Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zajęcia fakultatywne dla studiów licencjackich i magisterskich 3006-2022-FAK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3006-ANT-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-CLM-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwie jedyny model świętego, jaki znało pierwotne chrześcijaństwo, to świadek (gr. martys), czyli ten, który poniósł śmierć za wiarę. Wokół tego konceptu urosła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa fascynująca, gęsta teologicznie literatura. Na proponowanych zajęciach będziemy omawiać najważniejsze aspekty tejże. Przedmiot ma ścisłe powiązania z takimi dziedzinami jak: historia starożytna, biblistyka, teologia.

Strona przedmiotu
3006-EKR-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-EKREN-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu we Włoszech i w krajach europejskich. Najwięcej miejsca zostanie poświęcone zjawisku humanizmu oraz sposobowi recypowania dziedzictwa antycznego w dobie renesansu, w szczególności w obszarze literatury.

Strona przedmiotu
3006-EG-FL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są podstawy epigrafiki greckiej, jednej z najważniejszych nauk pomocniczych historii starożytnej. Kurs ma przygotować uczestników do samodzielnego posługiwania się inskrypcjami greckimi jako ważną kategorią świadectw pisma, języka i źródeł historycznych. W trakcie zajęć omówione zostaną wszystkie podstawowe kategorie inskrypcji greckich od epoki archaicznej po epokę rzymską (do III w. n.e. włącznie), historia pisma greckiego w tym okresie, metody pracy wydawcy tekstów epigraficznych, historia badań nad inskrypcjami greckimi i ewolucja metod badawczych, znaczenie inskrypcji dla filologii i dla rekonstrukcji historycznej.

Strona przedmiotu
3006-GOJP1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom gramatyki opisowej języka polskiego: fonetyki (intonacja i akcent), fleksji oraz składni.

Strona przedmiotu
3006-HGIŁ-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie źródeł, początków, najważniejszych faz rozwoju i najważniejszych problemów metody oraz wybranych aspektów artystycznych wczesnej historiografii greckiej – jednego z największych osiągnięć kultury greckiej i myśli antycznej w ogóle.

Strona przedmiotu
3006-INT-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Intertextuality is a literary phenomenon the importance of which seems to be still underestimated in the New Testament scholarship. However, without detection and identification of references to the earlier texts, it is impossible to interpret the New Testament text correctly. The course will consist on philological analysis of selected New Testament fragments in terms of references to the Old Testament texts and earlier pagan literature.

Strona przedmiotu
3006-JHB-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka hebrajskiego biblijnego na poziomie początkującym. Celem kursu jest zapewnienie studentom solidnych podstaw do lektury Biblii Hebrajskiej w oryginale poprzez zapoznanie ich z hebrajskim systemem pisma i wokalizacji, gramatyką i składnią oraz słownictwem.

Strona przedmiotu
3006-JN-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka nowogreckiego (Neoelliniki glossa) na poziomie początkującym-podstawowym (A1-A2 według CEFR). Nauka zjawisk językowych, gramatyki nowogreckiej, słownictwa umożliwiająca rozumienie prostych tekstów.

Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji (literatury, sztuki, życia codziennego, umysłowości Greków).

Strona przedmiotu
3006-JW4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nauką języka włoskiego na poziomie niezaawansowanym i przewiduje poznanie podstawowych struktur tego języka na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki (A1-A2). Zajęcia mają charakter ćwiczeń, które na celu mają zapoznanie studentów ze słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności słuchania, czytania oraz samodzielnego pisania krótkich tekstów na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
3006-JW-IIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych kontynuacją nauki języka włoskiego na poziomie średnio zaawansowanym i przewiduje zgłębienie struktur tego języka na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki (B1-B2). Zajęcia mają charakter ćwiczeń, które na celu mają zapoznanie studentów ze słownictwem i zagadnieniami gramatycznymi, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności słuchania, czytania oraz samodzielnego pisania tekstów na poziomie średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3006-KOSO-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą elementy teorii (podstawowe zagadnienia i terminy translatologiczne) z ćwiczeniami praktycznymi – warsztatem tłumacza.

Strona przedmiotu
3006-KFP-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-KP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe. Minimum teorii, maksimum praktyki. Uczestnicy ćwiczą oddech, dykcję, głos. Poznają założenia współczesnych systemów komunikacji społecznej oraz antycznej retoryki. Wykorzystują je do tworzenia wystąpień na różne tematy, dowolnie wybrane lub wskazane przez wykładowcę. Po wystąpieniu - ocena, analiza, korekta.

Strona przedmiotu
3006-LCG-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-LNOB-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu nacisk położony zostanie na syntetyczne omówienie nowołacińskiej literatury XVII i XVIII w. oraz analizę treści i formy wybranych utworów z tego okresu. Podkreślone zostaną związki między dziełami literackimi a przemianami społecznymi, politycznymi i religijnymi w nowożytnej Europie.

Strona przedmiotu
3006-LN-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-NAP-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3006-RCGB-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią próbę nieco odmiennego spojrzenia na tekst literacki, przede wszystkim na poezję. Punktem wyjścia jest przedmiot – element często pomijany przy interpretacji tekstu.

Inspiracją do zajęć była wystawa “Stan rzeczy” w warszawskim Muzeum Narodowym.

Strona przedmiotu
3006-RID-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zajęcia z historii idei, poświęcone analizie roli retoryki politycznej i dyskursu publicznego w ustroju demokratycznym.

Strona przedmiotu
3006-RŚ-FAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)