Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty dla I i II roku studiów magisterskich 3304-2022Z-2/1i2

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
3304-2D1O-MBWG-051
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom bardzo skomplikowaną i złożoną materię metodologii badawczej w oparciu o przykłady zaczerpnięte z badań glottodydaktycznych. Przedstawione zostaną główne techniki zbierania danych, sposoby ich opracowania, przedstawiania i interpretowania. Interesować nas będą metody jakościowe, ich specyfika, trudności badawcze, jakie z nich wynikają, ale także okazja do lepszego zrozumienia danego zjawiska. Dokonany zostanie przegląd podstawowych metod jakościowych wraz z dyskusją nad ich przydatnością do badania wybranych zjawisk glottodydaktycznych, przeanalizujemy dostępne badania śledząc wybory metodologiczne ich autorów i zastanawiając się nad zasadnością i trafnością doboru warsztatu metodologicznego.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MBWJ-052
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa i jego związki z innymi dyscyplinami wraz z przeglądem najważniejszych kierunków oraz metodologii wykorzystywanych w badaniach lingwistycznych, obejmujących przełom XIX/XX w., XX wiek i początek XXI w.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-MBWL-053
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą wybranych najważniejszych metod w badaniach literackich ostatnich dekad.

Strona przedmiotu
3304-2D2O-PNJF-TP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekład tekstów z szeroko pojętej humanistyki z uwzględnieniem specyfiki kulturowej i językowej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNPS-050
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNJFT-049
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przekładu - doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie na francuski polskich tekstów prasowych, popularnonaukowych, krytyczno-literackich itp.

Zaliczenie: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach i domowej pracy semestralnej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNWUP-046
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)