiwalnych. Ćwiczenia pozwolą

przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczną. Studenci nauczą się digitalizować

dokumentację archiwalną i tworzyć System Informacji Geograficznej dla

stanowisk archeologicznych. W czasie zajęć zostaną przeprowadzone również

analizy statystyczno przestrzenne i formy wizualizacji ich wyników w postaci

map.

Strona przedmiotu
2800-DKGOT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu omówienie najciekawszych fenomenów związanych z osadnictwem, obrzędowością pogrzebową oraz zachowaniami rytualnymi społeczności zamieszkującej wyspy bałtyckie (Gotlandia, Olandia i Bornholm) w okresie wpływów rzymskich, wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu (I‒XI w. n.e.). Przedstawione zostaną: osadnictwo, zróżnicowany obrządek pogrzebowy kultur skandynawskich epoki żelaza i okresu wikińskiego. Źródła sepulkralne będą punktem wyjścia do dalszych dyskusji nad dalekosiężnymi kontaktami oraz nad zróżnicowaniem społecznym lokalnych społeczności.

Strona przedmiotu
2800-DKGRRUSI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukształtowanie u studentów jasnych wyobrażeń na temat procesu powstawania miast na Rusi, rozwoju kultury materialnej i życia codziennego ludności średniowiecznych miast Europy Wschodniej.

Strona przedmiotu
2800-PB-IKO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty metodologii badań ikonograficznych i ikonologicznych. Na zajęciach początkowych zostaną zaprezentowane podstawy teoretyczne, następnie przydatne metody w warsztacie ikonografia, a w ostatniej części zajęć omawiane będą przykłady analizy dzieł z różnych okresów i kręgów kulturowych od czasów prehistorycznych po średniowieczne.

Strona przedmiotu
2800-DKKOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKRZYM-OBJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Objazd - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKSEDY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKKRUR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do krytycznej analizy i oceny zjawisk kulturowych jakie

związanie są z istnieniem królestwa Urartu. Podniesienie kwalifikacji może być przydatne do dalszych

zajęć i studiów nad przeszłością Bliskiego Wschodu. Cel zajęć jest realizowany poprzez lekturę

publikacji naukowych, wprowadzania do zagadnień niezbędnych do prowadzenia dyskusji, oraz próby

dyskusji nad problematyką archeologii wschodniej Anatolii oraz południowego Zakaukazia.

Strona przedmiotu
2800-DKMEROE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżą studentom różne aspekty kultury okresu meroickiego i post-meroickiego w Nubii. Dyskusje ze studentami będą opierać się na analizach różnego rodzaju zabytków archeologicznych i źródeł pisanych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury okresu meroickiego i post-meroickiego w Nubii, w oparciu o analizę zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Poruszane zagadnienia omówione zostaną na szerszym tle kulturowo-historycznych zjawisk zachodzących w tym okresie w północno-wschodniej Afryce

Strona przedmiotu
2800-DKKULNUB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury okresu chrześcijańskiego w Nubii, w oparciu o analizę zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Poruszane zagadnienia omówione zostaną na szerszym tle kulturowo-historycznych zjawisk zachodzących w tym okresie w północno-wschodniej Afryce.

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury okresu chrześcijańskiego w Nubii, w oparciu o analizę zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych. Poruszane zagadnienia omówione zostaną na szerszym tle kulturowo-historycznych zjawisk zachodzących w tym okresie w północno-wschodniej Afryce.

Strona przedmiotu
2800-DKLICZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-MAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym tematom związanym z życiem społeczności

miejskiej w późnośredniowiecznych miastach lokacyjnych ówczesnej Polski. Poruszone

zostaną zagadnienia z zakresu rozplanowania publicznej i prywatnej przestrzeni miejskiej,

zagospodarowania siedlisk mieszczańskich, organizacji rzemiosła i handlu, a także

materialnych warunków życia codziennego miejscowej społeczności.

Tematyka ta omówiona będzie na podstawie informacji płynących zarówno ze źródeł

archeologicznych jak pisanych i ikonograficznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)