Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejetracja na przedmioty PNJF II roku studiów licencjackich 3304-2022L-I-2-PNJF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
3304-1DP2O-PNJF-EGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-PNJF-EGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PNJF-FF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykonywanie zadań multimedialnych w oparciu o dostępne strony internetowe, posługiwanie się narzędziami internetowymi w doskonaleniu kompetencji językowcyh i pragmatycznych.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-PNJF-GS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone ugruntowaniu oraz poszerzeniu wiadomości gramatycznych właściwych dla poziomu A2, które były przedmiotem zajęć na I roku studiów pierwszego stopnia. W dalszym etapie będą wprowadzane zagadnienia gramatyczne właściwe dla poziomu B1, następnie – B2. Studenci będą poznawać terminologię gramatyczną w języku francuskim oraz stosować poznane formy podczas komunikacji ustnej i pisemnej. Zajęcia te są skorelowane z modułem PNJF-Kompetencje zintegrowane.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-PNJF-GS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PNJF- Gramatyka stosowana

120 godzin rocznie (dwa semestry)

Zajęcia są poświęcone ugruntowaniu oraz poszerzeniu wiadomości gramatycznych właściwych dla poziomu B1/B2, które były

przedmiotem zajęć na I roku studiów pierwszego stopnia. W dalszym etapie będą wprowadzane zagadnienia gramatyczne właściwe dla

poziomu B2. Szczegółowa tematyka zajęć:

Kontynuacja programu zajęć z I roku : tryby i czasy; zaimki (osobowe, względne, nieokreślone); mowa niezależna/ zależna/ pozornie

niezależna; imiesłowy (participe passé/participe présent) oraz przymiotnik odczasownikowy;

Tematyka wprowadzana na II roku : rożne formy wyrażania zależności czasowych i logicznych w zdaniu złożonym i prostym: przyczyna,

skutek, cel, przyzwolenie, warunek itd. oraz spójniki wyrażające te zależności.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-PNJF-KZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B1-B1+. Studenci będą rozwijać sprawności receptywne i produktywne w języku docelowym, a także kształtować kompetencje: gramatyczną, leksykalną i socjokulturową w języku francuskim.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PNJF-TS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów mechanizmów uczenia się oraz praktyczny trening zastosowania w różnych kontekstach i przy wykorzystaniu narzędzi internetowych poznanych przez studentów strategii uczeniowych.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-PNJF-WUP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie i pogłębienie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B2/B2+ w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa.

Kurs uzupełnia pozostałe komponenty przedmiotu PNJF dla studentów II roku studiów (gramatykę stosowaną)

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)