Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja WH - HISTORIA - seminaria dyplomowe (studia I,II stopnia), sem.zim. 2022/23 2900-HJS-SEM-22Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2900-SD22GP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka seminarium koncentrować się będzie na różnorodnych zjawiskach z zakresu kultury politycznej i religijnej X-XIII wieku. W centrum zainteresowania znajdować się będą biskupi i pełnione przez nich role, kwestie organizacji diecezji i tożsamości kręgów duchownych z nią związanych, kształtowanie się władzy i autorytetu biskupów oraz ich relacje z papiestwem. Szczególnym przedmiotem naszej uwagi będzie rola, jaką w wyżej wymienionych zjawiskach pełnią kulty świętych, ich promocja, oficjalne uznawanie świętości, translacje relikwii itp.

Strona przedmiotu
2900-SD21MWEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21JCZU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów okresu 1795-1831 w kontekście zachodzących wówczas wahań koniunktury politycznej oraz przemian społecznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
2900-SD22-MPAW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MKOP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zasadniczym seminarium dyplomowego jest doprowadzenie jego uczestników do przygotowania i obronienia prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Ponadto w seminarium uczestniczą studenci będący członkami innych grup seminaryjnych. Od osób tych oczekuję aktywnego udziału w racach seminarium, udziału w dyskusjach oraz przygotowania referatów. W seminarium uczestniczą również jego absolwenci, uczęszczający jako wolontariusze, jak również doktoranci.

Strona przedmiotu
2900-SD21BB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21KBTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MWOJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Generalnie zakres tematów przewidywanych do poruszenia podczas seminarium mieścić się powinien wśród tych, które zapisano w tytule seminarium. Wszelako pomysłowość a zainteresowania studentów bywają na tyle rozległe, że o niemal każdym temacie z ostatnich dwóch stuleci możemy próbować rozmawiać. Powstawały na tym seminarium prace o modzie w okupacyjnej Generalnej Guberni, o koloniach rosyjskich w Ameryce Północnej, o nalotach sowieckich na Warszawę, o budowie szkół „Tysiąclatek”, o derusyfikacji Warszawy po 1915 roku. Cała istota seminarium polega na wymianie poglądów, spostrzeżeń, myśli. Odżegnuję się więc od zakładania a priori jakie tematy poruszane będą w tym roku. To bowiem zależy w znacznej mierze od tematów, nad którymi będą chcieli pracować seminarzyści.

Strona przedmiotu
2900-SD21GSZE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD22PWEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21JCHM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21DKAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21BWAG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD22MPTA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21PSKI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zajmujemy się badaniem dziejów szeroko rozumianego XX wieku w kontekście zachodzących w tym stuleciu przemian politycznych, społecznych i kulturowych oraz dziejów ówczesnej religijności chrześcijańskiej.

Strona przedmiotu
2900-SD21PMAJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MJAN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21MNKB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21GMYS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-SD21PUGN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone przemianom Rzeczypospolitej i świata w ostatnich dziesięcioleciach XVIII wieku: w sferze polityki, społeczeństwa, obyczajów i kultury.

Strona przedmiotu
2900-SD21PZMU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21AKUL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika przedmiotowa i metodologiczna historii w tym zwłaszcza zaawansowana krytyka źródeł, wnioskowanie historyczne oraz etapy postępowania badawczego, właściwe dla tej epoki źródła oraz związany z nim dorobek historiografii; poszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie i porządkowanie źródeł historycznych, przy wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy źródłoznawczej i nauk pomocniczych historii, dorobek historiograficzny i aktualny stan badań dla wybranych zagadnień z danej epoki; formułowanie problemów badawczych oraz zasady doboru metod służących rozwiązaniu tych problemów; specyfika pracy w zespole badawczym, prowadzenie i podsumowywanie dyskusji naukowej; recenzja pracy naukowej , standardy obowiązujące w pracy naukowej, w tym zasady ochrony własności intelektualnej; metody samodzielnego poszerzania wiedzy.

Treści według programu studiów (załącznik nr 57 do uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim) .

Strona przedmiotu
2900-SD22-KSAW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2900-SD21MLES
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zależy od kompetencji i zainteresowań prowadzącego. W ich trakcie studenci analizują wskazane teksty źródłowe oraz przedstawiają własne projekty badawcze, prowadzące do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)