Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Przedmioty etnograficzne do wyboru 3102-24Z-PEW

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
3102-LACA

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LPPA

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu ukazanie wagi performatywności i teorii performatywnej dla antropologii, a także omówienie przykładów jej zastosowania.

Strona przedmiotu
3102-MAWS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Śmierć – jak się czasem powiada – jest sprawą żywych. Z pewnością nie da się jej sprowadzić jedynie do fizycznego aktu umierania. Sposób, w jaki ludzie o niej mówią i ją traktują, jest sprawą kultury i wraz z nią podlega zmianom. To jak ludzie podchodzą do śmierci (zmarłych) zwrotnie mówi też dużo o samej kulturze. Seminarium ma na celu ukazanie różnych postaw wobec śmierci, jak i różnych jej wizerunków i symbolicznych „postaci” w kulturze. W ramach zajęć dyskutowane będą zarówno klasyczne już dziś teksty, jak i nowsze. Chciałbym skorzystać również ze świadectw, jakie niesie film (dokumentalny i fabularny). Przewiduję także teksty ukazujące uwikłanie antropologa, i jego doświadczenia, w możliwość zrozumienia pewnych postaw wobec śmierci, a tym samym wskazujące na trudność w obiektywistycznym mówieniu o niej, czy jej badaniu.

Strona przedmiotu
3102-LEBM

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LETR

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel i przedmiot zajęć:

Poznanie regionalnego zróżnicowania kultury ludowej oraz współczesnych działań skierowanych na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny". Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej - przybliżana jest terminologia, podziały regionalne wprowadzone przez autorów podręczników etnograficznych oraz idee i ruchy regionalistyczne; w drugiej - omawiane są regiony etnograficzne Polski wraz z zamieszkującymi je grupami. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem map i materiałów ilustracyjnych.

Strona przedmiotu
3102-LETS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przybliża kulturę rdzennych mieszkańców Syberii, wskazuje na przemiany w ich życiu wynikające z kilku wieków funkcjonowania w granicach państwa rosyjskiego oraz podejmowane w ostatnich dekadach działania na rzecz zachowania odrębności. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie przekształceń jakim współcześnie podlegają tradycje ludów Syberii.

Strona przedmiotu
3102-LEUM

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówiona zostanie historia kształtowania się mapy etnicznej Ukrainy oraz obecna sytuacja tamtejszych mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamości.

Strona przedmiotu
3102-LEWG

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od kilku lat termin „etnografia wielogatunkowa” robi karierę na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i sztuki. Celem zajęć jest zrozumienie czym są etnografie wielogatunkowe, oraz poznanie niektórych metod badawczych przydatnych do analizy relacji ludzi i nie-ludzi. Forma zajęć będzie łączyć dyskusję nad tekstami z działaniami praktycznymi i wyjściami poza mury Instytutu.

Strona przedmiotu
3102-LPAZ

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład nie stanowi systematycznego przeglądu ludów ani kultur Azji, choć rysuje fragmenty tego obrazu. Zasadniczym celem jest przedstawienie podstawowych elementów życia duchowego, charakterystycznych dla niektórych społeczności azjatyckich. Materiał etnograficzny pochodzi w dużej części z własnych badań terenowych autora i pokazuje, jak ujawniają się w terenie te podstawowe pojęcia języka symbolicznego i duchowości, które znamy z prac ogólnych. Intencją autora jest przekonanie słuchaczy, że możliwe jest prowadzenie własnych badań terenowych na obszarze którejś z kultur Azji.

