Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów wieczorowych 1 stopnia specjalność hiszpanistyka stosowana 3305-01-HS-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024
3305-HH2-21W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z historią Hiszpanii od XVIII wieku do II Republiki. Na każdych zajęciach analizowane będą materiały (teksty źródłowe, literatura piękna, literatura historyczna), a także przykłady odzwierciedlające wpływ wydarzeń historycznych na sztukę i architekturę.

Strona przedmiotu
3305-IBTK-SEM-LICW brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przeprowadzanie uczestników seminarium przez proces przygotowania i obrony pracy licencjackiej. W pierwszym semestrze skupimy uwagę na wyborze tematu pracy, ustaleniu jej planu oraz głównych pozycji bibliograficznych. Drugi semestr poświęcony będzie stymulowaniu prac redakcyjnych oraz omawianiu fragmentów powstających tekstów.

Strona przedmiotu
3305-LAL2-21W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej II" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią literatury krajów Ameryki Hiszpańskiej od okresu Konkwisty do początków XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LAL4-31W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej IV" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów III roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią literatury hispanoamerykańskiej drugiej połowy XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LH2-21W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Literatura Hiszpanii II” jest przedmiotem obowiązkowym na II roku niestacjonarnych studiów I stopnia. Program przedmiotu jest kontynuacją kursu „Literatura Hiszpanii I” i obejmuje przegląd najważniejszych dzieł literackich i teatralnych w historii literatury hiszpańskiej (od początku XX wieku do czasów transformacji ustrojowej w 1976 roku).

Kurs w całości prowadzony w j. hiszpańskim

Strona przedmiotu
3305-NJHdCJ3-21W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwijanie i doskonalenie u studentek i studentów biegłości językowej i komunikacyjnej w mowie i w piśmie. Uwzględniają zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego jak i kompetencje metajęzykowe, związane z nauką o tym języku. Jest to szczególnie ważne ze względu na językoznawczy charakter studiów Hispanistyka Stosowana, umożliwia bowiem systematyczne zapoznawanie się studentów ze specyficzną dla dziedziny terminologią i zjawiskami będącymi przedmiotem jej zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCJ5-31W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywane na III roku wiedza, umiejętności i kompetencje obejmują usystematyzowaną, czynną i bierną znajomość związków frazeologicznych, zwrotów specjalistycznych, elementów stylistyki, zasad retoryki, wariantów formalnych i potocznych oraz składni na poziomie zaawansowanym. W odniesieniu do każdego z wymiarów zastosowania języka hiszpańskiego zachowana będzie szczególna troska o precyzyjne rozumienie odbieranych treści, koherencję i skuteczność w formułowaniu wypowiedzi. Ze względu na językoznawczy charakter studiów na kierunku Hispanistyka Stosowana, studenci zapoznawani będą z terminologią i zjawiskami będącymi przedmiotem nauk o języku.

Strona przedmiotu
3305-RTNH1-31W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania i pisania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także świadomości utopijnego charakteru pojęcia pełni w odniesieniu do zjawiska zdobywania wiedzy. Tak więc podczas zajęć będziemy zajmowali wobec omawianych tekstów postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym unikaniu blokad wiążących się z poczuciem niedostateczności przeprowadzonego rozumowania. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania i czytania.

Strona przedmiotu
3305-SL-SEM-LICW brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-SKHAL-31W

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy na temat sztuki Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Ważne jest zapoznanie się studentów z wzajemnym wpływem sztuki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, a także poznanie niezaprzeczalnych różnic między nimi.

Strona przedmiotu
3305-ZLS-SEM-LICW brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Zajęcia umożliwiają zdobycie podstawowych pojęć, metod badawczych, oraz rozwijają umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych w celu redagowania pracy licencjackiej. Seminarium prowadzi do powstania konspektu pracy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)