Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja WH - HISTORIA - Seminaria dyplomowe, sem. letni 2022/2023 2900-H-LM-SEMDYP-22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2900-SD21MWEC
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21JCZU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów okresu 1795-1831 w kontekście zachodzących wówczas wahań koniunktury politycznej oraz przemian społecznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
2900-SD22-MPAW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MKOP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zasadniczym seminarium dyplomowego jest doprowadzenie jego uczestników do przygotowania i obronienia prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Ponadto w seminarium uczestniczą studenci będący członkami innych grup seminaryjnych. Od osób tych oczekuję aktywnego udziału w racach seminarium, udziału w dyskusjach oraz przygotowania referatów. W seminarium uczestniczą również jego absolwenci, uczęszczający jako wolontariusze, jak również doktoranci.

Strona przedmiotu
2900-SD21BB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21KBTR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MWOJ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Generalnie zakres tematów przewidywanych do poruszenia podczas seminarium mieścić się powinien wśród tych, które zapisano w tytule seminarium. Wszelako pomysłowość a zainteresowania studentów bywają na tyle rozległe, że o niemal każdym temacie z ostatnich dwóch stuleci możemy próbować rozmawiać. Powstawały na tym seminarium prace o modzie w okupacyjnej Generalnej Guberni, o koloniach rosyjskich w Ameryce Północnej, o nalotach sowieckich na Warszawę, o budowie szkół „Tysiąclatek”, o derusyfikacji Warszawy po 1915 roku. Cała istota seminarium polega na wymianie poglądów, spostrzeżeń, myśli. Odżegnuję się więc od zakładania a priori jakie tematy poruszane będą w tym roku. To bowiem zależy w znacznej mierze od tematów, nad którymi będą chcieli pracować seminarzyści.

Strona przedmiotu
2900-SD21GSZE
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21JCHM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21DKAP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21BWAG
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21PSKI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów szeroko rozumianego XX wieku w kontekście zachodzących w tym stuleciu przemian politycznych, społecznych i kulturowych oraz dziejów ówczesnej religijności chrześcijańskiej.

Strona przedmiotu
2900-SD21PMAJ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MJAN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21MNKB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21GMYS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21PUGN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone przemianom Rzeczypospolitej i świata w ostatnich dziesięcioleciach XVIII wieku: w sferze polityki, społeczeństwa, obyczajów i kultury.

Strona przedmiotu
2900-SD21PZMU
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21AKUL
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne oraz etapy postępowania badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nim dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii, dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów.

Strona przedmiotu
2900-SD21MLES
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)