Strona przedmiotu
3102-LKIP

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia nawiązywać będą do opracowanych przez Marshalla Rosenberga sposobu tzw. porozumienia bez przemocy, osadzonego w kontekście podstaw logiki i etyki. Sposób ten sprzyja minimalizowaniu konfliktów, budowaniu wzajemnego zrozumienia, rewizji potrzeb stron i osiąganiu wspólnych rozwiązań. Przewiduje koncentrowanie się w rozmowie na spostrzeżeniach, uczuciach, potrzebach i prośbach. Inne formy wypowiedzi (osądy, krytyka, żądania, diagnozy, interpretacje, zarzuty itp.) utrudniają rozwiązywanie konfliktów. Metoda ta jest bardzo prosta, lecz jej wdrożenia – znacznie trudniejsze, toteż wymagają ćwiczeń.

Strona przedmiotu
3102-LKSE

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LMNW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są mniejszościom narodowym, etnicznym, wyznaniowym w Polsce (przede wszystkim tym uznanym za mniejszość w prawie polskim).

Strona przedmiotu
3102-MESK

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesny świat postkolonialny jest obszarem, w którym technologie diametralnie zmieniają wszystkie sfery życia, w tym muzykę i szeroko pojętą sztukę. Ćwiczenia omówią dynamikę i charakter tych zmian na przykładzie stylistyk muzycznych, rozwijających się przy użyciu elektrycznych i elektronicznych narzędzi do wykonywania muzyki, dzielenia się nią i słuchania jej. Prześledzimy adaptację studiów nagraniowych, keyboardów i wirtualnych instrumentów do lokalnych warunków i estetyk w oparciu o twórczość muzyczną z Afryki środkowej i wschodniej. Główną osią zajęć będą zmiany w wykonywaniu i aranżowaniu rytmów a także połączenia nowych form śpiewu, a także polityczne zaangażowanie muzyki.

Zajęcia będą wzbogacone o prezentację nagrań współczesnych i historyczną artystów, a także będą stanowić platformę dla studentów do wymieniania się muzycznymi i artystycznymi inspiracjami ze świata postkolonialnego.

Strona przedmiotu
3102-LPAN

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LPNW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie sytuacji i charakterystyki społeczności polskich zamieszkujących poza wschodnią granicą Polski.

Strona przedmiotu
3102-LISO

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedstawieniami świętych oraz scen biblijnych/apokryficznych popularnych w prawosławnej ikonografii

Strona przedmiotu
3102-LSZK

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne wprowadzenie do tematu rysunku i ilustracji w etnografii i antropologii kulturowej, z uwzględnieniem kontekstów historycznych i metodologicznych. Ważnym elementem zajęć będzie część warsztatowa.

Strona przedmiotu
3102-LWAW

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zainteresowanie wizualnością wśród antropologów wraca do łask. Wynika to zapewne z zarówno z uprzednich zaniedbań, jak i, przede wszystkim, poszerzenia zakresu samej subdyscypliny. Antropologii wizualnej nie sprowadza się już obecnie jedynie do metody pomocniczej etnografii (fotografia i film); nie zaniedbując tych uprzednich obszarów funkcjonowania stała się ona dziś przede wszystkim obszarem refleksji nad funkcjonowaniem kategorii wizualności w różnych kulturach (także naszej). Wpisuje się więc w przemiany jakie zachodzą w obrębie samej dyscypliny antropologii.

Zajęcia pomyślane są jako prolegomena do antropologii wizualnej i będą dotyczyć przede wszystkim fotografii i filmu, rozumianych jako materiał do badań i analizy. Będą one miały charakter dyskusji na temat oglądanych filmów i fotografii, jak również tekstów teoretycznych.

Strona przedmiotu
3102-MZMB

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresowany do studentów magisterskich oraz zaawansowanych w badaniach studentów ostatnich lat licencjatu kurs pomoże w nabyciu niestandardowych umiejętności badań terenowych. Forma zajęć połączy dogłębną dyskusję nad metodologicznymi uwarunkowaniami poszczególnych stylów pracy z formą praktycznych ćwiczeń i omawianiem ich wyników. Zamiarem jest przy tym wsparcie badań do pracy magisterskiej lub nadanie badaniom na poziomie licencjackim dodatkowych walorów.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)